Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2011


Platby Německa

Lukáš Beer

Nedávná dohoda mezi zástupci Conference on Jewish Material Claims Against Germany a německým spolkovým ministerstvem financí o zvýšení finanční podpory, která má být určena přeživším holocaustu za účelem zajištění domácí péče (na 140 miliónů euro v roce 2014), plně zapadá do reality současnosti, kdy Německo ještě dnes, tj. 66 let po ukončení druhé světové války, splácí ročně více než půl miliardy eur na různá odškodnění. Dle informací spolkového ministerstva financí činily odškodňovací platby do konce roku 2010 přes 67,5 miliard euro, přičemž v této sumě nebyla zohledněna miliardová tzv. “ostatní plnění”, vyplývající z jiných ustanovení.

K tomu připadá ještě nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, vybavená celkovým obnosem 5,1 miliard eur. Přičemž 2,556 miliard převzal německý stát a na zbytek přispěla nadační iniciativa složená z podniků německého hospodářství. Nadace pro nuceně nasazené a další oběti nacionálního socialismu vydala do roku 2007, kdy byly definitivně ukončeny platby, přes 4,7 miliard euro určených pro 1,7 miliónů osob především z řad nuceně nasazených.

Spolková vláda navíc ujistila, že probíhající platby mají být uskutečněny až do konce života dotyčných. Průměrná celková měsíční peněžní dávka činí v případě "poškození života" asi 839 euro a 584 euro u odškodňovacích rent. Ve prospěch vězňů bývalého koncentračního tábora Osvětim bylo dále vydáno přes 60 miliónů euro. V průběhu posledních pěti let se roční německé výdaje na odškodnění pohybovaly v rozmezí od 550,3 miliónů (2007) do 619,2 miliónů euro (v roce 2009). Pro rok 2010 bylo dodatečně zaplaceno 7,375 mil. euro za účelem tzv. institucionální podpory, což znamená ve skutečnosti peněžní příspěvky mj. pro Ústřední radu Židů v Německu, Mezinárodní osvětimský výbor, Unii progresivních Židů a Vysokou školu pro židovské studie.

(http://nassmer.blogspot.com)Zpátky