Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2010


Diag Human – šachy s gorilou

Jan Urban

„Hraješ-li šachy s gorilou, nebuď překvapený, když ti místo tahu figurkou sežere královnu i s kusem šachovnice“. Následující scénář vychází z informací hodnověrných a obvykle dobře informovaných zdrojů – pokud se něco takového dá říci o lidech blízkých „zařizovačům“ z vedení ČSSD a ODS. Tyto informace nebylo a zatím není možné potvrdit z jiných zdrojů – přinejmenším však beze zbytku vysvětlují všechny nestandardní události, ke kterým ve sporu České republiky s Diag Human došlo v posledních týdnech a dnech.

Podle zmíněných zdrojů došlo na konci podzimu minulého roku, v reakci na ponižující prohru u Ústavního soudu a odložení parlamentních voleb, k dohodě o tom, že právními prostředky prohraný rozhodčí spor s firmou Diag Human bude zvrácen mocensky - a zároveň využit k zalátání dluhů obou největších politických stran. Řízením dohodnuté operace měl být pověřen pro obě strany přijatelný exministr spravedlnosti Pavel Němec. To, jak se zdá, potvrzují i jeho ověřené schůzky nejméně s rozhodcem Petrem Kuželem a náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. Podle těchto informací má nyní spor skončit co nejrychleji – tak, aby žádné právní kroky protistrany už nemohly připravený scénář zvrátit. Každé ze dvou politických stran z něj má prostřednictvím dvou nastrčených offshorových firem připadnout podíl sto padesát až dvě stě milionů korun – který by pohodlně stačil na zaplacení většiny nákladů na volební kampaň.

Němcova iniciativa v této chvíli spolehlivě kontroluje dva rozhodce tříčlenného senátu. Docent Milan Kindl se stal snadno ovladatelným díky aféře s podvodnými tituly z plzeňských práv. Jeho student a prezident Hospodářské komory Petr Kužel je na tom podobně. Před několika dny musel sám - na důrazné doporučení fakulty - nedokončené studium plzeňských práv dokonce s ostudou ukončit, jen pár dní předtím, než fakulta začala zveřejňovat výsledky prověrek. Kužel až do konce prosince úmyslně průběh sporu zdržoval – odmítl například pět navržených termínů jednání. Lze se domnívat, že právě v tomto čase byla připravována obtížně zjistitelná cesta k vyvedení dohodnutých částek z České republiky. Odpovídalo by tomu i datování podpisu smluv a vzniku jedné z oněch dvou offshorových společností, Dumfries Holdings, která se stala „provozuschopnou“ až 29. prosince loňského roku.

Jen o několik dní později Kužel vpustil za zády všech zúčastněných tyto dvě offshorové společnosti s neznámými vlastníky do sporu. Kužel s Kindlem proto mohou už nyní kdykoliv přehlasovat švýcarského rozhodce Damiano Della Ca a spor ukončit. Podle citovaných zdrojů bude rozhodnuto – bez ohledu na čtyři jednoznačné výroky předchozích rozhodčích senátů a znalecké posudky – o razantním snížení výpočtu státem způsobené škody. Uvažuje se prý o částce mezi dvěma až třemi miliardami, zatímco podle původního nálezu z roku 2008 měl Diag Human nárok na téměř devět miliard. Pro odvedení pozornosti veřejnosti, která určitě nadšeně uvítá spektakulární porážku pověstného „nepřítele státu“, navíc Diag Human na základě vymyšlené formální vady nedostane nic. Dva ze tří rozhodců budou, alespoň na chvíli, tvrdit, že společnost Diag Human, které stát způsobil škodu, dnes už vlastně vůbec neexistuje, a proto není třeba jí cokoliv platit. Že to není pravda, nebude zatím na překážku. Naopak - jak ukazuje neinformované nadšení většiny českých médií nad informací o údajné „osudové chybě Diag Human“, kterou přinesl článek Jakuba Svobody v Právu (7. 3.), ve sporu už v průběhu posledních osmi let několikrát vznesená, a vždy rozhodci na základě dokumentů tvrdě odmítnutá námitka zástupců státu, bude v médiích a veřejnosti přijata s potleskem – a jako svatá vítězící pravda. Oba podivní rozhodci budou vynášeni jako hrdinové. To, že Kužel musel být ustanoven rozhodcem podvodem, jenom aby se „zástupci státu“ zbavili právoplatně zvoleného, ale nezávislého a neúplatného ombudsmana Otakara Motejla, bude zapomenuto. Kolem šesti až sedmi set milionů pak v pozadí nastalých triumfálních oslav tiše odplyne na zahraniční konta neznámých vlastníků dvou propojených a koordinujících krycích společností – neboť jejich „nárok“ bude, na rozdíl od nároku Diag Human, uznán. Tři až čtyři sta milionů bude okamžitě propráno přes řadu offshorových transakcí - a má se rozpustit většinou v nedohledatelných nákladech na volební kampaně ČSSD a ODS. Zbytek půjde na odměny a podíly „chlapců, kteří to vyřídili“.

Nepůjde o právo, ale o rychlost. Nález přezkumného senátu je totiž do pěti dnů po vyslovení vymahatelný exekucí. Platbu ministerstva financí tedy už nikdo nebude moci zastavit – a tyto peníze už nikdy nikdo neuvidí. Nikdo je ani nebude smět hledat. Diag Human se bude moci leda tak obrátit na české soudy a strávit tam dalších deset let bojem s českou nezákonností. A půjde o stejně „nezávislé“ české soudy, u kterých se může ve sporu o zákonnost či nezákonnost jmenování Petra Kužela rozhodcem v soudním spise objevit jeho dopis, který nemá příjmové razítko podatelny a není zapsán ani v knize došlé pošty. Zkuste si vy dojít za předsedkyní senátu a osobně jí přinést svoje vyjádření…

Premiéru Fischerovi a ministru financí Janotovi bylo údajně důrazně doporučeno, aby se do takto připravené transakce nemíchali – a konec jejich politické kariéry proto bude, velmi pravděpodobně, už navždy poznamenán smutným statováním u podvodu. Je až směšné, když zástupce jedné z najatých offshorových firem (Towit Machinery) před švýcarským soudem tvrdí (3. března v Romanshornu), že česká vláda už firmě potvrdila (!) její pětadvacetiprocentní podíl z dvacetimiliardové (!) pohledávky Diag Human – a ministerstvo financí neřekne ani popel. V tolik medializovaném sporu o danění zaměstnaneckých výhod přitom jde o mnohem méně. Nachvat připravené a v češtině napsané dokumenty, které mají prokazovat domnělé nároky obou propojených „offshorových“ firem, jsou přitom tak zpackané, že i amatér si jejich srovnáním dokáže spočítat, že nesouhlasí součty, data anebo podpisy – ale ani to ministerstvu financí nevadí.

Jednání švýcarského soudu by se přitom za normálních okolností dalo nazvat třeba „romanshornským masakrem švýcarským právem“. Rozhodcem Kuželem legitimizovaná offshorová firma totiž po konfrontaci s písemnými důkazy od tamního soudu raději utekla. Její právníci požádali Diag Human o mimosoudní jednání a oficiálně informovali soud, že firma nemá, v případě pokračování pře, ani na zaplacení soudních poplatků. To ovšem české mocné nemusí znepokojovat. Obě offshorové společnosti přece během několika týdnů po transakci tiše zmizí v konkurzu. Tak jaképak právo.

Pokud se tento scénář, byť jen zčásti a jakýmkoliv způsobem potvrdí, nepůjde jenom o podvod a korupci. Jenom stěží pak bude možné vnímat květnové volby jako svobodnou soutěž rovnoprávných politických subjektů a Českou republiku jako právní stát. Tomu dnešnímu „státu-gorile“ spřátelení advokáti nám ale určitě, a s vtipem, vysvětlí, že je všechno naprosto v pořádku.

(Blog.aktualne.cz)Zpátky