Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2010


Fenomén čistokrevně český

Jiří Peňás

Naše hlavní město je pěkné natolik, že řada z nás, když je někde v cizině, odpovídá na otázku, odkud jste: z Prahy; dokonce i ti, kteří z Prahy nejsou. Dobře víme, že tím nic nezkazíme, ba že se většinou ozve obdivné: das ist aber schöne Stadt! nebo něco na ten způsob, podle místa. Našinec se trochu zapýří, někteří vědí, že poněkud cizím peřím. Nebo ne úplně jen svým vlastním peřím.

Praha, to, co je na ní tak krásné a jedinečné, není dílem jednoho národa, nýbrž kolektivním dílem různých jazyků, lidí, kteří tady žili, přicházeli sem, usadili se tady, pak zase třeba odešli, někteří zůstali, splynuli s ní, podíleli se na její tvářnosti, nakonec za dramatických okolností z ní byli vyhnáni, zlikvidováni, Židé, pak jejich kati (ale ne všichni byli vinní) Němci a třeba i tisíce Čechů - lidí, kteří zvolili emigraci. Největší její stavitelé až do moderní doby nebyli českého původu: Matyáš z Arrasu byl Francouz, Petr Parléř Šváb z Gmündu, Benedikt Ried čili Rejt Němec z Loun, letohrádky Belveder a Hvězda jsou dílem Italů a Tyroláků, Malá Strana a půlka Hradčan jsou italské, Santiniho otec byl „Švýcar“ z Ticina. Dientzenhoferové přišli z Bavorska a tak dále. Výjimkou jest Matěj Rejsek z Prostějova, na nějž jsem jako jeho spolurodák patřičně hrdý. Samozřejmě že ani jeden architekt by se neobešel bez zedníků a polírů, kteří mluvili česky, italsky, německy. Pohled na panoráma Prahy šeptá mnoha jazyky a trochu citlivější ucho tento mnohohlas nemůže přeslechnout.

Proto mi vždy trhá bubínky věta, jakou čtu v programu Dnů Prahy, které se konaly tento víkend: „Cílem pořadatelů je upozornit na kulturní dědictví hlavního města a na fenomény, které vytvořili Češi.“

V tom případě, milí Češi, buďme důslední a pokryjme historický střed Prahy nějakým černým hadrem nebo ho nechme zmizet jako středověký Most, který věru našim dílem nebyl. Fenoménů Češi vytvořili dostatek, jedním z nich je přisvojování si věcí, na které nemáme jediný nárok. Taky se tomu dá říkat krádež.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky