Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2010


Nemáte pravdu

Petr Andrle

Takto začínají často dopisy našich odpůrců. Jenže tvrdit jednoznačně, že někdo nemá pravdu, to je velmi opovážlivé. A tak se mi přihodilo, že jsem dostal nápad. To se mi někdy stane. Dal jsem si tu práci a vybral jsem z moudrých knih fakta, která s vašimi (a všeobecně uznávanými) pravdami, které máte zapsány v myslích a v mozcích, trochu otřesou. Následující konstatování, jsou zatím všechna pravdivá. Neručím za to, že za sto let, až bude bádání lidstva ve všech směrech propracovanější, že mnohé následující pravdy pravdami již nebudou. Ale nyní platí a divte se prosím. A zapište si za uši.

Chameleon nemění barvu proto, aby splynul s okolím. Ve vesmíru je asi 100 miliard galaxií, z nichž každá obsahuje 10 – 100 miliard hvězd. Pouhým okem vidíme pouze dvě galaxie. Z Měsíce není vidět žádné lidské dílo. Parní stroj nevymyslel James Watt, ale Heron Egyptský o 1600 let dříve. Telefon vynalezl Antonio Meucci v roce 1860 a v roce 2004 Sněmovna reprezentantů USA schválila usnesení, že je třeba jeho dílo ocenit a uznat jeho podíl na vynálezu telefonu. Myslíte, že bychom uměli také po 150 letech někomu něco uznat? Šampaňské vynalezli v Anglii a gilotinu pro změnu ve Skotsku. Když byla v rámci Velké francouzské revoluce 14. července 1789 dobyta Bastila, bylo v ní pouhých sedm vězňů. Švýcaři jedí běžně psy, ovšem jen jejich nejchutnější části. Ostatní části zpracují na sádlo, kterým si léčí kašel. Pamatujete, na kterém oku nosil Nelson černou pásku? Na žádném – nikdy ji nenosil. Nejvíce ozonu vypouští do ovzduší výfuk automobilu. Kolik penisů má škvor? Dva – jeden náhradní, když se mu první ulomí. Hrb má velbloud k ukládání tuku, nikoli vody. Mozart nikdy nebyl Amadeus. Jeho celé jméno znělo Johann Chrysostomus Wolfgangus Theophilius Mozart. Sám si někdy říkal Wolfgang Gottlieb, když latinská podoba Gottlieba (Bohumila) je Amadeus. Tulipány nepocházejí z Holandska, byly sem přivezeny v roce 1554 z Konstantinopole. Pštros nikdy neschovává hlavu do písku – je to mýtus. Nejběžnějším ptákem na světě je – slepice. Penicilin zdaleka neobjevil Fleming. Byli to beduíni v Africe asi před tisíci lety. V roce 1897 princip plísně penicillium glaucum objevil a otestoval mladý francouzský vojenský lékař Duchesne. Vše sepsal jako svoji doktorskou práci a odevzdal Pasteurovu ústavu. Tam tomu nevěnovali pozornost, protože šlo o moc mladého lékaře. Posmrtně mu bylo vše uznáno až v roce 1949. Slovo Kelt se poprvé objevilo v roce 1792 a to z recese. Předtím nikdy o Keltech nebyla řeč. Že se Země točí kolem Slunce prohlásil jako první Aristarchos ze Samu 1800 let před Koperníkem a teorii relativity poprvé formuloval Galileo Galilei. Ve středověku si nikdo nemyslel, že je Země placka. Tato teorie vznikla až v roce 1838. Na to, že je Země kulatá, přišly první včely. Umějí komunikovat mezi sebou tím, že si vypočítávají polohu Slunce na druhé straně zeměkoule. Delfíni nepijí nic, ani vodu. Získávají tekutiny z potravy a spalováním vnitřního tuku, přičemž se tvoří voda. Hitler nebyl vegetarián. Koncept koncentračních táborů vznikl ve Španělsku. Býci jsou barvoslepí – na rudý hadr reagují pro jeho pohyb. První zdomácnělé zvíře byl sob.

Když si tohle všechno uvědomíte zpětně (a jde o pravdivá fakta), dovolíte si ještě někomu tvrdit, že nemá pravdu? Něco vám ve škole řekli, sami toho moc nevěděli, a vy teď z toho vycházíte. Jenže lidské poznání jde dál a my se nemůžeme řídit tím, co jsme se třebas nesprávně naučili. To platí nejen pro zeměpisné a jiné jevy, ale také pro historii. Takže opatrně, přátelé. Psohlavci, neboli Hundköpfe byla nadávka, kterou byli v 16. století častováni především Turci a Němci tak mimo jiné nadávali Chodům. Jenže následky jsou horší a lepší. Horší v tom, že Mikoláš Aleš znásilnil historii a protože se mu do znaku Chodů nehodily jejich vysoké plstěné boty, dal tam psí hlavu. A to v roce 1900, když kreslil ilustrace k druhému vydání Jiráskových Psohlavců. První tedy znásilnil dějiny Jirásek (nebylo to poprvé, ale on byl píšící romantik, historii na gymnáziu v Litomyšli vyučoval a přednášel pravdivě, protože byl smyšlení velmi konzervativního, tedy hájícího pravdu) a poté Mikoláš Aleš. Oba dva nemohli tušit, co se stane. O jedenáct let později přinesl do českých zemí krásnou ideu skautingu profesor Antonín Benjamin Svojsík, a co čert nechtěl, vybral si za symbol Junáka Alšovu psí hlavu. A neštěstí bylo dokonáno? Zdaleka nikoli. Nevzdělaná politická garnitura po roce 1948 dala psí hlavu do vínku Pohraniční stráži i s legendou o hrdinných Psohlavcích a jejich psech. Bohužel, jediné, co na tom bylo pravdivé, je to, že Chodové byli (a jistě jsou) krásní a stateční lidé. A tak mimo to, že dnes žije hodně podvedených lidí, kteří věří na legendu o Psohlavcích, jsou ještě dvě organizace, které mají ve znaku psí hlavu, ano tu Alšovu. Jsou to čeští skauti, Junáci. Profesor Svojsík ji vybral jistě s důstojností jemu vlastní a nelze předpokládat, že by ještě za života Jiráskova legenda o Psohlavcích byla uvedena na pravou míru. Pak ji má ve znaku ještě Klub českého pohraničí, který si ji tam dal asi o sedmdesát let později než skauti, a to se již o tom, že Psohlavci byla nadávka, vědělo. Ovšem, zde se zcela náhodně porovnává neporovnatelné. Zatímco Klub českého pohraničí má jedno základní heslo: „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast“, čeští skauti, Junáci, slibují, že budou vychovávat sebe a své členy v duchu junáckých zákonů, které mimo jiné předpokládají, že junák je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého junáka a čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. Což jak uznáte, je rozdíl nebetyčný.

Nu, a nejhorší je, když naši budoucí maturanti radši nečtou a hledají v internetu. A tam se o Jiráskových Psohlavcích dozví například, že název románu je odvozen od přezdívky. Lidé jim začali říkat psohlavci podle jejich erbu, který měli na praporu. Bílý prapor s černou obrubou zdoben psí hlavou. Což je ještě větší pitomost, než jsme čekali. Takže s tvrzením o tom, kdo má či nemá pravdu, raději pomalu.

(Čas)Zpátky