Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2007


Klausův holub na střeše

Bohumil Doležal

Po ceremoniálu na pražském Hradě, který by asi měl zakrýt díry v historické tradici, oslavujeme vznik jiného státu, než je ten dnešní, státu, který už neexistuje a po největší část své existence (41 let) byl jen potěmkinskou fasádou, za níž se skrývala ruská kolonie.

¨

Prezident jako každoročně udílel řády a obřad jako obvykle uvedl proslovem. Zahájil ho rýpnutím do svého (přítomného) předchůdce - starat se o domácí věci není projev zápecnictví a čecháčkovství, „jak se nám snaží namluvit ti, kteří sami sebe považují za veliké světáky“. Trochu velkorysosti by neuškodilo. Pak kupodivu mluvil o ukotvení ČR ve světě.

Pokud jde o sousedy, jsou vynikající, až na dva. Rakušané nám dělají potíže s jadernou energií, Němci s problematizací poválečného uspořádání střední Evropy (rozumí se kritika vyhnání a Benešových dekretů). Přitom Němci jsou už tak vycepovaní, že se o věci bojí ceknout a na prezidentův projev už stačil podrážděně reagovat rakouský politik.

Zajímavé v této souvislosti je prezidentovo pojetí historie: „její původní příčinné souvislosti a časové posloupnosti jsou jednou provždy dané a změnit se nedají“. Historická věda je tedy zbytečná. A nejen to: kdyby se stejný přístup byl uplatnil u astronomie, věřili bychom dnes, že země je placatá a Slunce se točí kolem ní.

Pokud jde o Evropu, musíme mít na mysli, že nepředstavuje alternativu k naší státnosti.

V rovině transatlantické spojenectví si všechno musíme doma zcela otevřeně vyříkat. Zejména pokud jde o radar. Pan prezident to nejspíš bude moderovat. Svůj názor nám zatajil.

S Čínou, Indií a Ruskem musíme bez ohledu na to, co si myslíme o jejich přítomnosti a minulosti, posilovat vztahy, prosazovat naše zájmy a uplatňovat naše hodnoty, aniž by trpělo jedno nebo druhé. Zase slovo do pranice. Není náhodou Rusko dnes a pro nás o něco nebezpečnější než Německo?

Projev měl vyhovět pokud možno všem, a hlavně komunistům. Na Rakousko a hlavně na Německo pozor, Evropa odsud až potud, ohledně USA si to musíme vyříkat a Rusko nesmíme přehlížet. Jenže komunisté už jednou naletěli a tentokrát asi nebudou na prezidentova holuba na střeše moc zvědaví, přestože je tak pěkně vybarvený a vykrmený.

(www.bohumildolezal)Zpátky