Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Lepšící se legální status některé zvířeny

Otto Ulč

K domácím mazlíčkům - v USA odhadovaných 60 milionů psů a 70 milionů koček - nutno připočítat papoušky, rybičky, definitivně beznohé hady. Ti všichni včetně želv či slepic jsou zdrojem pečovatelského miliardového byznysu. Třeba nabídka lahůdek, dietní stravy, žrádla pro gurmety (jehněčí a zvěřina), specialitky jak pro štěňata, tak pro drahoušky již přestárlé. K dispozici je i strava vegetariánská. Není neobvyklé jim dávat dárky a pořádat párty o jejich narozeninách. Za roční poplatek tisíc dolarů jim zajistit členství v Health and Racquet Clubu, objednat masáže, ba i akupunkturu. Pro jejich přepravu lze objednat limuzíny u firmy Doggie Style Pet Limo Service.

V dřívějších dobách přestárlý, vetchý, prašivinou prolezlý miláček dodýchal a jeho pán či paní akceptoval(a) nevyhnutelno. Nejen lidský život se ale podstatně prodlužuje, přibývá zvířecích seniorů a péče o jejich zdraví přesahuje mnohamiliardové sumy. Průzkum, v roce 2000 uskutečněný z popudu American Animal Hospital Association, zjistil, že téměř polovina (47%) majitelů neváhá utratit jakýkoliv obnos ve prospěch svého miláčka. Jestliže trpí nedostatečnou kontrolou moče, k mání teď jsou speciální pleny. Aby se nemusel shýbat k misce s potravou a tak si případně poškodil krční sval, speciální kus nábytku s "elevated feeding bowl" umožní pojídat ve výši jeho tlamy. Farmaceutické kolosy se předhánějí v nabídkách přípravků zápolících s artritidou (Rimadyl) a též se senilitou (Anipryl), ohleduplně přejmenovanou na "cognitive disfunction syndrome". Odborníci v oboru výživy (tzv. canine nutritionists) doporučují každodenní dávku vitaminů, kalibrovanou s ohledem na věk a typ svěřence.

Veterináři se specializují mnoha směry, od anestesiologů po psychiatry a toxikology. Ve Westbury, stát New York, vzniklo veterinární nemocniční centrum, inspirované modelem takového zařízení pro nás lidi. S vybavením včetně radioterapie, CT scan, M.R.I., s dentisty, ortopedickými chirurgy, pohybovou terapií, též s plaváním. Nejsou již zvláštností nákladné operace srdce (open heart surgery), transplantace ledvin a léčba rakoviny. Když ani to nepomáhá, poslední adresou je specializovaný pohřební ústav jménem All Pets Go To Heaven. Rakev vykrášlená modrým či růžovým hedvábím plus důstojný smuteční obřad přijde na 1500 dolarů.

Extravagancím, všelijakým bizarnostem ještě není konec. Před pár dny se náš synátor vrátil z návštěvy v Kalifornii a tvrdil, že jeho bývalý spolužák, nyní rovněž architekt, ač židovského vyznání v katolické katedrále v Los Angeles na naléhání mexických přátel, ovšem značných katolíků, se zúčastnil obřadu BLESSING OF THE PETS - jakéhosi žehnání, posvěcení, blahořečení domácích mazlíčků. A kdyby bezcitní majitelé tak neučinili, nepřijdou do nebe. Okamžitě jsem mu vynadal, že si troufá vymýšlet takové nehoráznosti, a nabízel jsem mu představu podívané, že by věřící přinesl, spíš než přivedl, hada či slepici k svatému přijímání, jak by se třeba vypořádali, zhostili se s poskytnutou hostií?

Načež následující den 28. 7. 2008 do poštovní schránky našeho lesního sídla dorazila pozvánka od křesťanů protestantských - First Congregational United Church of Christ, adresou 32 South Main Street, Newark Valley, NY 13811 - zúčastnit se právě takového Blessing of the Pets, na obrázku kočička a králíček.

Všelijací mudrcové pídí se po příčinách těchto trendů. Jednak je to urbanizace: na venkově, s každodenní přítomností domácího zvířectva, nás již žije pramálo. Dochází k fragmentaci tradiční rodiny, žijeme nejen déle, ale mnozí z nás příliš osaměle. Domácí zvířátko se stává substitutem, náhražkou dětí, které nám odrostly a do světa se rozprchly či které jsme nikdy neměli.

Jestliže majitelé mívají problémy duševní povahy, proč by je neměli mít jejich mazlíčkové? S tím se vezou i psychiatři poskytující všelijaký servis, léčbu depresí, pokusy o optimistickou mood alteration. Stejně tak,otylý majitel marně bojuje se svou váhou a pětina všech amerických pejsků má problémy s obezitou. Farmaceutický kolos Pfizer, jenž obdařil lidstvo viagrou, v loňském roce získal od F.D.A. oprávnění dodat na trh novinku Stentrol, speciálně na potírání psí obezity. Jinou Pfizerovou novinkou je přípravek užitečný v léčbě tzv. cognitive dysfunction pro pejsky, jejichž paměť začíná váznout, jakýsi ten jejich psí Alzheimer. V roce 2007, Američané utratili v údajný prospěch svých zvířátek (pet products and services) horentní sumu 49 miliard dolarů. Průzkum (American Pet Products Manufacturers Association) zjistil, že v roce 2006 většina vlastníků - 77% psů a 52% koček - poskytla "some sort of medication."

USA jsou tzv. litigatious society, kde téměř každý se s někým soudí. Dominantní vinu na tak neblahém stavu věcí má právnická profese, obludně početný dav právníků. Přílišná harmonie ve společnosti ovšem není v jejich zájmu, a proto se úspěšně přičiňují, aby takové pohody bylo co nejmíň.

Zrodila se nová justiční disciplina tzv. animal right - zvířecí práva.Již čtyřicet právnických fakult včetně těch nejprestižnějších (Harvard, Yale) zavedly příslušné učební kurzy. Zrozen je odborný časopis Animal Law. S novinkou začal právník a publicista Stephen W. Wise, který zastupoval delfína před soudní stolicí.

Vývin této agendy úspěšně roste. Za pobytu na Panenských ostrovech (Virgin Islands) jsem se podivoval nad průběhem tři roky se vlekoucí soudní pře, v níž advokát neúspěšně prosazoval právo svého mandanta, jímž byl had. V tradičním právním pojetí zvíře je toliko "věc" (res): mohu ji prodat, darovat, utratit, sníst, mohu se domáhat náhrady škody jen do výše tržní hodnoty (market value). Tato omezení již ale přestávají platit. Jestliže mi soused autem přejede pejska, mohu se domáhat i obrovské náhrady škody, poněvadž jsem byl připraven o milovaného přítele (loss of companionship), což mohu dokázat naší dlouholetou koexistencí, citovou souzvučností, poskytovanou péčí - sdílel mou postel, vařil jsem mu dobroty.

Vznikají advokátní firmy s takovou specializací, angažovat se v komplikovaných sporech s federálními úřady, například ve věcech vymezení standardu jak zacházet se slony v cirkusu. V roce 1998 federální odvolací soud (United States of Appeals) vyřkl významný precedent ve věci šimpanze jménem Barney. S odkazem na zákon (Federal Animal Welfare Act) žalobu podal návštěvník zoologické zahrady, jemuž se zželelo předmětné opice , poněvadž byla v kleci sama, bez druha či družky, čímž údajně trpěla (psychological deprivation). Spor nadále pokračuje, vzdor tomu, že Barney je už nebožtík, zastřelen zaměstnancem zoologické zahrady poté, co utekl z klece, kousl náhodnou osobu, vyvrátil ukazatel cesty a mrštil jím v úmyslu zasáhnout kolotoč v provozu.

Zůstává otázka: zákon vyžaduje, že žalobu může podat jen osoba, pověřivší právního zástupce, aby ji zastupoval. Jak ale zařídit, aby želva podepsala právní moc ochotnému advokátovi? Jak si budou zvířata počínat v roli svědků? Svědek musí přece prokázat schopnost rozlišit pravdu od nepravdy. Dřív převládal názor, že zvířata jsou vlastně roboti bez citu. Teď se uvažuje jinak. Tzv. voice synthetizer již údajně dokazuje talent orangutánu uvažovat na úrovni čtyřletého (lidského) tvora. Gary L. Francione, profesor na univerzitě Rutgers, zahájil žalobu jménem goril, s tvrzením, že mají být považovány za osoby s ústavně zaručenými právy. Odvolává se na precedens z devatenáctého století v souvislosti se snahou zrušit otroctví. Argumentace, přirovnávající tuto iniciativu k emancipaci otroku, je ale leckomu značně proti srsti. Ti po osvobození se stali občany, s právy a povinnostmi. Těmi zvířata přece nikdy nebudou.

Jak daleko jít s podobnými nápady? Jestliže gorily dnes, kdy dojde na ovce, myši, žížaly? Co třeba ústavně zaručená ochrana bacilů? Jurističtí zoofilové zůstávají nezvikláni. Předpovídají, že do deseti let dojde k úspěšnému prosazení precedentu, povýšivšího zvíře na plnoprávného účastníka soudního sporu. Zastánci tohoto pokroku se ale budou muset vypořádat s následnou potíží: budou se z nich muset stát vegetariáni. "Přece nemůžeme být takoví pokrytci, abychom jedli vlastní klienty," přiznal jeden z advokátů. Bylo by obtížné polemizovat s takovým názorem.

Pokrok se ovšem nezastavil. Na univerzitě v Princetonu, někdejším působišti Alberta Einsteina, tamější vědec Peter Singer, utilitarian bioethicist (netroufám si tuhle specializaci definovat), a Paola Cavalieri, italská filozofka v oboru zvířecích práv, odstartovali tzv. GREAT APE PROJECT zaručující práva goril, orangutánů a šimpanzů v dost doslovném přepisu deklarace lidských práv formulované Thomasem Jeffersonem. Dost jakoby parodie, že ano. Cílem těchto pionýrských novátorů je přimět Organizaci spojených národů k deklaraci, jíž by tento druh savců byl povýšen na úroveň lidí - "welcoming apes into a community of equals".

Angličtina rozlišuje tyto velké "apes" od ostatních "monkeys", kdežto v češtině po takovém rozdílu marně pátrám - na všechno máme jen "opice". Tudíž tedy v textu abychom vystačili s tímto slovem: "Jsem opice," v roce 2006 ve španělském parlamentě prohlásil Pedro Pozas, akrtivista, prosazovatel práv zvířat. Z 95 až 98 procent DNA lidí a šimpanzů je totožné. (Totožné v poněkud menším procentu je i v porovnání se slimáky, nedávno jsem se dočetl.) Významným podpůrcem onoho velkém opičího projektu a jeho prvopočátku je světově proslulý ateista Richard Dawkins. V roce 2006 soudce v Brazilii obdařil šimpanze právem proti nezákonnému uvěznění (writ of habeas corpus).

V Rakousku tento druh aktivistů se u soudu neúspěšně domáhá uznání šimpanzů jako legální, právní osobnosti. Nejvyšší soud ve Vídni nevyhověl a aktivisté se obrátili na Evropský soud lidských práv, který se již rozhodl případem zabývat. Ominous (zlověstný, osudný) precedent, leckdo se začíná strachovat. Tak se dočítám v The New York Times, 13. 7. 2008 v podrobném textu Donalda G. McNeila, z názvem When Human Rights Extends to Nonhumans. Vždyť i demokratické státy leckomu legitimně omezují práva: děti, nezletilci nesmějí volit, mít řidičský průkaz, ledacos je upřeno lidem senilním a duševně chorým.

Prozatím největší rozruch ve světě vyvolalo rozhodnutí španělského parlamentu, jeho výboru životního prostředí, když v červnu 2008 přiznal "omezená práva" oněm opicím, našim nejbližším biologickým příbuzným. Tento zákonodárný sbor vyjádřil svůj předpoklad nevybavovat opice všemi právy - tedy žádné právo nosit zbraň či řídit motorové vozidlo. Práva s omezením jako v případě dětí. Prozatím. A tahle novinka přichází zrovna ze Španělska, jež obohatilo lidstvo spektáklem zabíjení býků v aréně.Zpátky