Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2007


Al Gore a jeho ideologie

Bohumil Řeřicha

Tento „největší zachránce naší planety“ a nositel Nobelovy ceny míru, navštívil 23. 10. 2007 Berlín, aby na přednášce, kterou organizoval energetický kongres EnBW, představil svůj film Nepohodlná pravda a své myšlenky ohledně klimatu. V německých novinách Die Welt byla jeho přednáška anoncována titulkem „Kdo chce Gorea slyšet, má mlčet“! Skutečně, média nesměla o tom podávat zprávy. Akreditace byla podmíněna podpisem o mlčenlivosti. Jen pět minut směl být natáčen s podmínkou, že poté kameramani a fotografové musí opustit sál, nebo svoje nářadí odevzdat. Celé jeho show bylo s vyloučením veřejnosti. Německý svaz novinářů protestoval proti těmto podmínkám. Tajemstvím hned od počátku byla výše jeho honoráře, která se nakonec dostala na světlo světa. Al Gore za svoje vystoupení obdržel 200 000 USD, které údajně daruje Spolku pro ochranu klimatu. Kdo je tento bývalý kandidát na amerického prezidenta, jsou jeho myšlenky čestné, anebo za vším je jen byznys ?

Renomovaný americký klimatolog Richard S. Lindzen ve svém rozsáhlém rozhovoru pro švýcarský týdeník Die Weltwoche (13. března 2007 pod titulkem Já doufám, že brzy přestane) ukazuje druhou stránku tohoto amerického milionáře. Přívrženci Al Gora nazývají Richarda Lindzena a stejně smýšlející vědce jako popírače změn klimatu a volají po represích proti nim, byť oni jen dokládají, že všichni vědci nejsou stejného mínění jako Al Gore. Producent filmu Nepohodlná pravda, Laurie David ve svém blogu dokonce napsal, že je rád, že konečně tito vědci se svými názory jsou potlačeni a že nebudou finančně podporováni. Jako příklad uvádí R. Lindzen svůj zážitek na setkání geofyziků v zimě letošního roku v San Francisku. Poselství Al Gora tam znělo: „Mějte odvahu, dělejte to veřejně a svobodně, odpadlíky potlačujte.“ Publikum bylo nadšené. „Pokrčil jsem tedy rameny, šel ven a četl si George Orwella.“

Podle něj nestojí v popředí zájmu Al Gora „přežití lidské civilizace“, nýbrž obchodní zájmy. Tento nositel Nobelovy ceny míru má finanční zájmy ve firmách: Generation Investment Management, Lehman Brothers, Apple, Google. Al Gore je podle Lindzena kombinace potřeštěnosti a korupce, podporuje hysterii, což není dobré pro demokracii, a hlavně není nezávislý, protože má silné finanční zájmy. Pan Lindzen nepopírá vliv výfukových exhalací a oxidu uhličitého v nich, říká, že vyšší koncentrace CO2 způsobila oteplení planety ve 20. století o 0,5°C, přičemž největší oteplení bylo od roku 1976 do roku 1986. Nejsou ale podstatné rozdíly mezi teplotami dnešními, nebo ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Vyhlašovat konec světa po zvýšení průměrné roční teploty o desetiny stupně Celsia je směšné. Připomíná, že obrovské divadlo z toho dělají média. Metody měření jsou jednoduché a nepřesné, tepleji bylo v posledním století, ale klima je vždy variabilní a turbulentní systém. Podstatná otázka zůstává: Je 0,5°C velká anebo malá změna? Je to vážné, nebo ne? Nevíme a neměli bychom se za to stydět. Pár desetin stupně nedělá ještě věčné léto.

Richard Lindzen není jen kritikem, přispěl i do zprávy zvané IPCC, o kterou se Al Gore opírá. Problémy ohledně klimatických změn jsou velmi atraktivní. Velké firmy milují klimatické změny, chtějí totiž určovat restrikce, aby věděli, na co se mají připravit a aby mohly případné náklady včas převalit na spotřebitele. Že Al Gore je poblázněný, vyšlo najevo po uvedení jeho filmu, když se ho moderátor v televizi zeptal, proč vychází z toho, že hladina oceánu stoupne o asi šest metrů, zatímco vědci předpokládají, že jen o 40 cm, Al Gore odpověděl, že vědci nic nevědí nic, že správné hodnoty ví on.

R. Lindzen připomíná, že když před lety byla hysterie kolem ozonových děr, znásobil se příliv peněz do výzkumu, ale v dnešní době se o tomto problému již nemluví. Osobně pochybuje, zda téma klimatických změn je seriózní. Jsou daleko závažnější témata - Evropa si například nedělá příliš starostí s muslimským terorismem, s potencionální nukleární mocností Íránem, se vzmáhajícím se islamismem, ale velmi se zajímá o klimatické změny. Je to podle něho jen forma lidské hlouposti. Evropa chce být důležitá. Na druhé straně nemůže žádná evropská země kjótská exhalační kritéria splnit. Hysterie o klimatu ustane, protože lidé začnou být tímto tématem unaveni a obrátí se k jinému problému, třeba k tomu, že když Honda vyrobila malé, čisté hybridní auto, tak v USA vůbec nejde na odbyt, protože lidé chtějí větší, též hybridní Toyotu Prius, aby sousedé viděli, že si ji koupili. Malou hondu by mohli přehlédnout.

Richard Lindzen nezpochybňuje, že CO2 absorbuje infračervené paprsky, ale upozorňuje, že zdvojnásobením obsahu CO2 teplota může stoupnout jen o jeden stupeň Celsia. Nevěří, že svět je tak špatně stvořen, aby vyšší teplota a hladina moří zahubila lidstvo. Pokorně přiznává, že vědci vědí příliš málo o tom, proč vznikla doba ledová. Žijeme v době pesimismu už od v 19. století, kdy se strašilo, že elektrifikace je nebezpečná pro lidi a že by se měl člověk rozhodnout pro plyn. Dnes lidé profitují z technologického pokroku, ale nemají ponětí, jak jejich aparáty fungují. Proto může Al Gore navrhovat tak zjednodušenou vizi oteplování planety, protože jí rozumí i pětileté dítě. A jsou bohužel dospělí, kteří mají pocit, že tomu rozumějí, i když tomu tak není.Zpátky