Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2011


Vondra se brání pliváním

Jindřich Šídlo, Petr Honzejk

Případ zakázky pro firmu Promopro je vážnější než kauza Drobil, říká ministr financí Miroslav Kalousek. Peníze, které stát firmě za její služby během českého předsednictví EU vyplatil, byly podle něj nehorázné a nesmyslně vysoké. A obrana, kterou používá ministr obrany Alexandr Vondra, je prý obranné plivání, za něž by se místopředseda ODS měl úředníkům ministerstva financí omluvit.

HN: Myslíte, že kauza kolem nákladů na české předsednictví pomáhá důvěryhodnosti a soudržnosti vlády?

Samozřejmě, že ne. Místo toho, aby vláda, jejíž étos byl reformní, komunikovala to, co dělají její ministerstva, komunikuje rozhádanost ODS a Věcí veřejných kolem policejního prezidenta, anebo kauzy tohoto typu. To pochopitelně vládě škodí.

HN: Na což by vám asi spousta lidí z ODS řekla: Ano, ale zařídil to Kalousek.

Chtěl jsem se k tomu co nejméně vyjadřovat, protože to šetřil můj úřad. Jestli jsem ale něčím mimořádně znechucen, tak argumentací, kterou použil na tiskové konferenci pan ministr Vondra a které já říkám obranné plivání. Kauza kolem předsednictví nevznikla tak, že by Kalousek na někoho poslal kontrolu nebo že by se Finanční analytický útvar (FAU) rozhodl kontrolovat tu či onu osobu. Ta vznikla tak, že v jedné privátní bance se privátní osoba rozhodla k takovému převodu prostředků, který zákon o praní špinavých peněz definuje jako podezřelý. Banka je povinna takový převod nahlásit FAU. To je jediný odbor ministerstva financí, jehož kompetence jsou dané zákonem, což významně snižuje kompetence jeho nadřízených a zvyšuje jeho nezávislost. Vztah ministra k FAU je popsatelný nejlépe asi jako vztah ministra spravedlnosti ke státnímu zastupitelství nebo ministra vnitra ke kriminální policii.

HN: Což v Česku není zrovna záruka nezávislosti.

Nechte mě domluvit. FAU se nemůže rozhodnout, že něco sám vyšetří. Zadání dává privátní banka. FAU je pak povinen šetřit. Takových podnětů dostává FAU zhruba 2000 ročně, ve 150 případech pak podává trestní oznámení. Ať mi pan ministr Vondra vysvětlí, jak bechyňský démon dokáže přesvědčit privátního klienta, aby se dopustil podezřelého převodu, a přesvědčit banku, aby to nahlásila. Do té doby jsou to paranoidní představy. Jsem na plivání zvyklý, ale cítím se dotčen za pracovníky FAU. Jak mají pracovat, když při svém mnohaměsíčním šetření narazí na to, že podezřelé peníze nebyly z drog ani z prostituce, ale z Úřadu vlády? Mají dostat strach, že je někdo obviní z účelové diskreditace, a přestat plnit svou zákonnou povinnost? To můžeme celý boj proti korupci zabalit.

HN: Vy jste ale o tom, že FAU bude podávat trestní oznámení, věděl.

Hlášení o podezřelém převodu přišlo v říjnu. Na první pohled z něj nikdo nemohl vidět, že tok peněz povede až na Úřad vlády. To je věc šetření FAU, spočívající v sestavování pavouků, což je velmi pečlivá, nudná analytická práce. V okamžiku, kdy bylo jasné, že původem peněz byl Úřad vlády, mě pochopitelně jako ministra ředitel FAU informoval: Tady se blíží nějaká kauza, která by mohla vypadat velmi citlivě. To bylo někdy v listopadu. Poměrně brzy poté jsem o tom já mezi čtyřma očima informoval premiéra. Nejsem si jist, do jaké míry jsem v tu chvíli porušil povinnost mlčenlivosti, ale jsem ze staré školy a mám pocit, že o takové věci musí být premiér informován.

HN: Co vám řekl premiér?

Nebudu zveřejňovat obsah našeho rozhovoru, ale kdyby snad vznikly spekulace, že mě žádal, abych něco takového nešetřil, abych to takzvaně zametl pod koberec, pak to musím jednoznačně odmítnout.

HN: Řekl jste to také Vondrovi?

Ne. To by bylo špatně. Informovat někoho, kdo spadal do okruhu osob, které rozhodovaly o těch penězích, bych považoval za porušení zásad.

HN: Máte představu, kolik ze 150 trestních oznámení FAU za rok je dotaženo do nějakého výsledku?

Upřímně řečeno, nemám. Nevím, co je z vašeho pohledu úspěšnost. Z toho našeho je to zanalyzovat převody, konstatovat, jestli tam veřejné rozpočty utrpěly škodu, a případně zablokovat takový převod, pokud má FAU důvodné podezření, že se jedná o praní špinavých peněz. Ve vaší otázce slyším, že když policie ten případ odloží, znamená to, že se vlastně nic nestalo a nikdo o žádné peníze nepřišel. Což není pravda. Je nepochybné, že veřejné rozpočty naprosto zbytečně přišly o výrazné prostředky. Teď je tu jen otázka, zda z toho orgány činné v trestním řízení vyvodí trestní odpovědnost konkrétních osob, nebo ne.

HN: O jaké peníze přišel stát?

Chcete-li v řádech, mluvíme o stamilionech.

HN: Takže souhlasíte s bývalým premiérem Topolánkem, který tvrdil, že Vondrův rozpočet na předsednictví byl nehorázný?

Takhle kategorického soudu se neodvážím, protože nikdo z nás EU nikdy nepředsedal. Jedna věc je rozpočet, což je odhad, a druhý realita. Nikdo z nás to nemohl vědět, včetně těch, kteří to předkládali, čímž myslím sekci pana místopředsedy Vondry. Ale co jsem schopen bohužel tvrdit, a nedělá mi to žádnou radost, nehorázné a nesmyslně vysoké byly peníze, které Úřad vlády vyplatil firmě Promopro.

HN: Alexandr Vondra ale několikrát na vládě žádal o navýšení peněz na předsednictví a vláda mu vždy vyhověla.

Vždy měl pádná a naléhavá zdůvodnění.

HN: Takže vám dokázal vysvětlit i to, co dnes označujete za nehoráznou částku?

Samozřejmě. Upřímně řečeno, kdyby se FAU díky hlášení banky nemohl podívat na konkrétní účty, nikdy bych nemohl jednoznačně tvrdit, že to byla nehorázná částka a vždycky by tu byly nějaké plky o úžasné práci a o tom, jak to pro stát vyšlo ještě výhodně. Takové argumenty jsou ale mrtvé v okamžiku, kdy má stát možnost do těch účtů nahlédnout.

HN: Jak víte, že ta škoda byla tak velká?

Protože prostě existuje analýza účtů. Je vidět, s jakými maržemi - a to je slušné slovo, ani ho nechci použít - se pracovalo.

HN: Proč ty marže byly tak vysoké?

To není můj úkol zjišťovat. Tam může být úmysl, tam může být nedbalost... faktem zůstává, že bez jakéhokoli důvodu byla tato minimálně půlmiliardová zakázka dána bez výběrového řízení. Opakuji: bez jakéhokoli důvodu. Protože všechny důvody, které byly uváděny, se ukázaly jako nepravdivé. A v okamžiku, kdy nebylo výběrové řízení, ale částka byla uvedena pouze v rámcové smlouvě, tak dodavatel logicky tahal za delší konec. Jestli to byla nedbalost, nebo úmysl, není mým úkolem vyšetřit. Je obrovský rozdíl mezi politickou a trestněprávní odpovědností.

HN: A politická odpovědnost je tedy podle vás čí?

Zatím jsem slyšel, že pan Vondra říká, že jde za panem Novákem, a pan Novák říká, že za to je odpovědný pan Vondra.

HN: Jak si vysvětlujete, že 149 ze 150 trestních oznámení FAU do médií neunikne, a tohle ano?

Asi proto, že je to mediálně atraktivní a někdo to novinářům dal... to je úplně stejné jako u jiných policejních kauz. Není to třeba tím, že tam kde je silná poptávka, je i silná nabídka?

HN: ODS si to vysvětluje tak, že to "pustil" Kalousek.

Na ministerstvu financí se ta věc šetřila několik měsíců. Já to věděl od listopadu, předseda vlády to věděl od listopadu. Do okamžiku, než jsme odeslali trestní oznámení, neuniklo ani slovo. Můžete namítnout, že vychytralý bechyňský démon si počkal, až to odejde z baráku, a pak to pustil novinářům. Je to asi stejně hloupá a trapná spekulace, jako kdybych řekl, že to pustil pan premiér. A navíc, co to mění na podstatě věci?

HN: Má to politické souvislosti. Už od listopadu běhá po Praze informace, že Kalousek "něco má" na Vondru.

Ale to není pravda. Tady běhá informace, že v září šla kontrola ministerstva financí do Úřadu vlády, stejně jako chodí do čtyř ministerstev ročně. A někdo si z toho paranoidně vydedukoval, že to poslal Kalousek na Vondru. Koukal jsem na to jako blázen.

HN: Kdy bude kontrola hotová?

V tuto chvíli má Úřad vlády čas na připomínky. A nijak to nesouvisí se šetřením a trestním oznámením, které podal FAU.

HN: Jak přišel "bechyňský démon" na to, že kontrola vystartuje zrovna do Úřadu vlády a bude řešit zrovna dobu předsednictví EU?

Poslední dobou se dodržuje praxe, že kontrola chodí tam, kde dlouho nebyla. V Úřadu vlády nebyla nikdy. Upřímně řečeno, co tato kontrola může zjistit? Nedodržování rozpočtových pravidel, účetnictví nebo zákona o veřejných zakázkách. Když dojde k porušení rozpočtových pravidel, následuje finanční sankce. A i když ta kontrola ještě není uzavřená, nemám pocit, že by z toho mohla vzejít jakákoli sankce.

HN: Zveřejníte závěry kontroly?

Přemýšlím o tom, že o to premiéra požádám.

HN: Mimochodem, kdy se do práce vrátí váš náměstek Martin Barták, pod nějž spadal FAU a jehož obvinil bývalý americký velvyslanec Cabbanis z korupce?

Do konce vyšetřování požádal o neplacenou dovolenou. A pevně doufám, že se to vyšetří brzo. Pokud by se to vyšetřovalo dlouho, začal bych si klást otázku, kdo má zájem na tom, aby se to tak dlouho vyšetřovalo. Každá věc má své limitní akceptovatelné lhůty.

HN: Co je ta akceptovatelná lhůta?

Kdyby to mělo trvat déle než do května, tak bych začal pochybovat, jestli je tu skutečně snaha to vyšetřit. Ale zatím nemám důvod k takovému podezření.

HN: A když to nebude do května vyšetřeno, vezmete Bartáka zpátky?

Jak bych se v tom případě rozhodl, nevím.

HN: Jaké jsou vlastně vaše osobní vztahy s Vondrou?

Naprosto normální jako ministra s ministrem. Jen jsem mimořádně znechucen jeho argumentací. Povinností ministrů jedné vlády je ale spolupracovat a nenechat se ovlivňovat tím či oním znechucením.

HN: Měl by podle vás Vondra rezignovat?

Nikdy jsem neřekl, že za celou věc nese pan ministr Vondra zodpovědnost, a to ani politickou. Je vnitřní věcí svědomí pana Vondry a ODS, jak se rozhodnou. Není pro mne srozumitelné, proč má ODS jiný metr na pana Drobila a jiný na pana Vondru.

HN: To jsou srovnatelné kauzy?

Ne.

HN: Vondra je vážnější?

Nepochybně.

(www.ihned.cz)Zpátky