Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2009


Rok profesora Josefa Kalvody

Vyhlašuje Sdružení přátel Josefa Kalvody jako vzdělávací a vzpomínkový cyklus.

Naším cílem je připomenout životní dílo prof. Josefa Kalvody (15. 1. 1923 Maleč – 8. 3. 1999 Hartford), vůdčího představitele křesťanského protikomunistického odboje, významného publicisty v exilu a úspěšného amerického univerzitního profesora dějin, politologie a ústavního práva, u příležitosti desátého výročí jeho úmrtí. V rámci jednotlivých informačních, publikačních a pietních akcí cyklu chceme poukázat na Kalvodův výrazný přínos protikomunistickému odboji, opomíjený přínos české historiografii, inspirující přínos katolického intelektuála a aktivisty.

Vedle vlastní oslnivé akademické kariéry, která vyvrcholila nabídkou členství v týmu poradců prezidenta Ronalda Reagana, přijal a naplňoval Josef Kalvoda jako své poslání boj proti komunistickému zlu a za přirozená lidská a občanská práva doma i ve světě a ve své exilové publicistické a přednáškové činnosti neúnavně poukazoval na příčiny zotročení své vlasti, za které považoval morální selhání politických vůdců a odklon společnosti od křesťanské morálky. Své názory shrnul v proslovu Cesta k národní svobodě, který připojujeme jako úvod k vyhlašovanému cyklu.

Ve svém soukromém, akademickém i politickém životě vycházel Josef Kalvoda důsledně a konzistentně z hluboce prožívané zbožnosti a z víry v objektivně platné mravní zákony vyjádřené křesťanskými hodnotami, tj. vírou v Boha a úctou k zjeveným Božím zákonům, úctou k individuální svobodě a důstojnosti člověka a mezilidskou solidaritou. Jeho životní běh byl prodchnut pevnou vůlí nezpronevěřit se ani v nepříznivých podmínkách uprchlíka svým hřivnám a výzvám doby.

Pokud máte zájem připojit se k činnosti Sdružení nebo jen vyjádřit podporu této iniciativě napište nám prosím své jméno a zaměstnání na e-mailovou adresu joskalvoda@seznam.cz, případně vyvěste toto prohlášení na svých webových stránkách. Informace o všech aktivitách budeme průběžně publikovat na webových stránkách http://nakl-dilo.sweb.cz/kalvoda/index.htm, kde bude také aktualizován seznam všech, kteří se k tomuto cyklu připojili jako sympatizující.

Mgr. Jan Cholínský

Doc. RnDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Program

I. informační činnost

duben 2009

1) Vyhlášení vzpomínkového cyklu Rok prof. JK

- oslovení veřejnosti a římskokatolických institucí úvodním prohlášením

- rozeslání článku Cesta k národní svobodě

2) Otevření nových webových stránek

- aktualizace stávajícího webu a doplnění o tuto kampaň

říjen 2009

3) Seminář Josef Kalvoda křesťan, akademik antikomunista

- seminář pořádaný Křesťanskou akademií

listopad 2009

4) Otevření Osobního archivního fondu JK v knihovně Libri prohibiti

- zpřístupnění již zpracovaného a uloženého fondu v LP

prosinec 2009

5) Encyklopedické heslo Josef Kalvoda

- oficiální dodání zpracovaného hesla JK historickým ústavům AV

II. Publikační činnost

6) Prodej aktualizovaného vydání životopisu Poutník Josef Kalvoda

- zajištění reklamy a výhradní distribuce firmou Kosmas

7) Distribuce aktualizovaného vydání knihy JK Z bojů o zítřek III. pedagogům,

vzdělávacím a křesťanským institucím

- nabídka bezplatného dodání knihy

8) Vydání knihy vybraných textů JK Cesta Edvarda Beneše k únoru 1948

- kritické vydání s komentáři současných renomovaných historiků

9) Vydání knihy JCH Nesmiřitelný rozkol

- vydání knihy o politických aktivitách a myšlení českých exulantů

Výhledově

- 2. vydání knihy Genese Československa

- vydání vybrané korespondence JK z exilovými aktivisty

III. Vzpomínková činnost

10) Umístění pamětních desek v Malči a Chotěboři

- návrh zastupitelům v Malči a vedení gymnázia v Chotěboři

11) Umístění pamětního kamene u řeky Doubravy

- zorganizování pietní akce spojené s katolickou mší za JK

12) Návrh na udělení státního vyznamenání JK in memoriam

- dodání návrhu s přiloženými podpisy KPRZpátky