Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2009


Povedený profesor Janouch.

Jiří Pallas

Před dvaceti lety se československá média změnila z hlásné trouby moci na média veřejnoprávní, sloužící veřejnosti. Veřejnost, a tedy i já, očekáváme od veřejnoprávních médií objektivní informace, které nám pomohou s orientací v dnešní společnosti.

Po vyslechnutí pořadu Host radiožurnálu s Františkem Janouchem (9. 10. 2008) mám obavu, že Český rozhlas plní své povinnosti vůči veřejnosti nedostatečně. Moderátorka Lucie Výborná vedla rozhovor s F. Janouchem asi na podobné úrovni jakou poskytují dívčí časopisy při rozhovorech s celebritami. Pořad postrádal jedinou kritickou otázku a položené otázky naznačují pozornému posluchači, že se pracovníci rozhlasu se rešerší příliš nezabývali.

Dovolím si zmínit několik bodů, které zájemci o pravdu přiblíží, o jaké informace byli vaši posluchači připraveni.

Profesor

Lucie Výborná oslovuje F. Janoucha konsekventně pane profesore a Janouch na jednom místě dokonce tvrdí: „já jsem měl nejdřív profesuru hostující švédské královské akademie věd." Jak si může každý ověřit, nemá Švédské královské akademie věd žádné profesory ani profesury a nikdy je ani neměla. Jak si lze dále jednoduše ověřit, nebyl F. Janouch ani členem Švédské akademie věd.

Janouch nebyl nikdy ani profesorem na Královské technice - opět lehce ověřitelné (když jsem na tato fakta upozornil prezidenta Akademie věd ČR, nechal údaje z webových stránek AV ČR odstranit, Stejně tak změnila ČTK příslušné údaje ve své databázi).

Janouch neměl ani žádnou jinou profesuru. Kvalitu Janouchovy odborné publikační činnosti si může opět ověřit každý, kdo umí pouze trochu vyhledávat v odborných odkazech. Je nepochopitelné, že je Janouch již léta zván jako poradce kolem atomové energie, včetně Pačesovy komise.

Zakladatel

Lucie Výborná mluvila nejprve o Janouchovi jako o zakladateli Charty 77, poté se opraví a mluví o zakladateli Nadace Charty 77. Jako signatář Charty 77 jsem se v roce 1978 podílel na založení fondu Charty 77 a vím docela přesně, že s tímto aktem neměl F.Janouch nic společného – to samé může potvrdit i Jaroslav Hutka, který se založení fondu také účastnil. Janouch byl přizván později, převzal vedení a přejmenoval fond na nadaci (Hutku a další nepohodlné šťouraly z nadace vystrnadil). V souvislosti s nadací obešli Lucie Výborná i František Janouch velikým obloukem fakt, že byla nadace po mnoho let převážně financovaná Georgem Sorosem, takže nemohla ani zaznít otázka proč G. Soros tak náhle nadaci opustil. Nebyl ani zmíněn dokument mluvčích Charty 77, kteří protestovali proti tomu, že do vedení nadace nechce Janouch přijmout zástupce jmenované mluvčími Charty 77.

Komunisté fuj – říká komsomolec

Téměř prezidentský kandidát F.J. uvádí jako jeden z důvodů nepřijetí Paroubkova návrhu na eventuální Janouchovu prezidentskou kandidaturu citát: „Kromě toho ono v tom byli zamícháni jaksi taky nějak komunisté a já bych nechtěl v žádném případě být s nimi spojován."

Z členské evidence ÚV KSČ: Janouch František - člen KSČ od 17. 6. 1948, základní organizace Leningrad - Státní univerzita. Ze spisu na ministerstvu vnitra si může pečlivý redaktor ověřit, že i čtyřicetiletý F. Janouch argumentuje policii Leninem. Z dokumentace skupiny Listy (Exiloví komunisté) lze jistě vyhledat nejen to, že padesátiletý F. Janouch byl členem skupiny Listy, ale dokonce kandidoval do jejího vedení. Pro zajímavost - zvolen nebyl, populárnější byli Z. Mlynář, J. Pelikán a Z. Hejzlar.

Po roce 1989 odmítl F. Janouch přijmout do nadace zástupce Charty 77, ale vlastnoručně si vybral jako ředitelku soudružku Boženu „Nad dopisy diváků" Jirků a do výboru nadace bývalého agenta STB.

Pro ukázku kvality informací poskytovaných Českým rozhlasem jsem uvedl fakta k pouze třem oblastem zmiňovaným v rozhovoru. Rozhovor obsahoval další řadu nepřesností, které pracovníci rozhlasu bez nejmenšího ověření předložili české veřejnosti. Nepředpokládám, že by se někdo v Radiožurnálu namáhal uvádět uvedené skutečnosti na pravou míru, ale doufám, že tento přípis přispěje alespoň k lepšímu informování české

veřejnosti.

Více k Janouchovi naleznete zde: http://jiri.pallas.sblog.cz/2008/12/19/557Zpátky