Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Naše zelená naděje

Pavel Jacko

Hrůzou mě naplňuje pomyšlení, jak cynická asi bude mládež, když zjistí, že se lední medvědi neutopili. Když zjistí, že rock koncert těžko něco vyřeší. Když jim praskne duhová bublina skleníkových plynů. Obávám se, že se neobrátí proti těm, kteří jim lhali, ale proti těm, kteří měli pravdu. Navíc, což mě nejvíc mrzí, vytvoří se nedůvěra k vědě a vědcům, kteří všichni budou považováni za šarlatány. Jestli měl pravdu Sir James Fraser (The Golden Bough) ve svém názoru, že lidská víra se vyvíjí od magie přes náboženství k vědě, mám dojem, že se kruh uzavírá.

Přes bezostyšnou propagandu amatérských gorovčíků a profesionálních lysenků, není důkaz, že se planeta otepluje. Jestli se otepluje, není důkaz, že to má něco společného s oxidem uhličitým v atmosféře, jehož koncentrace stoupá s přibližně 800letým zpožděním za zvýšením teploty. Zatím ovšem srdíčka buší nadšením, hlavičky duní prázdnotou. Když jsem se nedávno dostal náhodou s několika zelenými do debaty, mladík asi třicetiletý se špatnými zuby mě pyšně řekl, že v internetu najde vše, co chce (a ne to, co nechce). Přesněji, že vše, co nalézá, podporuje jeho „neoddiskutovatelná“ fakta o antropogenním globálním oteplování a zkaženosti kapitalistického systému. Pochopitelně, když hledači Google zadáte Gore + spasitel, dostanete jiné informace, než když zadáte Gore + podvodník. Na zkoušku jsem mu nadhodil několik jiných témat a podle předpokladu, byl ve všech fanaticky politicky korektní. V internetu údajně tráví celé dny, tak jsem vytušil, že je nezaměstnaný. Budoucnost Austrálie.

Při stejné příležitosti jsem mluvil s agresivní, vysokoškolsky vzdělanou mladší osobou, také, mimochodem, nepracující. Když mně vysvětlila, že muslimský útok na World Trade Centre (pro čtenáře z jiné planety – 11. 9. 2001) byl odpověď za invazi Bushe mladšího do Iráku (20. 3. 2003), skutečně jsem nevěděl, co říci. Budoucnost Austrálie.

Bohužel, velká část mládeže trpí neuvěřitelnou ignorancí spojenou s fanatismem tak naivním, že i vůdci Hitlerjugend by se pyšnili. Není divu, po létech propagandy, kterou by jim i Goebbels záviděl, převážně zaměřené na dítka školou povinná. Nejsou to jen ty srdcervoucí TV reklamy Greenpeace, ale hlavně soustavná agitace levicových učitelů. Australané jsou jistě potěšeni tím, že Julie Gillardová, coby ministryně školství, zadala vypracování celoaustralských osnov „bývalému” komunistovi.

Již nyní má průměrný občan absolutní nedůvěru ve svou vládu a jím zvolené zástupce. Netvrdím, že úplně neprávem. A ti mladší vědí naprosto jistě, že kromě Ameriky za vše zlo bez ohledu na skoro 70 let prosperity bez světové války mohou jejich rodiče a všeobecně ti starší. Velkokapitál a velkocírkve se také důvěry netěší. Ke krachu zelené ideologie se přidá světová hospodářská krize – nezaměstnanost a beznaděj. Nihilismus zklamané mládeže otevře pole všemožným totalitárním ideologiím a represivním náboženstvím. Příroda prý nemá ráda vakuum.

Co je vyplní? Náboženství? Fašismus/nacionální socialismus/komunismus? Racionalismus, přece jenom?

Náboženství jako takové má problémy. Křesťanské církve údajně rostou, zejména v Africe. Spengler (Asia Times) odhaduje, že v roce 2030 bude mít Čína 10 až 15 procent křesťanů. Nakolik jsou čísla o jejich růstu pravdivá, je těžké posoudit. Jak se to zjišťuje? Podle průzkumů? Náštěv kostelů? Nakolik může být katolík „vlažný”, aby se ještě za katolíka počítal? Nemyslím, že křesťanství má příliš velkou šanci, i když přiznám, že o jeho „africké” verzi moc nevím. Zpívají pěkně. Sochy a obrazy svatých je ukazují jako černé. Zatím, zřejmě s pomocí Boží, Ježíš Kristus a sv. Pavel si zachránili svou (bílou) kůži. Vatikán již od svých afrických kněží, biskupů a kardinálů prý ani nevyžaduje celibát, ale přesto je tam americká verze protestantismu atraktivnější. Nevím, jakou zpívají křesťané v Číně. Kromě pruhu států na západním pobřeží křesťanské hnutí v USA údajně roste, možná díky přílivu hispánců z jihu a vzrůstajícímu počtu zklamaných černých a oklamaných bílých. (Uvidíme, co obama-kocovina přinese.) Během bitvy ve Fallúdži na pokřik muslimů „Allahu Akbar” odpovídali Američané „Kristova síla vás zažene.” Křížová výprava, přece jenom? Bohužel, nevraživost mezi různými křesťanskými směry od prvopočátků až dodnes zeslabuje jejich základní učení.

Víra mohamedánská má problém podobný, dobře známý s vražedného mocenského boje mezi dvěma hlavními směry, sunnity a šíity. I různých dalších sekt mají také hodně. Dobrovolné sjednocení nepřipadá v úvahu, násilné asi ano.

Obávám se, že pro naši mládež bude připadat v úvahu jedině nějaká radikálnější verze víry. Mohamedánství se svým fanatismem, sklonu k násilným řešením, pohrdáním lidským životem a západní civilizací bude pro ni atraktivní. Muslimové také nemusí moc přemýšlet, což je další lákadlo.

Socialismus má smůlu v tom, že po téměř stoleté praxi v různých zemích, neexistuje jediný úspěšný příklad, pokud se nepovažuje 200 milionů mrtvých za úspěch. Lidé mají ovšem krátkou paměť a ti mladší o výsledcích socialistických experimentů nic nevědí. Hromadný vrah Guevara je stále jejich hrdinou. Někteří zachránci života na zemi své marxistické myšlenky předvádějí otevřeně. Na webové stránce Green Left skoro každý článek spojuje ekologické problémy s kapitalismem a navrhují jediné řešení – skoncovat s kapitalismem.

Ti blíže moci nebo u moci se svým socialismem nechlubí. Bývalá clintonovka Carol M. Brownerová, ustavená Obamou coby „carevna globálního oteplování”, byla až do začátku ledna 2009 vedena jako jedna ze čtrnácti vůdců Socialist International Commission for Sustainable World Society, která žádá celosvětovou vládu. Do týdne po jejím jmenování se její jméno a životopis ztratil z webové stránky Socialist International. Podobně jako fabiánští socialisté se svým vlkem v rouše beránčím, Socialistická internacionála má příznačný symbol – pěst drtící růži.

Fašismus, druhá strana stejné falešné mince, je na tom lépe. Poněvadž většina lidí neví o rozdílu mezi nacismem a fašismem, fašistické myšlenky na uspořádání společnosti neviditelně, t. j. bez patřičné nálepky, infiltrují jak levici, tak pravici. Urazili by se asi partajní ideologové, kdyby někdo porovnal jejich program s tím Mussoliniho. Akorát, že se tomu fašismus neříká a navíc samo slovo ideologie se raději nepoužívá.

Racionalismus coby princip přijímání rozumu jako nejvyšší autority ve věcech názorů, víry nebo jednání potřebuje lidi vzdělané a schopné kritického a sebekritického myšlení. Ti také musí mít patřičnou dávku humanity. Takových moc není a nikde u moci nejsou. Putin sice jedná naprosto racionálně, ale nikdo by jej nikdy neobvinil z humanity.

Dostanou se mladí ze své zelené ideologie? Jelikož není založena na rozumu, ale na víře, nevypadá to dobře. Jedna bublina praskne, vstanou noví proroci a nafouknou novou, duhovější. Zelená ideologie má prvky eschatologické víry a marxismu-leninismu ve velmi nepříjemné kombinaci. Zabránit konci světa, žít v ráji na zemi a navíc mít moc je velice lákavé. Desetiletí života v zelené lži se snadno neztratí. Po antropogenním oteplování může přijít antropogenní ochlazování (budou pak beze studu tvrdit, že musíme pálit víc uhlí, abychom planetu oteplili?) nebo něco ještě horšího, jako světová ekonomická krize, inu něco, co nutně potřebuje světovou vládu těmi osvícenými. Demokracie, ať už jakkoliv neefektivní a manipulovatelná, jim po chuti nebude.

Nedá se říci, že jsou všichni mladí hloupí a nevzdělaní. Bohužel školní systém, zejména druhého stupně, a zaměstnání ve veřejných službách a ve školství z mnoha vychovává pokrytce, kteří nebudou velkou opozicí politicky správným myšlenkám. Navíc jsou příliš nezkušení a krátkozrací na to, aby viděli krvavé mraky tyranie na obzoru.

Řekněte mi, že se mýlím. Že je naděje.Zpátky