Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2008


Znalec stvrdil perzekuci

Hana Čápová

Když v roce 1980 zbavili Jana Kováře svéprávnosti, šlo o učebnicový příklad zneužití psychiatrie. Současný soudní znalec dal ale tehdejší zvůli za pravdu.

Obchod s oděvy v přízemí rodinného domu ve Skutči stát Kovářovým zabral v roce 1960. Národní výbor šel ještě dál, než ukládalo vyvlastňovací rozhodnutí. Zabavil rodině celý dům, nařídil vykácet třešňovou alej, zbourat stodolu, zasypat studnu a zlikvidovat cestu k jejich pozemku. Otec Jana Kováře se s komunistickou zvůlí odmítl smířit. Psal stížnosti, podával žaloby. Jan, který se musel vzdát snu o studiu na teologické fakultě, mu pomáhal. V roce 1968 stát vrátil rodině dům, Kovářovi dál žádali navrácení pozemků a náhradu za zničenou zahradu. Krátce po začátku ruské okupace se otec Kovář oběsil.

V sedmdesátých letech přišla postupně o práci většina členů vzpurné rodiny – kromě Jana i dva jeho bratři, sestra a matka. Tehdy Jan Kovář napsal žalobu na československý stát, žádal volný odchod rodiny na Západ a tuto žádost dal na vědomí několika různým velvyslanectvím. Skončil ve vazbě a pak v psychiatrické léčebně. Na psychiatrii se postupně ocitla i jeho matka, sestra a bratr. Všichni dostali od lékařů tutéž diagnózu – kverulantní paranoia.

V roce 1980 byl Jan Kovář zbaven svéprávnosti. „Trpí perzekučními bludy, které vedou k sudičství. Užívá právnických frází, cituje zákony, paragrafy. Bludný systém dominuje jeho myšlení,“ uvedl tehdy znalec z oboru psychiatrie a doporučil tím soudu, aby Jan Kovář nemohl samostatně jednat před soudem a úřady, rozhodovat o svém majetku a nakládat s větší částkou než dva tisíce korun. Jeho opatrovníkem se stal národní výbor ve Skutči.

Začátkem 90. let byla rodina rehabilitována. Jan Kovář ale zůstal dál nesvéprávný. Lví podíl na tom má soudní znalec, pardubický psychiatr Vladimír Zdražil. „Vyšetřovaný trpěl vážnou psychickou chorobou typu paranoia, formou kverulační. Bylo oprávněně rozhodnuto o omezení způsobilosti k právním úkonům,“ napsal v roce 1996. „Jde o onemocnění trvalého rázu, nelze očekávat výraznější zlepšení stavu.“ Znalec Zdražil argumentoval mimo jiné i tím, že Kovář se stále soudí: „Kdyby došlo ke zlepšení stavu, takový člověk by se přestal soudit, ustaly by stížnosti,“ Jan Kovář namítá: „Chtěl jsem zpátky majetek. Z toho usoudil, že jsem paranoik.“

Okresní soud v Chrudimi vzal názor znalce za bernou minci. Kovář zůstal dalších devět let, až do letošního října, nesvéprávný. Soud se tentokrát obešel bez znalce, vystačil se selským rozumem. „O své záležitosti běžné i složitější povahy se stará zcela sám,“ argumentoval chrudimský soudce Pavel Esser. „Jsou splněny podmínky pro to, aby byla jmenovanému plná způsobilost k právním úkonům vrácena.“

Psychiatr trvá na svém

Psychiatr Vladimír Zdražil, který dělá pro soudy asi jeden znalecký posudek měsíčně, trvá na tom, že jeho posudek z roku 1996 byl v pořádku. „Trpěl bludy. Blud je chorobně mylný závěr, o jehož správnosti je nemocný nevyvratitelně přesvědčen,“ poučuje. Jenže perzekuce Kovářovy rodiny byla reálná, ne blud. „To je tvrzení jeho a vaše,“ stojí na svém psychiatr.

Navíc nemoc není sama o sobě důvod ke zbavení svéprávnosti, jde o to, zda se dotyčný dokáže sám o sebe postarat. Soud teď řekl, že Kovář opatrovníka nepotřebuje. Jenže Zdražil uvažuje jako v dobách komunismu. Chce chránit okolí před nepříjemným stěžovatelem. „Ze Skutče ke mně chodí pacienti. Od nich vím, že Kovářovi jsou problémová rodina,“ říká. „Všichni se jich straní. Jsou kverulanti.“

Kovář dal na znalce Zdražila hned v roce 1996 trestní oznámení pro podezření z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Státní zástupkyně z Chrudimi ho ale označila za nedůvodné. Krajský státní zástupce ale loni uložil věc prověřit. „Podle vyšetřovatele, který mě nedávno vyslechl, je věc už stejně promlčená,“ říká Kovář. Proti rozsudku o vrácení svéprávnosti se Kovář odvolal: „Nechci jen vrátit svéprávnost. Chci, aby soud uznal, že jsem jí nikdy neměl být zbaven.“

Jak lze zneužít psychiatrii

Dnes šestašedesátiletý Jan Kovář byl v roce 1980 zbaven svéprávnosti. Šlo o ukázkový případ zneužití psychiatrie proti člověku, který se bránil svévoli komunistického režimu. Přesto soudní znalec Vladimír Zdražil v roce 1996 komunistickou zvůli potvrdil. „Kovářovi jsou problémová rodina. Všichni se jich straní. Jsou to kverulanti,“ obhajuje dnes Vladimír Zdražil, proč soudu doporučil nesvéprávnost zachovat. Letos v říjnu okresní soud v Chrudimi Janu Kovářovi způsobilost k právním úkonům vrátil s logickým zdůvodněním, že opatrovníka nepotřebuje: O své záležitosti se stará zcela sám, bez pomoci druhé osoby. Kovář podal v roce 1996 na znalce Zdražila trestní oznámení pro podezření z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Podle chrudimské státní zástupkyně však bylo nedůvodné.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky