Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2008


Výhodný národní zájem

Ivo Mathé

Od mého zdejšího posledního sloupku na téma zavedení společné evropské měny se leccos událo: bez vstupu do eurozóny se oficiálně platí eurem v Kosovu, bez očividných problémů zavedly na Nový rok euro Kypr a Malta, bez vysvětlení termínu „výhodné“ Václav Klaus vyzval volitele: „Pokud cítíte českou korunu jako takový přežitek minulosti, že se jí chcete co nejrychleji zbavit, vyberte si z ostatních kandidátů, neboť já budu podporovat existenci naší vlastní měny tak dlouho, dokud to pro občany České republiky bude výhodné“, bez konzultací byla jmenována členkou bankovní rady další „euroskeptička“ a bez skrupulí se začalo uvažovat o transferu guvernéra ČNB do EBRD. Nu, co: do rady guvernérů ECB lze vstoupit až po zavedení eura, Tůma by se zřejmě nedočkal…

Dokdy tedy bude pro občany České republiky „výhodná“ ochrana před eurem? A kde? Stěží i na území vlastního státu, neboť v nepřehlédnutelné míře epidemie eura zamořila i naši vlast. Všechny významnější maloobchodní řetězce přijímají platby v euru.

Podle odhadů Hospodářské komory jsou státy eurozóny partnerem pro 60% českého vývozu a 50% českého dovozu, celá Evropská unie partnerem pro více než 85% českého vývozu a 70% českého dovozu. Přibližně třetina vnitrostátních obchodních transakcí probíhá v euru. Existence koruny ztěžuje a znepříjemňuje cestovní ruch – pro návštěvníky i místní poskytovatele služeb. Už nyní jde o komparativní nevýhodu – s negativním dopadem na příjmy státu, tedy na nás všechny.

Zavedením eura všude kolem se dále sníží atraktivita České republiky coby cestovní destinace. A jaký bude dopad blížícího se slovenského přijetí eura na naše „národní zájmy“ a „výhody“ korunových bankovek v peněženkách českých občanů?

Ač je můj pohled laický, řekněme občanský, uvědomuji si povinnost přibližně tříletého zapojení do tzv. ERM II před vstupem do eurozóny. Podobný interval vyžadují takřka všechny zásadní úkoly k zavedení eura v převážné kompetenci ČNB, která doposud technickou připravenost k zavedení eura deklarovala.

Studium podkladů ČNB – Strategie přistoupení, Konkretizace úkolů či Slovníku základních pojmů – žádné pochybnosti nevzbuzuje. Termín startu je však výsostně politickým rozhodnutím. Čili intuitivním krokem, ovlivněným dojmy, stranickými diskusemi a rozličnými zájmy; aktivitami tradičně vzdálenými občanům, o jejichž výhody má jít. Najednou má navrch cosi neuchopitelného.

Termín „výhoda“ z úst národohospodáře by ale měl být uchopitelný „ekonomicky“. Má nějakou univerzální platnost? Když bude euro pro 90% občanů „výhodné“ a pro zbytek neutrální, stačí to politikům? Až pomine několikaměsíční fáze zpevňování koruny, aniž bude termín přístupu naší republiky k euru ohlášen, co zůstane výhodou a nevýhodou?

(Respekt, www.respekt.cz)Zpátky