Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2006


Czech CON Artists in Action

Ross Hedvíček

Moje čtenářka Dr. Marie Dolanská obdržela od konzulátu ČR ve Washingtonu, D.C. následující přípis, o který se se mnou podělila. Mimochodem, považuji za vrchol ironie (nebo nechtěný vtip?), že e-mailová adresa českého konzulátu v USA je "con_washington@embassy.mzv.cz" neboli v běžné americké angličtině výzva "podveďte Washington!" Jaký nový podfuk asi povedení čeští diplomaté připravují? Aha, ten s tou nátlakovou akci za zrušení víz? Nebo to je jen nedokonalý překlad? Pak jazykovém vybavení českých diplomatů je asi srovnatelné s tím, jako když si v sedmdesátých letech nechalo SELIKO Olomouc připravit profesorem jazyků z olomoucké univerzity název pro novou českou whisky na vývoz - tudíž to muselo být anglicky. Univerzitní odborník přišel s obrázkem zlatého kohouta a překladem GOLDEN COCK. Schváleno a natištěno na statisíce lahví, aniž kdokoliv v SELIKU či na olomoucké univerzitě tušil, že v hovorové řeči to znamená (slušně řečeno) zlatý penis. Whisky byla populární i v Rakousku, kde se o ní zmiňoval i zpěvák Falco v jedné své písni.

Takže poslední SPAM českého konzulátu (Zandlové, Fukové, Šmídové a jiní cs-wiki rozumbradové, bijte je! Jsou to spammeři!) zněl:

From: con_washington@embassy.mzv.cz Consular Section

To: Undisclosed-Recipient:;

Sent: Wednesday, September 27, 2006 2:44 PM

Subject: AFoCR

Dear Friends of the Czech Republic,

American Friends of the Czech Republic (AFoCR) has launched their campaign to educate the broader public on the visa issue. We support their effort and are attaching their mailer for your information. Currently AFoCR is mailing this material to Czech Americans living in the U.S. with a request to forward the enclosed letter to a member of the U.S. Congress. AFoCR also has posted the brochure on its Web page and we have followed their example. If you would like to support their effort to include the Czech Republic in the Visa Waiver Program and thus abolish a visa requirement for Czechs traveling to the U.S., please use the provided mailer or refer to our Web pages http://www.afocr.org or http://www.mzv.cz/washington. AFoCR encourages sharing of this information with your friends and supporters who are willing to participate in the described effort. Thank you very much.

Sincerely,

Embassy of the Czech Republic

Washington, D.C.

Český překlad:

Vážení přátelé České republiky,

organizace American Friends of the Czech Republic (AFoCR) zahájila svoji vzdělávací kampaň určenou širší veřejnosti k problematice víz. Naše velvyslanectví podporuje tuto snahu a v příloze zasílá pro vaší informací text jejich letáku. AFoCR rozesílá v těchto dnech leták Američanům českého původu žijícím v USA se žádosti zaslat dopis v příloze svému kongresmanovi. AFoCR umístilo leták na svoji internetovou stránku a náš úřad přistoupil ke stejnému kroku. Pokud byste chtěli podpořit jejich iniciativu na zařazení České republiky do programu Visa Waiver a tak dosáhnout zrušení víz pro cesty českých občanů do USA, využijte přiloženy leták nebo navštivte internetové stránky AFoCR http://www.afocr.org, nebo našeho úřadu http://www.mzv.cz/washington. AFoCR doporučuje rozšířit tuto informací mezi vaše přátele nebo osoby ochotné podpořit jejich snahu.

S pozdravem a s poděkováním za vás případný zájem,

Velvyslanectví České republiky v USA

Washington, D.C.

Další docela neetickou věcí je, že ona povedená organizace American Friends of the Czech Republic (AFoCR) hraje na podobnost jejího názvu s jinou, ale tentokrát zcela legitimní, velmi historickou a zasloužilou organizací, tedy American Fund for Czechoslovak Refugees (AFCR), která byla založena v New Yorku Janem Papánkem v roce 1948 a fungovala až do roku 1990 jako pomocná organizace pro uprchlíky z ČSR/ČSSR. Pro ty z vás, kteří prošli Traiskirchenem jako já, AFCR měl kanceláře na opačné straně dvora než byla karanténa, v druhém patře. Organizace, která zaslouží poděkování, i když už neexistuje. Naopak AFoCR na jejich webstránce http://www.afocr.org je plná polopravd a dezinpretací, jako například v rubrice pod titulkem Our American Supporters se ohánějí jmény jako prezident Bush nebo Colin Powell. Když ovšem čtete pozorně, tak zjistíte, že jmenovaní podporují stavbu Masarykovy sochy a ne AFoCR. Typická neokomunistická polopravda a manipulace.

Moje čtenářka Dr. Marie Dolanská odpověděla následovně:

----- Original Message -----

From: Marie Dolanska

To: con_washington@embassy.mzv.cz Consular Section

Sent: Wednesday, September 27, 2006 6:20 PM

Subject: Re: AFoCR

Vážení: Jsem velmi překvapena, že jste se angažovali v této kauze. Proč bychom my, uprchlíci z Československa měli dnes usilovat o to, aby byla zrušena víza pro české občany pro cestování do USA? To nemáte nic moudřejšího na práci? Přece víme, kolik set tisíc Čechů už zde žije a pracuje načerno, nelegálně, a mnozí se tu chovají tak, že dělají ostudu své vlasti. Vy chcete, aby se více takových lidí dostalo do USA? Nehledě ani k tomu, že my - uprchlíci - jsme dosud nevítaní zpět ve své vlasti. Dosud nám nebyly vráceny majetky, ba ani čsl. občanství - které jsem já osobně měla od narození. Nikdo si nikdy nedovolil o něm pochybovat - ani Rakušané, ani Němci, ani Američané, až moji "krajané" a soudruzi v ČR. Já občanství dosud mám dle zákona, ale musela bych to dokazovat a shánět různé dokumenty - prostě šikanování. A vy teď po nás chcete, abychom těmto postkomunistům pomáhali dostávat se snadno do USA? Uvažovali jste kdy o tom, že nás žádáte o nemožné a nesprávné a že urážíte naší inteligenci? Jsme sice možná staří,ale ne na hlavu padlí. Přestaňte s touto agitací - je to urážka a není to správné.

S pozdravem

Dr. Marie Dolanská

Na což konzul ČR odpověděl:

----- Original Message -----

From: con_washington@embassy.mzv.cz Consular Section

To: Marie Dolanska

Sent: Thursday, September 28, 2006 7:48 AM

Subject: Re: AFoCR

Vážená paní doktorko Dolanská,

vaše e-mailová adresa byla odstraněna z našeho seznamu. Vaše reakce je ojedinělá, ale plně ji respektujeme. Myšlenka zařazení České republiky a ostatních členských zemí EU do bezvízového programu USA má širokou podporu. K Vaším uvedeným názorům si dovolím pouze upozornit, že rozhodně není v USA "několik set tisíc Čechů, kteří by zde žili a pracovali na černo, nelegálně". To je již delší dobu vyvrácený omyl a uvedené číslo je prokazatelně nereálné.

S pozdravem,

Martin Klučar, konzul

Velvyslanectví ČR v USA

Washington, D.C.

Takže počet "několik set tisíc nelegálních Čechů" v USA je vyvrácený omyl a je to nereálné? Hmmm. Číslo, které bylo poskytnuto U.S. State Departementem českému ministerstvu zahraničí a dále zveřejněno v českém tisku jako v MfDnes je úplná pitomost? Český tisk zveřejňuje pitomosti? Ale kontrolujte se trochu, pane konzule... protože zníte jako sovětský "diplomat" jménem Andrej Gromyko, který před lety tvrdil v UN, že na Kubě přece nejsou žádné sovětské rakety (a byly) a že dva miliony politických vězňů v Gulagu ještě v polovině osmdesátých let jsou "vyvrácený omyl" a "nereálné číslo". A nebylo.



Zpátky