Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2006


Skončete s uhlím, vyzývá radnice

Alice Kottová

Město chce za 60 miliard korun zlepšit pražský vzduch. Hustý dým stoupající z komínů rodinných domků a zamořující jejich okolí by měl být již brzo minulostí. Alespoň podle představ magistrátu, který chce, aby lidé přestali vytápět své domy tuhými palivy. Prosadit tento cíl by měly pomoci příspěvky na kotle, propagace vytápění šetrného k životnímu prostředí a až v poslední řadě sankce.

„V okrajových částech Prahy se totiž někteří lidé vracejí zpět k tuhým palivům, protože je to pro ně levnější,“ popisuje situaci radní pro životní prostředí Miloš Gregar. Jenže právě tento způsob topení přispívá ke zhoršení již tak nevyhovujícího ovzduší v hlavním městě, kde jsou na mnoha místech překročeny emisní limity. „Proto chceme spolupracovat s radnicemi městských částí, kterých se to dotýká, aby svým obyvatelům vysvětlily závažnost situace,“ apeluje radní Gregar. Podle něj totiž existuje i celá řada dotací, které mohou lidé využívat pro přestavbu topení ve svých bytech.

Zlepšení v oblasti vytápění rodinných domů je však jen jedním bodem v rozsáhlém programu magistrátu, který chce do roku 2010 výrazně změnit kvalitu ovzduší ve městě. Podle něj by mělo město vynaložit na tyto změny přes 60 miliard korun. Odborníci, kteří po čtyři roky připravovali studii o vývoji ovzduší v Praze, došli k jednoznačnému závěru - městu nejvíce prospěje dokončení městského okruhu. „Kvalita ovzduší pak bude pro sedmdesát čtyři procent obyvatel lepší,“ tvrdí radní Gregar.

Z modelu však také vyplynulo, že v některých místech, například ve Vysočanech, se po dobudování okruhu množství emisí zvýší. Gregar je však přesvědčený, že vzhledem k přínosu okruhu pro zbytek města je toto zvýšení zanedbatelné. Program však počítá i s celou řadou dalších konkrétních opatření, která by měla ovzduší pomoci. „Hned na druhém místě po městském okruhu je třeba podpořit hromadnou dopravu,“ pokračoval Miloš Gregar. Město chce například pokračovat v postupném obměňování starších autobusů za nové, ekologičtější.

S tím souvisí i další opatření, které se hned od 1. ledna dotkne řidičů nákladních vozidel nad šest tun. Kromě zvláštního povolení, které musí tato vozidla mít již v současnosti pro vjezd do centra města, budou muset splňovat i přísnější emisní limity.

V programu město dále plánuje i co nejvíce omezit prašnost v ulicích. „A to jednak výsadbou zeleně, jednak častějším čištěním silnic,“ nastínil Gregar. Radnice proto chce rozpočet na kropení a zametání silnic zvýšit pro příští rok o sto milionů korun. Město se však chystá také podpořit výstavbu parkovišť P+R nebo prodloužit cyklistické stezky.

Pražanům, kteří podle statistik zatím žijí v jednom z emisemi nejzatíženějších území v republice, by se tak v roce 2010 mohlo podle zpracovaných analýz dýchat již mnohem lépe. „Ulevit by se pak mělo převážně centru města, kde je dlouhodobě situace nejhorší,“ řekl Gregar.

(MFDNES)Zpátky