Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2008


Čechům se za prací do Rakouska nechce

Marek Kerles

V říjnu pracovalo v Rakousku oficiálně zhruba čtyři a půl tisíce Čechů. Vyplývá to z aktuálních údajů, které Lidovým novinám poskytl rakouský Svaz pojistitelů sociálního pojištění (HDOS). Češi se tak mezi zahraničními zaměstnanci v Rakousku drží daleko za Maďary, Poláky či Slováky.

Statistika zároveň nepřímo svědčí o tom, že zatímco Rakušané v obavě z přílivu levné pracovní síly stále uzavírají svůj pracovní trh obyvatelům nových kandidátských zemí, obavu by měli mít paradoxně především z Němců. „V říjnu pracovalo v Rakousku 65 000 občanů Německa, čímž se Němci dostali za občany bývalé Jugoslávie již na druhou příčku mezi zahraničními zaměstnanci,“ řekl LN Reinhard Haiden z oddělení statistiky rakouského Svazu pojistitelů. Počet německých pracovníků na rakouském území přitom stoupl meziročně o deset tisíc a i nadále roste. Němci tak představují nejrychleji rostoucí skupinu zahraničních „gastarbeiterů“, která svým počtem překonala dokonce i Turky. „Češi na rakouském pracovním trhu zabírají nevýznamný podíl,“ řekl Haiden. V říjnu pracovalo v Rakousku legálně celkem 4587 Čechů, a to i přesto, že zejména v některých technických a stavebních profesích již Rakušané svůj pracovní trh obyvatelům nových zemí EU pootevřeli a sehnat pracovní povolení není v těchto oborech velký problém. O práci v rakouských podnicích mají ale Češi v porovnání s ostatními cizinci minimální zájem.

Nejvíce cizinců zaměstnaných v Rakousku pochází ze zemí bývalé Jugoslávie (157 000), následují Němci (65 000), Turci (56 000), Maďaři (18 500), Poláci (15 300), Rumuni (14 000), Italové (8000) a Slováci (7500).

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky