Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2010


Sokol jsme založili my, tvrdí sudetští Němci

Marek Kerles

Když Mozart děkoval pražskému publiku slovy „Moji Pražané mi rozumějí“, neměl na mysli Čechy, ale pražské Němce. A průmyslník Škoda nebyl Čech, nýbrž Němec. Podobnými tvrzeními se zástupci některých krajanských sdružení sudetských Němců snaží dokázat, že Češi se rádi chlubí cizím peřím a přivlastňují si zásluhy členů etnika, které po druhé světové válce vyhnali ze země.

Nyní přišel list rakouského sudetoněmeckého landsmanšaftu Sudetenpost s tvrzením, které, pokud by bylo pravdivé, nabourává samotnou podstatu jednoho ze symbolů češství. Podle listu totiž i za založením české tělovýchovné organizace Sokol, považované už v době svého vzniku za český vlastenecký spolek bojující za české národní uvědomění, vlastně stáli Němci. A kdyby nebylo „německého ducha“, nebylo by tedy ani českého Sokola. „Češi jako v mnoha jiných případech tak vlastně vděčí německé vynalézavosti za vznik svého ultranacionalistického spolku,“ tvrdí Sudetenpost.

Autor článku Josef Weikert podrobně rozebírá životopisy zakladatelů Sokola a dochází k závěru, že česká představa prvních Sokolů jako bojovníků proti německému útlaku v habsburské monarchii je směšná. Hlavní zakladatel tělovýchovného spolku Miroslav Tyrš totiž byl mnohem více Němcem než Čechem. „Ve skutečnosti se jmenoval Friedrich Emanuel Tirsch a narodil se v Děčíně do dobře situované německé rodiny,“ píše Sudetenpost. Protože ale už v dětském věku přišel o oba rodiče, byl vychováván v česky mluvící rodině svého strýce, kde se také naučil česky. „Ještě při promoci na Karlově univerzitě v roce 1860 se podepisoval jako Friedrich Tirsch, teprve o dva roky později se začal psát jako Bedřich a později Miroslav Tyrš,“ píše autor článku.

Také další ze spoluzakladatelů Sokola Jindřich Fügner se podle listu ve skutečnosti jmenoval Heinrich a byl počeštěným Němcem. „Na rozdíl od Tyrše ale uměl česky velmi špatně,“ píše Sudetenpost. Fügner pocházel z rodiny pražských německých obchodníků, sám byl úspěšným podnikatelem, mimo jiné vedl první hypoteční banku v Praze.

Přesto oba muži, pocházející z německy mluvícího prostředí, dospěli k myšlence založit ryze český tělovýchovný spolek Sokol. A to nejen jako sportovní organizaci, ale také jako sdružení českých vlastenců. „Dodnes je tak velmi málo známé, že nacionalistický, militantně český Sokol měl vlastně německé zakladatele,“ uvádí autor článku.

Fakt, že u zrodu Sokola stáli lidé pocházející z německy mluvícího prostředí, připouští i dnešní zástupci České obce sokolské. Zároveň ale poukazují na to, že mluvit o těchto zakladatelích jako o Němcích je scestné. „V té době většina příslušníků vyšší, dobře situované vrstvy mluvila německy,“ řekla LN Květa Volková ze vzdělavatelského odboru ČOS. Tyrš i Fügner, vyrůstající v německy mluvících rodinách, ale podle ní byli každopádně uchváceni myšlenkou českého národovectví. „Proto se také stali spoluzakladateli Sokola,“ uvedla Volková. Pokud se některý z členů sudetoněmeckých krajanských sdružení snaží zesměšnit Sokol kvůli tomu, že část jeho zakladatelů mluvila doma německy, pak by stejně tak mohl podle Volkové nalézt mnoho příkladů, kdy naopak lidé z českého prostředí dosáhli významných úspěchů v prostředí německém. Vznik Sokola navíc podporovali i takové osobnosti českého veřejného života jako malíř Josef Mánes, spisovatel Jan Neruda či biolog J. E. Purkyně. Fügner i Tyrš přitom nebyli zdaleka jedinými osobnostmi pocházejícími z německého prostředí, které oslovila myšlenka českého národovectví. Také spisovatel Karel Klostermann, narozený v Rakousku německy mluvícím rodičům, v pamětech vzpomíná, jak do školy v Sušici chodil v českém „kroji“, protože se mu snaha o české národní uvědomění líbila a cítil se její součástí. (Úvahy paní Volkové jsou scestné - pozn. red. CS-magazínu.)

(Lidové noviny, www.lidiovky.cz)Zpátky