Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2011


Pes jitrničku sežral

Tomáš Pecina

Ne, tento post nebude o nedávno medii proběhnuvší polemice týkající se vegetariánsky krmených pejsků, nýbrž o daleko zajímavějším thematu námitky podjatosti soudců ve správním soudnictví. Jednu takovou jsme s kolegy podali, když jsme zjistili, že by o žalobě proti odmítnuté registraci našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení Čech, Moravy a Slezska měly rozhodovat dvě bývalé členky KSČ.

Spis doputoval k Nejvyššímu správnímu soudu, kde ho dostal senát, ve kterém je rovněž jedna bývalá komunistka – a samozřejmě nemohlo následovat nic jiného než další námitka podjatosti. O té bude rozhodovat jiný senát NSS (§ 8 odst. 3 SŘS), a pokud i v něm budou komunisté (jsou ve všech kromě devátého), nezbude nám než podat námitku podjatosti i vůči nim. Už rozumíte, kam jsem tou jitrničkou mířil?

Při pečlivějším promyšlení věci jsem si uvědomil, že NSS má ve zvyku oznamovat složení nikoli jen aktuálního, ale i zástupčího senátu, z čehož ovšem vyplývá, že shora popsaný cyklus bude nekonečný. Sbohem tedy, naše naděje na registraci sudetoněmeckého spolku! Zemřela jsi ve věku nedožitých dvou let na chorobu zvanou český soudní řád správní.

(http://paragraphos.pecina.cz)Zpátky