Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2010


ZAMLČENÉ DĚJINY 2

„Česká společnost se vyznačuje měrou národní hysterie, jakou neznáme u žádného z našich sousedních států.“ (Arnulf Baring)

V jednom z loňských zpravodajů jsme upozornili na pozoruhodný publikační počin Tomáše Krystlíka – Zamlčené dějiny. V těchto dnech se na pultech knihkupců objevil druhý díl knihy a rychle z nich mizí. Připomeňme, že jde o významné dílo, ani ne tak souvislý příběh, jako spíše o výčet faktů a souvislostí, které oficiální národní historie českého národa tvrdošíjně zamlčuje a překrucuje již po téměř sto padesát let.

Upozorňuje se zde na podvody páchané již našimi obrozenci, ale také na záměrné falšování statistik a dat ústy předních prvorepublikových politiků a představitelů státu. U každého tvrzení najde čtenář odkaz na zdroj informace a může si údaje ověřit.

Nemalou práci si autor dal s bořením tradičních národních mýtů, ať již těch hrdinských, nebo těch uplakaných a mučednických. Autor upozorňuje, že konflikt mezi doložitelnými fakty a vybájenými představami o vlastní minulosti vedl v případě prvního dílu až k tomu, že některé knižní velkosklady a někteří knihkupci odmítli knihu distribuovat a prodávat coby protičeské dílo.

Pozorný a kritický čtenář se záhy přesvědčí, že Krystlíkovi nejde o kydání hnoje na Čechy jejich dějiny, ale o to, aby lež byla nazvána lží, aby se český národ konečně zbavil onoho másla na hlavě, které musí neustále schovávat před sluncem a které ho nutí dopouštět se stále dalších a dalších podvodů a mystifikací, někdy i věcí ohavných a nedůstojných. Autor dovádí čtenáře k pochopení, proč se lež stala pro Čechy téměř charakteristickou národní vlastností, takže dnes mají potíž rozpoznat ji od pravdy a skutečnosti, proč je třeba neustále okřikovat a umlčovat ty, kdo se k tématu národa a jeho dějin postaví poctivě.

Druhý díl se od prvního poněkud liší svým záběrem. Tentokrát se autor snaží uvést české dějiny do širších kontextů celoevropských a celosvětových dějů. Věnuje se podrobněji českému soužití s Němci v jednom státě a zkoumá, zda měli sudetští Němci skutečně nějaké vážné důvody k nářkům na diskriminaci a útlak ve společném státě s Čechy.

Při četbě Krystlíkovy knihy člověka mimoděk napadne: Co vlastně zbyde, pokud skutečně přehodnotíme naše dějiny a odbouráme z nich veškeré pokrytectví, faleš a přetvářku, lež, podvod a mýtus?

(Monarchistický zpravodaj 25/2010)Zpátky