Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Univerzity včetně Harvardu ignorují První dodatek

Finrod Felagund

Měl jsem poměrně zajímavou debatu s některými mými americkými spolužáky na téma studium PhD ve Spojených státech. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých informací, které mě pro věc nadchly, leč rovněž jednu, z níž mě mrazí. Na rovinu mi bylo řečeno, že jestli nechci mít problémy, mám jít na univerzitu, která bude "conservative". Jinak se může snadno stát, že budu pro své názory, budu-li je prezentovat, vyloučen ze studia.

Moje první reakce samozřejmě byla, že to není možné, že První dodatek americké ústavy něco takového zakazuje, protože jednoznačně mluví o tom, že každý má právo na naprostou svobodu slova; ostatně i náš server je umístěn ve Spojených státech, kam jsme jej dali v domnění, že bude v bezpečí přede všemi cenzory světa. Leč mýlil jsem se - na soukromé univerzity se První dodatek nevztahuje, protože soukromé univerzity samozřejmě nikomu nebudou bránit říkat své názory na veřejnosti, nýbrž ve svých zdech, kde je takové opatření zcela soukromé rozhodnutí majitele školy.

Ani to mi nestačilo, abych takové informaci uvěřil tak snadno, proto jsem se zeptal strýčka Google. Bohužel jsem zjistil několik smutných zpráv. V roce 2002 prošlo na Harvardu nařízení, známé jako Speech Code, které navzdory svému názvu paradoxně svobodu slova výrazně limituje. Ačkoliv byl odpor proti tomuto nařízení poměrně silný, nebyl dostatečně silný, aby byl smeten se stolu. Speech Code tak říká, že je možné regulovat jakákoliv prohlášení či publikace na Harvardu, která mohou urážet jednotlivce či skupiny. Zní to sice "hezky", nicméně praxe tak hezká není. Podle jedné ze studentských skupin, která toto nařízení prosazovala (Black Law Student Association) se má jednat zejména o otázky týkající se "rasy" a tzv. "genderu". Praxe pak vypadá tak, že se názory cenzurují a nejen studenti, ale i pedagogové, včetně samotného prezidenta univerzity, vyhazují.

Podle dostupných informací to vypadá, že pokud bych nešel na univerzitu, která je známá jako "conservative" (rozumějte: není postmodernistická, relativistická, feministická a politicky korektní), ty "problémy", které "mohu mít", mohou reálně znamenat, že budu vyloučen ze studia bez ohledu na zaplacené vysoké školné jen kvůli tomu, že si dovolím prezentovat názory, které například běžně publikuji na tomto serveru. Ostatně už jsem se i nejednou setkal s tím, že v americkém univerzitním prostředí jsou jakékoliv pravicové názory, včetně zcela umírněných, často označovány za "kontroverzní", popřípadě "urážlivé" vůči některým jednotlivcům či skupinám. Vše pod záštitou toho, že soukromé americké školy nejsou kryty ústavním právem na svobodu slova zakotveným v Prvním dodatku americké ústavy.

I na mé univerzitě mám z tohoto amerického (nekonzervativního, mám-li se držet terminologie uvedené výše) systému pocházející vyučující. Jak to vypadá? Vynikající pokud jde o vysvětlování a popisování faktů, ale v diskusích na semináři vykazující nedostatek tolerance vůči názorům, které nespadají do škatulky "feminismus", "multikulturalismus", "mírové hnutí" či postmoderna. Je přitom zajímavé, jak se celé této netolerance dopouštějí lidé, kteří jinak mají tolerance plná ústa.

(www.nekorektne.com)Zpátky