Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2007


Ukrajinští emigranti nepřišli z Ruska

Mykola Shatylov

Prezident vyznamenal řádem T. G. Masaryka Vladimíra Bystrova. Záslužně! Pan Bystrov dlouhou dobu vedl výbor Oni byli první, jehož činnost stojí za všeobecné uznání. Ale činnost prezidentské kanceláře, která připravila seznamovací text, stojí za odsouzení. V textu čteme, že se výbor „zasloužil o rehabilitaci příslušníků antibolševické emigrace z Ruska“. Vypadá, že v kanceláři nejen neviděli knihy samotného Bystrova, ve kterých se jedná o osudu ruské, ukrajinské a běloruské emigrace, ale neviděli ani programové dokumenty výboru, v nichž se vždy zdůrazňovalo, že nezužuje svá bádání na jenom ruské vyhnance. Výraz „emigrace z Ruska“ je chybný. Většina Ukrajinců, kterým na začátku 20. let minulého století Československo poskytlo útulek, byli vojáky Ukrajinské národní republiky, nezávislého státu, který zničili moskevští bolševici. „Českoslovenští“ Ukrajinci se nikdy nepovažovali – a nemohli považovat – za „emigranty z Ruska“.Zpátky