Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2010


Nejslavnější český homosexuál - Jan Žižka z Trocnova

Jan Berwid-Buquoy

Největší svízel je s lidmi, kteří toho málo vědí. Do této kategorie patří i individua kategorie „vzdělaná pitomost“. Pakliže se Vám podaří odhalit novou geniální informaci, nemáte u těchto osob žádnou šanci. „Vědci“ začnou vrtět hlavou, řka: „To jsem ještě nikdy neslyšel ani nečetl. To je blbost.“ Ti méně vzdělaní táhnou do boje s poučkou: „To jsme se nikdy neučili. O tom paní učitelka nic neříkala.“ Tím je debata ukončena, pakliže se rozhovor nezvrhne ve žvást o počasí.

Nikdo se vás neptá na pramen. Nikdo nechce znát původ informace. Lidská hloupost dělá vše proto, aby zůstala neotřesitelná. Hlavně nezpochybňovat vžité předsudky. Černé bylo přeci vždycky bílé - a to po celá staletí. Tak co nám tady lžete? Ti vaši předkové sem přišli roku 1618 z Francie (Artois) a potom v roce 1625 ze Severního Irska (County Down). Táhněte tam nazpátek! Nechte nás na pokoji s těmi svými „historickými objevy“, provokatére! Vy aristokrate jeden blbej! Seďte v tom vašem zámku na trůně a čumte celej den do stropu! Alespoň budeme mít jistotu, že zase něco neobjevíte.

V redakci pobočky Rádia svobodná Evropa (RFE) ve Vídni jsem pracoval rád. Jednoho dne na mne kolega Radim Čechura vyhrkl: „Máš zítra v deset hodin přijít na univerzitu k profesoru Ermacorovi. Chce, abys mu přeložil ze staročeštiny do němčiny nějakou stať od hejtmana Jakoubka ze Stříbra. Jinak buď připraven na to, že Žižka byl buzerant - ale stoprocentní! Souložil do konečníku Húsku a Bydlinského.“

Cože? Asi nějak špatně slyším!

Felix Ermacora byl profesorem na Vídeňské univerzitě a rakouským expertem v oblasti lidských práv. Rovněž byl poslancem Národní rady (Nationalrat) za konzervativní stranu lidovou (ÖVP). Spolu s Prof. Dr. Ortwinem Kuhnem z Hamburku získali z pololegálních zdrojů nedostupné materiály tajného vatikánského archívu. Jednalo se o husitské hnutí popisované papežem Piusem II. (ve skutečnosti: Eneas Silvius kníže Piccolomini) a Janem z Příbrami (v latinském originále Ioannes de Pibrans). Čechura poněkud přeháněl, o souložích do konečníku tam nestálo nic. V přede mnou ležících dokumentech se církevní latinou konstatovalo pouze toto: Ionnes Zizka est item horrificus homosexualis... Protože výraz homosexualis je dáván do souvislosti s hanlivým horrificus, překládám tedy pojem horrificus homosexualis ordinérně jako hrozný buzerant. Možné varianty by mohly být rovněž strašný buzerant, obávaný buzerant nebo snad dokonce šílený buzerant.

Na rozdíl od Čechurovy poznámky v textu nebyla ani zmínka o tom, jak Jan Žižka s Bydlinským a Húskou svojí homosexualitu praktikoval. Papež Pius II s odvoláním na hejtmana Jana z Příbrami (ten přeběhl od husitů ke katolíkům a vypovídal před papežským konciliem) pouze tvrdí, že Žižka měl s Bydlinským poměr: Zizka possideo copulatio deviatio sexualis quum Bydlinskis... Ono sdělení z církevní latiny: Žižka měl úchylný pohlavní styk s Bydlinským... Patrně se jednalo o jednorázový sexuální akt. V případě Húsky situace vypadá jinak. Tam sice stojí psáno totéž, ale je možno číst i dodatek: Huska habotaculum cum homine Zizka. V češtině: Húska bydlel pod jednou střechou s Žižkou. Logicky to teda znamená, že Húska byl Žižkovým stálým milencem.

Mnoho zástupců tzv. vzdělané pitomosti by nyní mohlo říci: „Ano. Je to venku. Náš slovutný vojevůdce byl prokazatelně homosexuálem.“ Idioti by mohli mít pochybnosti: „Listiny jsou podvrhem!“ Hulváti se přidají: „Táhněte!“ a tak by bylo možno pokračovat donekonečna. Bludných cest vedoucích do slepé uličky je bezpočet.

Je nutné analyticky přemýšlet a kreativně probírat jednu premisu za druhou. Papež Pius II (1405 -1464) byl obrovským nepřítelem husitství. Objektivní historický postoj v dané věci nelze od něho tedy očekávat. To, že Húska bydlí celý čas s Žižkou pod jednou střechou, může být podezřelé, ale důkaz to není. Papežovo Descriptum (tak se listina nazývala) se podivuje, že se Žižka nezúčastňuje husitských bohoslužebních orgií (Zdeněk Nejedlý - husitský sexuální komunismus). František Palacký totiž mystifikuje husity a tzv. adamity odděluje od kališníků. Ve skutečnosti byli husité všichni adamité. Každá bohoslužba se ukončovala divokými sexuálními orgiemi, které Pius II. v Descriptum detailně popisuje. Žižka se jich nezúčastňoval. To, však neříká nic o jeho homosexualitě. V Táboře-Klokotech pod vedením Bydlinského pořádali tytéž náboženské orgie husitští homosexuálové. Proč tedy nechodil tam, kdyby byl „hrozným buzerantem“, jak tvrdí Pius II.? Naopak, nechává Klokoty zapálit a všechny homosexuály na místě popravit. Dalo by se tvrdit, že mu Húska stačil a proto mohl s klidným svědomím nechat Bydlinského a další vyvraždit. Je to však důkaz?Zpátky