Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2011


Jsou Zelení jenom teplí nebo také rudí?

Rudolf Výborný

V zemích sovětského impéria včetně zemí Sovětského svazu došlo k ohromným škodám životního prostředí, řeky byly otráveny, ovzduší znečištěno, lesy téměř zahubeny. Labe bylo v NDR tak zaneřáděno, že když někdo spadl v Hamburku do něj, musel být odvezen do nemocnice. V okolí Kaspického moře se kvetoucí krajina přeměnila v solnou poušť, příklady jsou nespočetné. K nápravě nedošlo, dokud se říše zla nerozpadla. Na první pohled by se zdálo, že ochránci přírody musí bojovat proti komunismu. Bohužel, je to naopak, nejenom se Zelení svým politickým chováním podobají totalitním ideologiím, jejich kořeny totalitní jsou.

Je třeba životní prostředí ochraňovat, proto jsem, na počátku Zelených s nimi sympatizoval. Když byl senátor Brown prvně zvolen, překvapil mne velice tím, že první o co se staral byla reforma zákonů týkajících se homosexuality. Připadalo mi nečestné, nechat se zvolit pro něco a potom hlásat něco jiného, nezdálo se mi, že by homosexualita měla něco společného s ochranou přírody. Každý kdo volí Zelené by si měl uvědomit, jaké jsou jejich skutečné ideály, kořeny a cíle.

Základní vírou zelených je zbožnění přírody. Zachraňme planetu! Jak naivní a hloupý slogan. Za prvé naše planeta tu bude ještě tisíciletí poté, co lidstvo vyhyne, ať už ji budeme zachraňovat nebo ne. A co nám bude dobré zachránit planetu pro hady a štíry, když před tím zničíme ekonomii vyspělých zemí a budeme všichni žít na úrovni zemí třetího světa. Podle Zelených je Země či příroda je živoucí organismus s vlastními zákony, nejenom fyzikálními, chemickými a biologickými, ale také etickými. Vodní přehrada, potřebná pro pitnou vodu se nesmí postavit, protože by se tím ohrozilo přežití celkem bezvýznamného druhu žab. A zde jsme u základního principu Zelených, žába je stejně důležitá jako lidé. Když s tím souhlasíte, klidně volte zelené, když ne, tak se nenechte klamat řečmi o záchraně původního australsky ryzího pralesa. Jde totiž v první řadě o to, aby se Zelení dostali k moci a každá vějička je dobrá. V rámci judeo-křesťanské víry je člověk stvořen k obrazu Božímu, je pánem tvorstva, v rámci ideologie Zelených je člověk jenom animal, zvíře jako každé jiné, podrobené zákonům bohyně Přírody. Vada je v tom, že když jednáme se zvířaty jako s lidmi tak potom začneme jednat s lidmi jako se zvířaty. Lidský život není svatý, když uspíme pejska, protože operace pro jeho záchranu je příliš drahá, tak proč ne taky dědečka, když se počůrává? Vůbec není náhodou, že zelení podporují eutanázii, Známý bojovník za eutanázii Dr. Nitschke byl (neúspěšným) kandidátem Zelených do parliamentu v Severním teritoriu. U zrodu Zelených byl australský filozof Peter Singer, nyní profesor ve Spojených Státech. Singer nejenom neodsuzuje eutanázii, ale dokonce schvaluje vraždění nevinných dětí, jestliže se narodí s nějakou hroznou vadou. Singer byl kandidátem za Zelené v Kooyongu a také kandidátem do Senátu. Když jsme u minulosti zelených představitelů tak nový poslanec Adan Bandt psal pro marxistickou webovou stránku, v NSW byla zvolena senátorkou Lee Rianson, bývalá členka Socialistické strany s náklonností k Moskvě.

Podle Zelených hospodářský rozvoj musí být nejen v souladu ale přímo podřízen ekologii. Důsledkem je zvýšení státního vlastnictví výrobních prostředků, přirozených monopolů a státní investice v strategicky důležitých oblastech. Pro mne to zní jako nová cesta k socialismu. Takže nemám pochyb, že zelení jsou zakuklení rudí. Je to však ještě horší, poslechněme si, co napsal Ernst Lehman, přední nacistický biolog: „Uvědomujeme si, že oddělení lidstva od přírody, vede lidstvo k vlastnímu zničení a k úmrtí národů. Pouze začlenění všeho lidstva do celosti přírody může nás posílit... Tato snaha po našem začlenění do totality žití, do přírody samé, do přírody do které jsme zrozeni, je nejhlubší smysl a podstata národně socialistického (to jest nacistického) myšlení.“ Zbožnění přírody mají Zeleni společné s nacisty!

Jedním z velmi důležitých rozdílů mezi socialismem a kapitalismem je to, že kapitalismus zdůrazňuje tvorbu bohatství, socialismus naproti tomu se snaží o rozdělení majetku a omezení spotřeby. Zcela v duchu socialistického omezování profesor Anderson, ředitel centra pro klimatický výzkum, navrhuje zavedení lístkového systému známého z války. Musíme omezit spotřebu na oltář bohyně Přírody.

Kdyby si někdo myslel, že na rozdíl od nacistů a komunistů, Zelení jsou proti násilí, je na omylu. Jeden ze zakladatel Zelených v Německu, Herbert Gruhl si myslí, že krize životního prostředí je tak naléhavá, že vyžaduje diktátorské pravomoce. A není sám.

Žijeme v době, kdy poměrně silné hnutí si osobuje právo mluvit (proti lidstvu) za stromy, rostliny a všechny živočichy a chce zavést v jejich jménu novou totalitu. Nebezpečí není zatím velké, ale existuje. Musíme se zamyslet nad otázkou presidenta Klause: „Co je ohroženo, životní prostředí nebo naše svoboda?”Zpátky