Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2006


Do klíčů!

Karel Jemelka

Máme již několik týdnů po volbách. Situace na politické scéně je přinejmenším hloupá. Pokusím se shrnout a poukázat na příčiny této patové situace. Ke své úvaze použiji jeden zákon, který byl přijat Českou republikou jako součást ústavního pořádku. Jde o Listinu základních práv a svobod. Dále jen Listina.

Takže Hlava druhá, oddíl druhý „Politická práva“, článek 21. Cituji: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“ Tento odstavec mi říká, že mám možnost podílet se na správě věcí veřejných, nebo si svého zástupce svobodně zvolit. Jinými slovy, Listina mi zaručuje právo na zástupce, kterého jsem volil. Já, občan, však volil stranu, která nedosáhla uzákoněných 5 %. Nemám tedy v tomto případě právo, jež mi zaručuje Listina? Ale jistě že mám právo. Zaručuje mi ho přece vyšší zákon než je český volební zákon. Volební zákon v tomto případě porušuje má lidská práva.

Dovolím si malinko teoretizovat. Do voleb se přihlásí 21 politických subjektů. V tomto případě existuje teoretická možnost, že ani jeden politický subjekt nedosáhne požadovaných 5 %. Kdo bude vládnout? Vesnický sovět?

Daleko účinnější by v těchto případech byl dvoukolý volební systém, kde v prvním kole bych stanovil hranici 2 % pro účast v kole druhém. Druhé kolo by už klidně mohlo mít hranici 5 %. A ty občane? Jsi voličem, pak máš možnost vystřelit dvakrát. Nestrefil ses? Nestěžuj si, buď demokrat a podřiď se většině. Věřím, že ukřivděných by bylo v tomto případě daleko méně.

Dalším případem porušení práv voliče – občana je nějaké velmi pochybné dělení mandátů, křesel. Opět použiji citace z Listiny, opět hlava druhá, oddíl druhý „Politická práva“ článek 22: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“ Věnujme se chvíli přepočtu hlasů na mandáty. Celkový počet voličů byl 5 029 823. Z toho pro trojkoalici bylo 2 615 668 hlasů a pro „levici“ 2 414 155 hlasů. Rozdíl je 201 513 hlasů. Při použití jednoduchých kupeckých počtů (oslí můstek, neboli trojčlenka) musím dojít k závěru, že trojkoalice by měla mít v parlamentu 104 křesel a „levice“ 96. Rozdíl je tedy 8 poslanců. A my mluvíme o patu 100 : 100?

Ještě markantnější je rozdíl v počtu křesel v trojkoalici samotné. KDU ČSL získala 386 706 hlasů a má 13 mandátů. Strana zelených získala 336 487 hlasů a má 6 mandátů. Rozdíl okolo 50 000 hlasů (asi 13%) a znamená to více než polovinu mandátů dolů?

O jaké svobodné soutěži chcete nyní pánové zákonodárci mluvit? Mám ten dojem, že vzhledem k tomu, že pravděpodobně již nelze manipulovat s počty hlasů, byla vymyšlena jiná lest na občana – voliče. Manipulace při přepočtu mandátů. Jak české. Komu chceme pomůžem, komu nechcem, nemůžem.

Český volební zákon je paskvil porušující práva občana – voliče. Vzhledem k tomu, že tento „zákon“ má nižší právní sílu než Ústava ČR a Listina je dávno předurčen ke zrušení. Dovolím si ještě jednu otázku. Co dělaly pojistky demokracie, senát, ústavní soud, prezident v době schvalování tohoto zákona? Mám dojem, že dobře placení (z našich daní) hlídací psi demokracie jsou dobře napapaní, tlustí, líní a chrápou. Jediné, na co se zmohou, je úlisné vrtění ocásky, ať z parlamentu vypadne cokoli.

Z výše uvedeného vyplývá, že v Česku jsou porušována lidská práva. Jsou porušována nejen volebním zákonem. Volil jsem stranu trojkoalice a nechci aby mým voleným zástupcem byl nějaký „levičák“, potažmo komunista s rukama od krve. Bojím se totiž toho, že se jednoho jitra probudím a budu vlečen pod šibenici. Za krásného úsvitu.

Takže co s tím? Dovolím si ještě jednou citovat Listinu. Opět hlava druhá, oddíl druhý, článek 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ Takže občané, volám „Do zbraně“! Teda, co to plácám? V Česku se dlouho nestřílelo a ani bohdá střílet nebude. Volám „Do klíčů“! A cinkat a cinkat, až jim bude v uších zaléhat. Protože co si nevycinkáme, to mít nebudeme.Zpátky