Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2007


Ovládejme dějiny světa

Emanuel Mandler

Seděli jsme s panem Machálkem v restauraci Na Kahánku, pan Machálek se napil kávy a nevídaným způsobem se zaškaredil. Utíkal pryč a když se vrátil, hněvivě se rozčiloval. Já jsem se bránil – nic jsem mu přece neudělal. Můj přítel se omlouval. Jestli prý to vypadalo, že má zlost právě na mne, je to trapný omyl. Musím ale uznat, že dát do pytlíčku s názvem „cukr pro kávu“ nefalšovanou sůl, je opravdu pitomý nápad. Takovou zušlechtěnou kávu člověk cítí pořád v žaludku a ne a ne se té pachuti zbavit. Dal si jeden fernet, rychle ho vypil a vypadal o něco, ale jen o něco málo méně nazlobený. Ale co… Ve skutečnosti má zlost na celý svět. Zeptal jsem se ho, co se přihodilo, že i po vypití léčebné tekutiny má zlost na celou planetu.

Odpověděl, že, jak se dovídá, je svět ještě málo vylepšený. Chytil před týdnem v televizi až teprve čtvrtý díl kanadského seriálu „Události, které změnily svět“, takže se dozvěděl o tom, jak imperialisté řádili v roce 1956 a včera se díval a poslouchal vyprávění sympatického teroristy, jemuž se spolu s dalšími nepodařilo svrhnout v roce 1977 ničemný režim BRD. Jsou ještě další pokračování, ale zatím se zdá, že se televize čtyřmi díly upokojila. On má oba díly nahrané, takže doufá, že i já se mohu poučit.

Pochopil jsem Machálkův černý humor a zeptal jsem se ho, co se mu vlastně na těch pořadech nelíbí.

Odpověděl, že se mu líbí všechno a že se chystá, jak s dalšími soudruhy svrhne imperialistický pořádek a zavede rovnost pro všechny, kteří si to zaslouží. Když si to někdo nezaslouží, jeho chyba, špatně to s ním může dopadnout. Pokud totiž někdo bude sledovat pořad „Události, které změnily svět“, je na nejlepší cestě k tomu, aby si vymýšlel podobné ptákoviny. Nechce nikomu ubližovat, ale má dojem, že značná část našeho obyvatelstva má k obdobným názorům – také v důsledku naprostého nedostatku znalostí – dost blízko. A tedy oč jde: Násir, po převratu (1952), který svrhl monarchii, znárodnil Suezský průplav, to znamená vzal ho Anglii a Francii. A opíral se o zbraně, které získal od Sovětského svazu. Násir byl (podle pořadu „Události, které změnily svět“) osobností, jíž šlo zejména a o lidská práva – samozřejmě pouze pro Araby. Obě evropské mocnosti byly bezmocné; že postupovaly amatérsky, to na věci příliš nemění. Spojily se sice s Izraelem, ale měly mocného protivníka: amerického prezidenta. Ten zabraňoval jejich snahu zajistit svobodu plavby Suezem, protože jemu šlo o udržení míru. Tento stěží pochopitelný pacifismus nejsilnější světové mocnosti, byl, jak se dozvídáme ze seriálu „Události…“ pro svět blahem. No, jak se to vezme: Amerika, když se obě evropské mocnosti pokusily o válečné řešení, se postavila proti nim. Nic tím nezískala, než že narušila jednotu Západu. Naopak Sovětský svaz využil celé situace v období 1952-1956 k rozšíření svého vlivu, nabídl Egyptu výstavbu Asuánské přehrady a natrvalo se vklínil do arabského světa. On osobně získal přesvědčení, že si svou rétorikou může dovolit všechno – což ho posléze přivedlo k pádu. Anglie a Francie přestaly být světovými mocnostmi a Izraeli dala média ( a dodnes dávají) nálepku služebníka imperialismu. To vše se v seriálu „Události…“ podává jako kladný výsledek amerického appeasementu. I když současná situace v Iráku není dobrá – naopak je špatná – je vidět obrovský rozdíl mezi tehdejší a dnešní politikou světové supervelmoci. Bush by tímto způsobem nejednal.

Zeptal jsem se, co se dovím o druhém dílu.

Pan Machálek řekl, že je zbytečné příliš se zabývat obsahem tohoto dílu. Člen marxistické teroristické skupiny RAF je hlavním vyprávěčem příběhu, jehož vyvrcholením byla v roce 1977 snaha německých extremistů povalit pomocí rukojmí a teroru spolkovou vládu a získat kontrolu nad tehdejším západním Německem. Rozum dá, že ani pohled zleva nemůže zakrýt bezmoc a utrpení rukojmí, lidí, kteří byli celý týden za nelidských podmínek spoutáni v letadle. Teroristé prohráli svou věc, ale z vypravěčova podání čiší nostalgie nad tím, že se nepovedlo něco, co oni přece mysleli tak dobře. Řekněte mi, pane kolego, proč takové důležité věci vykládá hlavně terorista, nota bene v dnešní situaci? Nechci to přehánět, ale připadá mi to, jako by tragédii Lidic vykládal televizním divákům nějaký esesák. Zdá se ostatně, že další díly teď televize vysílat nebude.

Upřímně jsem se zasmál. Asi nevzbudili příliš dobrý dojem. Počkají si – však oni vědí, že se musí zasloužit o to, aby televizní divák měl „správný“ pohled na světové dějiny. Chcete se vsadit?

Pan Machálek zavrtěl hlavou. Souhlasím s vámi. Určitě vymyslí proti imperialismu něco jiného.Zpátky