Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2009


Causa Roztočil aneb Trapné představení české justice

Tomáš Pecina

Facka, sice ne od Macka, ale neméně rasantní, přistála dnes na líci České republiky: německé úřady zřejmě rozhodly, že nevydají k výkonu trestu Rostislava Roztočila. Jeho causu jsem bohužel nesledoval dostatečně detailně a znám ji pouze z mediální zkreslené podoby, resp. z dokumentů vystavených na stránkách Spolku Šalamoun, ale je jasné, že třetí pilíř Evropské unie se dnes otřásl v základech: aby jeden členský stát nevydal pravomocně odsouzeného občana druhého členského státu, to se, pokud vím, v dějinách evropské integrace ještě nestalo.

Na straně druhé, české justiční orgány si o takovou blamáž přímo koledovaly. Obnovené řízení, německou stranou fakticky vynucené, mělo patrně všechny znaky justiční frašky, a nový rozsudek byl výsměchem spravedlnosti. Nevím, zda je R. Roztočil vinen, ale jsem si jist, že pokud se to někdy dozvím, nebude to z rozhodnutí českých soudů; ty se stejně jako v jiných aktuálních causách dokonale diskreditovaly a věřit jim může patrně jen naprostý blázen – rozumný člověk se půjde do soudní síně nejvýš pobavit, asi tak jako do kabaretu, jen bez hudby a bez vstupného.

Fackování české justice pokračovalo i dnes, kdy se veřejnost seznámila s nálezem Evropského soudu pro lidská práva ve věcí Radovan Krejčíř v. Česká republika. Zní to jako špatný vtip, ale Česká republika byla shledána odpovědnou za porušení Úmluvy ve věci nezákonné vazby Radovana Krejčíře. Jednu výhodu tato zpráva má – není nutné ji nijak komentovat

(http://tompecina.blogspot.com)Zpátky