Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2007


Myšlenky na peníze navozují asociálnost

Tomáš Krystlík

Tuto hypotézu dokázala psycholožka Kathleen Vohs u Univerzity Minnesota. Posadila své studenty-probandy před obrazovky, kde před jednou skupinou plavaly rybičky, před druhou se míhaly peníze. Pak do místnosti vstoupila osoba, která jakoby náhodou upustila propisovačku. Pomohly jí ji zvednout sice probandi z obou skupin, avšak ze skupiny dívající se na rybičky výrazně častěji.

Další částí experimentu byla příprava sálu na panelovou diskusi. Ti, kteří se dívali na rybičky, rozestavěli židle průměrně 80 cm od sebe, zatímco dívavší se na peníze už v průměrném rozestupu 120cm – mimoděk si tak vytvářeli větší tělesný odstup.

Nakonec psycholožka vyzvala studenty-probandy ke sbírce malých obnosů pro studenty trpící nouzí. Ti od rybiček dali v průměru 1,34 USD, kdežto ti od peněz darovali v průměru pouze 77 centů.Zpátky