Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2011


Nové obstrukce ze strany ministerstva vnitra, sudetoněmecké krajanské sdružení reaguje žalobou

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanské sdružení, které vede s českým ministerstvem vnitra již téměř dva roky trvající právní bitvu ohledně registrace, dnes podalo u Městského soudu v Praze novou správní žalobu. Tou se snaží dosáhnout toho, aby ministerstvo konečně splnilo svou povinnost vyplývající ze zákona a vydalo spolku kopii stanov s vyznačenou registrační doložkou. Bez stanov – a bez přidělení  identifikačního čísla, které je s registrací spojeno – je činnost sdružení  zcela paralysována.

„Nemůžeme si otevřít bankovní  účet, nesmíme si koupit pozemky, které nutně potřebujeme k realisaci některých záměrů, nemůžeme přijímat a platit zaměstnance,“ vysvětluje Tomáš Pecina, člen předsednictva, který se o právní aspekty činnosti spolku stará, a pokračuje: „To vše nám začíná způsobovat velké  obtíže a zapříčiňuje to i značné materiální a imateriální  škody, a i když bychom chtěli vystupovat vůči České republice v maximální  možné míře vstřícně, pokud budou průtahy pokračovat a škody se začnou násobit, nezbude nám než  domáhat se jejich náhrady zvláštní  žalobou u soudu.“

Ministerstvo se hájí judikátem z r. 2006, ze kterého je patrné, že svými obstrukcemi dokázalo oddálit oprávněnou registraci jiného spolku o více než  deset let. „Je nemyslitelné, že bychom něco podobného byli ochotni tolerovat i my,“ říká  Pecina. „Nejkomičtější na tom přitom je, že ministerstvo odmítá naši registraci s odůvodněním, že my – notabene my! – máme v úmyslu porušovat české zákony. No není  to kouzelné?“ dodává.

Úplné  znění  žaloby je přiloženo k této tiskové  zprávě.

V Žebráku dne 10. června 2011Zpátky