Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2010


Česká ostuda na pokračování

Peter Kováč

Německé nakladatelství Deutscher Kunstverlag na nedávném frankfurtském knižním veletrhu hrdě představilo knihu Kunst als Herrschaftsinstrument, bohatě ilustrovaný mezinárodní sborník z pražské konference k umění doby Karla IV. Editory díla jsou Jiří Fajt a Andrea Langeová, formát i grafická úprava jsou totožné s českým a také německým katalogem velkolepé výstavy o umění doby Karla IV., která byla na Pražském hradě v roce 2006.

Sborník má ale pouze německou a částečně anglickou jazykovou verzi a vyšel jen díky ochotě a iniciativě lipského výzkumného centra pro střední Evropu. Je to česká ostuda: mezinárodní konference o Otci vlasti s účastí 150 světových badatelů se konala v roce 2006 na Pražském hradě, reprezentační sborník však vydávají místo nás Němci!

Pro historika umění Jiřího Fajta je konference na Pražském hradě dodnes noční můrou. Právu řekl: „Přestože jsem uzavřel včas smlouvu s Pražským hradem o poskytnutí Míčovny jako důstojného prostoru pro konferenci, Ivo Velíšek, ředitel Správy Pražského hradu, nás několik dní před zahájením akce odmítl do prostor pustit. Pro něj byla smlouva jen cárem papíru. Až po usilovném vyjednávání přes kancléře, a hlavně jeho zástupce se mi podařilo zajistit, že byla smlouva dodržena.“

Na zahájení konference o Karlu IV. a Lucemburcích na českém trůně dorazili velvyslanci Lucemburska a Německa, z českých veřejných představitelů se na ní ale po celou dobu konání nikdo neukázal. „Styděl jsem se, musel jsem to před předními světovými kapacitami nějak vysvětlovat a omlouvat. Oni se s podobným jednáním doma nesetkali,“ řekl Právu Fajt.

Konference se platila ze zahraničních grantů, z domácí strany jen Česko-německý fond budoucnosti přispěl asi pěti tisíci eury a pražské Centrum středověkého umění dalo 10 tisíc korun. Vydání publikace z konference se ujalo německé nakladatelství. Fajt tvrdí: „Z české strany jsem nezaznamenal jediný zájem o vydání sborníku.“

Financování knihy bylo vícezdrojové, podílelo se na něm více německých organizací. Fajt k tomu dodává: „Nikdo z české strany nebo z vedení Pražského hradu ani náznakem nepožadoval žádné výtisky či odkoupení části nákladu k reprezentativním účelům. Ostatně je to stejné jako v roce 2006, kdy vyšel česky a německy vědecký katalog k výstavě o Karlovi IV. Nikdo z Hradu se o to nezajímal. Totální kulturní ignorace!“

Několikakilogramový sborník velkého formátu s početnými barevnými reprodukcemi v Česku distribuuje nakladatelství Academia bez nároků na rabat. Nakladatelství Deutscher Kunstverlag se chce s touto publikací zúčastnit soutěže o nejhezčí knihu vydanou v Německu.

(Právo)Zpátky