Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2007


Baťa se obrátil na soud ve Štrasburku

Kateřina Menzelová

Tomáš Baťa mladší, syn zakladatele obuvnického impéria, žaluje Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Podle informací zpravodajského serveru týdeníku Euro by se měla věc projednávat v dohledné době. Žalobu podal již před více než třemi lety. Baťa chce, aby soud rozhodl o platnosti Benešových dekretů a také o povinnosti státu zaplatit náhradu za znárodněný majetek. Baťa ani jeho právníci se k žalobě nechtěli vyjádřit a tato skutečnost nebyla dosud veřejně známa.

Povinnost státu zaplatit náhradu stanovily samotné dekrety, ale nikdy nebyly vypracovány prováděcí předpisy. „Jestliže se potvrdí, že dekrety platí, platí i povinnost státu vydat k nim prováděcí předpisy které určí, jakým způsobem má být provedena náhrada za znárodněný majetek a všichni ti, kterým byl na jejich základě znárodněn majetek, budou mít právo na odškodnění,“ tvrdí advokátka Klára Veselá-Samková. Dodává, že tato povinnost státu není promlčena.

„Všechny dosavadní vlády zametaly tento problém pod koberec. Pokud bude stát muset kompenzaci zaplatit, budeme blízko státního bankrotu,“ domnívá se Veselá-Samková. Vedle Bati se prý na Evropský soud pro lidská práva obrátili ještě další potomci podnikatelů, jejich majetek byl znárodněn a jimž nikdy nebyla vyplacena náhrada. Některé z nich advokátka sama zastupuje.

Veselá-Samková navíc upozorňuje, že Evropský soud pro lidská práva již rozhodoval v podobné kauze, která se též týkala odškodnění za znárodněné jmění. Jerzy Broniowski žaloval Polsko o náhradu škody za majetek, který musel opustit při posunutí hranic Polska ve prospěch Sovětského svazu po 2. světové válce. Evropský soud mu dal za pravdu a Poláci byli odsouzeni k náhradě.

(EURO)Zpátky