Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2008


Muž, který pomohl udělat převrat

Jan Gazdík, Luděk Navara

MF DNES přináší dosud nezveřejněné informace ze zákulisí komunistického převratu. K převzetí moci 25. února 1948, jehož šedesáté výročí si připomínáme, významně přispěla zpravodajská síť důstojníka vnitra Bedřicha Pokorného. Kdo to byl?

Je to přísně tajná operace. Bedřich Pokorný, zpravodajec oddaně sloužící komunistické straně, je k 1. únoru 1948 převeden ze služeb ministerstva vnitra na ministerstvo zahraničí. Stane se legačním radou ve Vídni. Nekomunističtí politici si mohou oddechnout. Tento pro ně nebezpečný muž bude už mimo republiku. Omyl! Podle tajného plánu komunistů zůstal Pokorný v Praze.

„... měl zakázáno vyjít z bytu, aby utajení jeho přítomnosti v Praze bylo zaručené a mohl plnit výše uvedený stranický úkol,“ vypověděl později jeho někdejší spolupracovník, obávaný člen komunistické bezpečnosti Miroslav Pich-Tůma.

Pokorný ve skutečnosti pracoval usilovněji než předtím. Měl k ruce několik lidí a byl pověřen získáním kompromitujících materiálů o politických protivnících. Zaměřil se především na národní socialisty. Měl také připravit informace obranné: tedy ty, které by pomohly odrážet očekávanou kritiku proti členům komunistické strany.Svůj úkol splní tak dobře, že mu po Únoru vysloví uznání sám vůdce komunistů Gottwald.

„Prostřednictvím svých agentů získával velice cenné zprávy o poradách nekomunistických ministrů. Získával i informace o dění v kanceláři prezidenta republiky. Všechny tyto poznatky přispěly k ,Vítěznému únoru‘,“ píše archivářka Jiřina Dvořáková v nejnovější publikaci Státní bezpečnost v letech 1945-1953. Pokorný měl k ruce vlastní vynikající síť agentů, jeho nejúspěšnější agent nesl krycí označení V-101, později AV-6045 Karger.

Ve skutečnosti se tento špičkový agent jmenoval Valerij Vilinský. „Komunisté měli být Pokornému za co vděční, a také proto jeho agenty náležitě oceňovali. Valeriji Vilinskému například krátce po Únoru vyplatili padesát tisíc korun, což byla na tehdejší poměry obrovská částka,“ říká ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. Vilinský měl důvěrné kontakty v lidové, národněsocialistické a slovenské demokratické straně. Zprávu o demisi jejich ministrů tak dostal Gottwald na stůl ještě dříve, než ji tyto strany oficiálně oznámily.

„Plukovníci Státní bezpečnosti Jindřich Veselý a František Janda se před 25. únorem scházeli každý večer u Gottwalda a předávali mu nejnovější Vilinského informace o plánech demokratických stran. Komunisté tak podle nich připravovali protiscénář provokací a politického nátlaku na následující den,“ vysvětluje Žáček důvody Gottwaldova vděku Bedřichu Pokornému. Většinou šlo o dobře načasované prohlídky Státní bezpečnosti v sekretariátech demokratických stran a nezřídka i zatýkání. To vše vnášelo do jejich činnosti chaos, zmatek a nervozitu.

Vilinský hrál podle všeho tak trochu dvojí hru: některé informace o komunistech poskytoval Hradu, odkud si za „odměnu“ přinášel cenné zprávy, které se naopak hodily Gottwaldovi. „Majstrštyk“ tandemu Pokorný -Vilinský se podařil zvláště tehdy, kdy se předsednictvo Demokratické strany na tajném zasedání dohodlo na postupu proti komunistům a už za tři hodiny měl Gottwald jejich scénář na stole.

„Z dnešního pohledu působí postup demokratických stran proti pečlivě koordinovaným krokům komunistů totálně diletantsky,“ míní historik Jiří Pernes. A Pavel Žáček dodává: „Technologii špiclování, nátlaku a vydírání dovedli komunisté v únoru osmačtyřicet k absolutní dokonalosti.“

Bedřich Pokorný byl muž na špinavou práci komunistů. Narodil se v Brně v roce 1904, za první republiky se stal zpravodajcem. Přestože gestapo dostalo jmenné seznamy vojenských rozvědčíků, Pokorný zatčen nebyl, naopak, bude čelit až do své smrti podezření z kolaborace.

Jeho raketový vzestup začíná až po válce. Vstupuje do komunistické strany a ta ho posílá na ministerstvo vnitra. Tento muž s víc než temnou minulostí má kupodivu na starosti soustřeďování archivů gestapa a také výslechy nacistických válečných zločinců.

Pokorný byl také strůjcem blamáže s výpovědí zatčeného bývalého říšského zmocněnce pro protektorát Čechy a Morava K. H. Franka. Zadání od komunistické strany znělo: Frank ve své výpovědi poškodí nekomunistické politiky. Když to však neudělal, Pokorný jeho výpověď zfalšoval. Podvod se prozradil a Pokorný čelil kritice.

Jeho hvězdná chvíle přichází právě v roce 1948. Po převratu dostal úkol organizovat tábory nucených prací. Zahraniční rozhlas mu přezdívá: Rudý kat republiky.

Ale v té době už jeho pochybná sláva upadá. V roce 1951 je obviněn, uvězněn a později odsouzen za sabotáž. Na jaře 1968 se oběsil u Brněnské přehrady.

Bedřich Pokorný se narodil 6. 3. 1904 v Brně. Studoval na několika vojenských školách, absolvoval zpravodajský kurz. Za nacistické okupace byl ve spojení s podplukovníkem Jizerou, velitelem ilegální organizace Obrana národa na Moravě. Skupina však byla odhalena jako volavčí síť gestapa. Po válce vstupuje do KSČ a se svou sítí agentů má nemalý podíl na Gottwaldově vítězství.

(MFDNES)Zpátky