Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2008


Znalcům se dají vytknout jen maličkosti

Hana Čápová

„Znalecký posudek je důkaz velké síly,“ říká Luboš Dörfl, místopředseda středočeského krajského soudu, který se podílí na přípravě nového zákona o soudních znalcích.

LN Popisujeme zneužití psychiatrie za komunismu. Přesto současný znalec řekl, že nesvéprávnost je na místě. Jak se dotčený muž může bránit?

Jedině v rámci původního nebo nově vyvolaného soudního řízení. Muselo by se prokázat, že znalec svého postavení skutečně zneužil. Ministerstvo ani krajské soudy, které znalce jmenují, nejsou vybaveny ani kompetencí, ani prostředky na to, aby přezkoumávaly věcnou správnost posudku. Mohou posoudit jen to, zda je posudek v souladu s právní úpravou a metodicky správný. Například když znalec posuzuje cenu nemovitosti a nepřijde se na ni ani podívat, je to metodicky špatně. To můžeme znalci vytknout.

LN A co když nemovitost odhadne na nesprávnou cenu?

Pokud znalec postupuje formálně správně, těžko můžeme hodnotit, zda dospěl ke správnému závěru.

LN Další případ, dva soudní znalci z oboru písmoznalectví. Jeden řekl: závěť je jasný podvrh, druhý, že je pravá. Co hrozí tomu znalci, který lhal?

Lze si představit situaci, kdy dva znalci dospějí k různému závěru. Je tam tolerance. Je možné podat na znalce trestní oznámení pro podezření z křivé výpovědi a nepravdivého svědectví. Soud, který se s tím bude muset vypořádat, to nebude mít jednoduché. U některých oborů, právě písmoznalectví nebo psychiatrie, se dá úmyslně nesprávný posudek poznat jen těžko.

LN Proč soudci berou znalecké posudky tak vážně?

¨

Při hodnocení důkazů je znalecký posudek důkaz velké síly. Předpokládá se, že ho zpracoval nestranný odborník. Znalci jsou pod slibem, že posudek udělají nestranně za plného využití svých znalostí. Patří to k tradicím středoevropského práva. V Německu začali na expertizu hledět volněji, ale my se chceme v připravovaném zákoně držet tradice.

LN Vzpomenete si na případ, kdy byl znalec odsouzen za úmyslně zavádějící posudek?

Není to moc časté. Ale ani odsouzení za křivou svědeckou výpověď není moc časté. Letos jsme zahájili asi třicet případů o odvolání znalce, většinou šlo o průtahy, nevracení podkladů nebo o ztrátu odbornosti.

LN Podílíte se na přípravě nového zákona o soudních znalcích a tlumočnících. Co chcete změnit?

Přijímání nových znalců není jednotné, některé krajské soudy jejich řady rozšiřují, jiné ne. Hodnocení úrovně znalců je na různých soudech různé. Je třeba stanovit standardy znalostí. Také pro disciplinární řízení dává zákon příliš obecná pravidla.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky