Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Obama je stejný lhář jako Češi

Ross Hedvíček

Dostal jsem včera telefonát, že co prý to píši za blbosti, že Obama je arabského původu, že jeho otec byl černý jak vix... Co mne u Čechů, stejně jako u všech ostatních méně civilizovaných národnosti vždy přivádí do vývrtky, je jejich velmi nízká schopnost absorbovat a analyzovat informace a častý kompletní odpor nové informace vůbec přijmout. Celá záležitost se ještě zhoršuje českým odmítáním naučit se anglicky (v tom jsou jako Mexičani - refusal to asimilate) a tedy neschopnosti si zagooglovat.

Malá odbočka. Česká xenofobie a vyložená nenávist k cizím národům a jazykům jde často až do extrému. Mám příklad - měl jsem tu před časem, ve svém vlastním domě, návštěvníka z Česka, neznajícího anglicky. Vybavil jsem jeho pokoj i počítačem, ať si může po večerech browsovat po internetu. Po jeho odjezdu jsem ten počítač čistil a povšiml jsem si, že navštěvoval výhradně české webstránky, končící suffixem .cz - a to i v případě pornostránek! Nejsem žádný puritán, proti gustu žádný dišputát, ale jsem u vytržení, když někdo musí mít i to porno v češtině! Je známo, že Česko je jedním z největších exportérů porna na světě, ale pokud se tam u vás vyskytne nějaké anglicky vzdychané porno - tak to pro český trh dabujete do češtiny nebo tomu děláte titulky? Už vám tam z té vaší xenofobie jebe?

Ale zpátky k tomu Arabovi Obamovi. Všechno, co tady píši, si můžete nezávisle ověřit - pokud umíte jinak než rusky. Obamův bratranec Raila Odinga kandidoval v Keni na prezidenta a snažil se tam zavést zákon šaria (to až zavedou v Česku a EU, to si užijete srandy!). Ve volbách neuspěl a tak se v roce 2007 s dalším nevlastním bratrem Abongo Obamou snažil proamerickou keňskou vládu svrhnout. Zcela v souladu s svou africkou kulturou Odingovi příznivci (=muslimové) podpalovali domy křesťanů, a když se křesťané uchýlili do blízkého kostela, tak jej Obamovci/Odingovci podpálili i s lidmi uvnitř a upálili je zaživa. Obama podporoval svého bratrance před jeho vlastní prezidentskou kampani i během ní. Je známo, že Obama přerušil svou volební kampaň v New Hampshire a dlouze telefonicky konzulotval s Odingou v Keni. Zagooglujte si - ověřte si to.

Obama lhal, když tvrdil, že jeho keňská babička je křesťanka - o nikoliv, v novinových interview potvrdila, že se modlí muslimskou modlitbu Salat každý den ráno v pět - a navíc, kdyby byla křesťanka, tak by nemohla být jednou že 14 manželek jednoho muže.

Obama lhal, když tvrdil, že jeho jméno je svahilské - ve skutečnosti je arabské a "Baraka" (z něhož pochází Barack) znamená "požehnaný". O arabskosti jména Hussein snad netřeba diskutovat.

Barack Hussein Obama není půl běloch a půl černoch. Obama je 50 % běloch (Caucasian) po matce a 43,75% Arab a 6,25% černoch z otcovy strany. I když rodina Obamova otce je z Keni a on sám byl trochu opálený, rodina je arabská, nikoliv černošská. Procentuálně Obamův otec byl jen z 12,5 % africký černoch a 87,5 % Arab - i rodný list Obamova otce jasné říká, že je Arab, nikoliv africký černoch. Zagooglujte si - ověřte si to.

Obama lhal, když tvrdil, že nikdy nebyl muslim. Ve skutečnosti praktikoval muslimskou víru denně ve škole, kde byl registrovaný jako muslim a zůstal muslimem až do svých 31 let, kdy ho jeho žena přesvědčila, že to musí změnit, aby mohl kandidovat do státního senátu v Illinois. Dle WorldNet Daily byl Obama velmi zažraným, kovaným a fanatickým muslimem http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=60559 Zagooglujte si - ověřte si to.

Obama lhal, když tvrdil, že jeho škola v Indonésii byla křesťanská. Ve skutečnosti to byla muslimská škola pouze pro muslimy a ve své vlastní knize memoárů (miliónový náklad zde v USA) vzpomíná, jak byl napomínán pro studiu koránu, protože jako malý chlapec z nudy dělal legrační obličeje. Zagooglujte si - ověřte si to.

Novinář Kristoff z New York Times popisuje 28. února 2008, jak Obama zarecitoval úvodní slova arabského volání k modlitbě naprosto bez cizího přízvuku a poté popsal arabské volání k modlitbě jako "nejpěknější zvuk na Zemi při západu slunce" - z čehož údajně měli mít dle novináře voliči v Alabamě infarkt. Na Manasota Key je taky pěkný západ slunce a není tu Alabama a muezzín tu taky nevřeští.

Zbytek je seznam Obamovych lží - mně se to nechce překládat. Naučte se anglicky.

Barak Obama - 50 Lies and Counting: Posted on Political forum.com - Elections and Campaigns.:

1.) Selma Got Me Born - LIAR, your parents felt safe enough to have you in 1961 - Selma had no effect on your birth, as Selma was in 1965.

2.) Father Was A Goat Herder - LIAR, he was a privileged, well educated youth, who went on to work with the Kenyan Government.

3.) Father Was A Proud Freedom Fighter - LIAR, he was part of one of the most corrupt and violent governments Kenya has ever had.

4.) My Family Has Strong Ties To African Freedom - LIAR, your cousin Raila Odinga has created mass violence in attempting to overturn a legitimate election in 2007, in Kenya. It is the first widespread violence in decades.

5.) My Grandmother Has Always Been A Christian - LIAR, she does her daily * Salat prayers at 5am according to her own interviews. Not to mention, Christianity wouldn't allow her to have been one of 14 wives to 1 man. www.islamicity.com/mosque/salat/salat1.htm

6.) My Name is African Swahili - LIAR, your name is Arabic and 'Baraka' (from which Barack came) means 'blessed' in that language. Hussein is also Arabic and so is Obama.

7.) I Never Practiced Islam - LIAR, you practiced it daily at school, where you were registered as a Muslim and kept that faith for 31 years, until your wife made you change, so you could run for office.

8.) My School In Indonesia Was Christian- LIAR, you were registered as Muslim there and got in trouble in Koranic Studies for making faces (check your own book).

9.) I Was Fluent In Indonesian - LIAR, not one teacher says you could speak the language.

10.) Because I Lived In Indonesia, I Have More Foreign Experience - LIAR, you were there from the ages of 6 to 10, and couldn't even speak the language. What did you learn, how to study the Koran and watch cartoons.

11.) I Am Stronger On Foreign Affairs - LIAR, except for Africa (surprise) and the Middle East (bigger surprise), you have never been anywhere else on the planet and thus have NO experience with our closest allies.

12.) I Blame My Early Drug Use On Ethnic Confusion - LIAR, you were quite content in high school to be Barry Obama, no mention of Kenya and no mention of struggle to identify - your classmates said you were just fine.

13.) An Ebony Article Moved Me To Run For Office - LIAR, Ebony has yet to find the article you mention in your book. It doesn't, and never did, exist.

14.) A Life Magazine Article Changed My Outlook On Life - LIAR, Life has yet to find the article you mention in your book. It doesn't, and never did, exist.

15.) I Won't Run On A National Ticket In '08 - LIAR, here you are, despite saying, live on TV, that you would not have enough experience by then, and you are all about having experience first.

16.) Present Votes Are Common In Illinois - LIAR, they are common for YOU, but not many others have 130 NO VOTES.

17.) Oops, I Mis-voted - LIAR, only when caught by church groups and democrats, did you beg to change your mis-vote.

18.) I Was A Professor Of Law - LIAR, you were a senior lecturer ON LEAVE.

19.) I Was A Constitutional Lawyer - LIAR, you were a senior lecturer ON LEAVE.

20.) Without Me, There Would Be No Ethics Bill - LIAR, you didn't write it, introduce it, change it, or create it.

21.) The Ethics Bill Was Hard To Pass - LIAR, it took just 14 days from start to finish.

22.) I Wrote A Tough Nuclear Bill - LIAR, your bill was rejected by your own party for its pandering and lack of all regulation - mainly because of your Nuclear Donor, Exelon, from which David Axelrod came.

23.) I Have Released My State Records - LIAR, as of March, 2008, state bills you sponsored or voted for have yet to be released, exposing all the special interests pork hidden within.

24.) I Took On The Asbestos Altgeld Gardens Mess - LIAR, you were part of a large group of people who remedied Altgeld Gardens. You failed to mention anyone else but yourself, in your books.

25.) My Economics Bill Will Help America - LIAR, your 111 economic policies were just combined into a proposal which lost 99-0, and even YOU voted against your own bill.

26.) I Have Been A Bold Leader In Illinois - LIAR, even your own supporters claim to have not seen BOLD action on your part.

27.) I Passed 26 Of My Own Bills In One Year - LIAR, they were not YOUR bills, but rather handed to you, after their creation by a fellow Senator, to assist you in a future bid for higher office.

28.) No One Contacted Canada About NAFTA - LIAR, the Canadian Government issued the names and a memo of the conversation your campaign had with them.

29.) I Am Tough On Terrorism - LIAR, you missed the Iran Resolution vote on terrorism and your good friend Ali Abunimah supports the destruction of Israel.

30.) I Am Not Acting As President Yet - LIAR, after the NAFTA Memo, a dead terrorist in the FARC, in Colombia, was found with a letter stating how you and he were working together on getting FARC recognized officially.

31.) I Didn't Run Ads In Florida - LIAR, you allowed national ads to run 8-12 times per day for two weeks - and you still lost.

32.) I Won Michigan - LIAR, no you didn't.

33.) I Won Nevada - LIAR, no you did not.

34.) I Want All Votes To Count - LIAR, you said let the delegates decide.

35.) I Want Americans To Decide - LIAR, you prefer caucuses that limit the vote, confuse the voters, force a public vote, and only operate during small windows of time.

36.) I passed 900 Bills in the State Senate - LIAR, you passed 26, most of which you didn't write yourself.

37.) My Campaign Was Extorted By A Friend - LIAR, that friend is threatening to sue if you do not stop saying this. Obama has stopped saying this.

38.) I Believe In Fairness, Not Tactics - LIAR, you used tactics to eliminate Alice Palmer from running against you.

39.) I Don't Take PAC Money - LIAR, you take loads of it.

40.) I don't Have Lobbyist - LIAR, you have over 47 lobbyists, and counting.

41.) My Campaign Had Nothing To Do With The 1984 Ad - LIAR, your own campaign worker made the ad on his Apple in one afternoon.

42.) My Campaign Never Took Over MySpace - LIAR, Tom, who started MySpace issued a warning about this advertising to MySpace clients.

43.) I Inspire People With My Words - LIAR, you inspire people with other people's words.

44.) I Have Passed Bills In The U.S. Senate - LIAR, you have passed A BILL in the U.S. Senate - for Africa, which shows YOUR priorities.

45.) I Have Always Been Against Iraq - LIAR, you weren't in office to vote against it AND you have voted to fund it every single time, unlike Kucinich, who seems to be out gutting you Obama. You also seem to be stepping back from your departure date - AGAIN.

46.) I Have Always Supported Universal Health Care - LIAR, your plan leaves us all to pay for the 15,000,000 who don't have to buy it.

47.) I Only Found Out About My Investment Conflicts Via Mail - LIAR, both companies you site as having sent you letters about this conflict have no record of any such letter ever being created or sent.

48.) I Am As Patriotic As Anyone - LIAR, you won't wear a flag pin and you don't put your hand over your heart during the Anthem.

49.) My Wife Didn't Mean What She Said About Pride In Country - LIAR, your wife's words follow lock-step in the vain of Wright and Farrakhan, in relation to their contempt and hatred of America.

50.) Wal-Mart Is A Company I Wouldn't Support - LIAR, your wife has received nearly a quarter of a million dollars through Treehouse, which is connected to Wal-Mart.Zpátky