Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2009


Případ zámku Opočno

Zámek i s panstvím byl konfiskován v roce 1942 hraběti Colloredo-Mansfeld za jeho protinacistickou činnost. Na počátku devadesátých let zažádala jeho dědička Kristina Colloredo-Mansfeld, o navrácení zámku v domnění, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Nad lží a nenávistí možná pravda a láska zvítězila, rozhodně však ne nad závistí a chamtivostí. Národní památkový úřad „spravující“ zámek a potažmo i ministerstvo kultury odmítaly zámek vydat. Došlo k soudu, který se táhl po mnoho let, jak je v takových případech zvykem.

V prosinci 2007 konečně vynesl Nejvyšší soud ČR rozsudek, který byl přísný a spravedlivý. Zámek zůstává ve vlastnictví státu. Neúplatní soudci (to, že dostávají nemalý plat od instituce, která shodou okolností byla jednou ze stran sporu, proces nikterak neovlivnilo) si dali záležet na tom, aby snesli všechny argumenty. Odůvodnění se opíralo o tyto argumenty:

1. Česko je suverénní stát a tudíž má právo zkonfiskovat, cokoli se mu zlíbí.

2. Podle Benešových dekretů má být zkonfiskován majetek všem, kdo za války nepřipravovali atentát na Hitlera.

3. Pan hrabě byl proti nacionálnímu (= národnímu) socialismu, a ten je přece dodnes hlavní ideologií ČR.

4. Česká republika je přímým nástupcem Třetí říše, tudíž jí náleží všechno co Třetí říše zkonfiskovala.

5. Třetí říše zkonfiskovala zámek v souladu s tehdejšími právními předpisy.

6. Odboj, který vedl hrabě nesměřoval k obnovení Československa.

7. Hrabě nebyl Žid, ani nebyl v koncentračním táboře, dokonce ani nebyl popraven.

8. V Opočně se říká v hospodě, že hrabě chtěl všechny Čechy vystěhovat do Grónska.

9. Hrabě mluvil doma německy.

10. Hrabě neprokázal za války tolik statečnosti, jako dědeček pana vrchního soudce, který za války kradl rum.

11. Dokonce nebyl ani tak statečný, jako druhý dědeček pana vrchního soudce, který svůj odpor k nacismu projevoval poctivou prací (v továrně na letecké motory Messerschmidt).

12. Hrabě nebyl komunista a neobdivoval Stalina.

13. Někteří šlechtici získali svá panství po Bílé hoře.

14. Zámek je hezký a tudíž by bylo škoda ho vydávat paní hraběnce, která by se o něj dobře starala. Ať si paní hraběnka raději opraví nějakou ruinu.Zpátky