Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2011


Řád ozubeného kola

Tomáš Pecina

Ten nápad se zrodil před necelými dvěma měsíci, měl dva inspirátory a dva rodiče. Prvním inspirátorem byl soudní "znalec" Michal Mazel, který, dobře si vědom, že označit veřejnou presentaci loga rozpuštěné Dělnické strany za trestný čin nelze, vymyslel konstrukci, že trestné je samotné zobrazení ozubeného kola, jelikož to bylo používáno již ve dvacátých letech jakousi obskurní nacistickou organisací. Druhým inspirátorem byl Petr Kotáb; ten veřejně prohlásil, že při letošním sčítání lidu sčítacího formuláře vyplní jako náboženské vyznání "Řád ozubeného kola".

Když jsme s přítelem Markem Hiratem probírali všechny aspekty idiocie Mazlova názoru, napadlo nás, že by nebylo špatné zaregistrovat si Řád ozubeného kola jako náboženskou společnost; té by nebylo dost dobře možné vytýkat, že má ozubené kolo ve znaku. Já jsem poté novému řádu vytvořil web, včetně symboliky, Marek sepsal základní dokumenty a začali jsme sbírat podpisy pro registraci. Recesistický charakter Řádu podtrhla celá řada drobností, leckdy parodujících zavedené církve, jako například, že doživotní velmistr řádu je ve věcech víry neomylný nebo že mu přísluší titul "Vaše velkoozubenosti"; momentálně pracujeme na tom, jak mají věřící velmistrovi prokazovat úctu: základním modelem je, že pokleknou a políbí mu lem roucha, ale co když potkají velmistra např. v plavkách, co by měli Jeho velkoozubenosti líbat v takovém případě?

Jedná se tedy o zjevnou politickou recesi, nikoli nepodobnou Haškově Straně mírného pokroku v mezích zákona. Jak to dopadne, když se takovou myšlenku pokusí pojmout novinář, posuďte, prosím, sami v iDnes (níže).

(http://slepeckahul.pecina.cz)

Extremisté hledají podporu pro nový řád, velmistr si říká Jeho velkoozubenost

Lucie Chlebná

Extremisté si podle všeho připravují cestu, jak snáze legalizovat provokace v problémových městech. Na stránkách DSSS pro severní Čechy se objevil podpisový arch podporující registraci náboženské společnosti Řád ozubeného kola. Církve totiž nemusí žádat o povolení pro svá shromáždění. "Možná je to reakce na využívání tohoto ustanovení shromažďovacího zákona v souvislosti s tím, co se dělo v Krupce či Novém Bydžově. Je možné, že se touto formou chtějí dostat na stejnou úroveň," míní politolog Miroslav Mareš z brněnské Masarykovy univerzity.

Zatímco DSSS musela v Krupce a Novém Bydžově své pochody předem nahlásit, odpůrci se jim postavili do cesty právě jako náboženské shromáždění, které podle shromažďovacího zákona není třeba předem hlásit. Mareš upozorňuje, že podle některých výkladů zákona není nutné, aby náboženská shromáždění pořádaly jen státem registrované společnosti. "Pokud by se stali náboženskou skupinou v určitém stupni, už jim to umožňuje i další působení, například ve smyslu propagace mezi mládeží a podobně," doplnil Mareš s tím, že snahy o vznik kvazireligiózních společností se v krajně pravicové politické scéně objevovaly vždycky.

Svůj podpis už připojil na podpisový arch i předseda severočeské organizace DSSS Petr Kotáb. Odmítá ale, že by formující se náboženská společnost vznikala účelově proto, aby jeho stranu zaštiťovala při jejích veřejných akcích. "Myslím, že takhle to určitě dělat nepůjde, sama jste viděla případ v Krupce nebo Novém Bydžově, kde se o to naši protivníci pokusili a nevyšlo jim to. Náboženské shromáždění nelze ztotožňovat s politickým shromážděním. Tímto směrem to tedy určitě nepůjde," připomněl Kotáb, že policie náboženská shromáždění nakonec vytlačila. Kotáb tvrdí, že odkaz na Řád ozubeného kola je na stránkách DSSS proto, že se mu tato organizace líbí. "Myšlenky řádu jsou mi blízké, podepsal jsem podpisový arch pro registraci řádu," řekl.

Velmistr Řádu ozubeného kola Marek Hirato napojení řádu na DSSS odmítá. A tvrdí, že on sám je členem ODS. "Nemohu přece lidi, kteří se hlásí k náboženským svobodám řádu, nějakým způsobem selektovat či diskriminovat, jak to činí současný státní systém v České republice. Jestliže se k řádu hlásí i členové DSSS, je to náboženským právem každého člena," reagoval Hirato. Ozubené kolo, které je symbolem řádu, podle Hirata nijak nesouvisí se symbolikou DSSS, i když se jí nápadně podobá. Řád prý své ozubené kolo odvozuje od tajemného starověkého mechanismu, který byl počátkem 20. století nalezen na potopené lodi u řeckého ostrova Antikythéra. Oficiální sídlo řádu je podle jeho webových stránek ve středočeských Hořovicích a jeho posláním je "přispívat k vytváření a k rozvíjení kulturních a mravních hodnot společnosti v rámci řádu, České republiky i v zahraničí". Hirato byl velmistrem řádu podle svých slov ustanoven v přípravném výboru. Svou funkci bude moci naplno vykonávat, až bude řád registrovaný. Podle stanov řádu je jeho funkce doživotní a ostatní členové řádu by ho měli na důkaz úcty oslovovat Vaše velkoozubenosti. "Vzhledem k tomu, že k registraci řádu ještě nedošlo, nevyžadujeme po věřících, aby tímto způsobem velmistra oslovovali," dodal Hirato.

(MF DNES)Zpátky