Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2011


Firmy si stěžují, že Češi neumějí německy

Německé a rakouské firmy, které podnikají v České republice, si stěžují, že na tuzemském pracovním trhu obtížně shánějí zaměstnance ovládající německý jazyk. Vyplývá to z dnes (29. 06. 2011 - pozn. red. CS-magazínu) zveřejněného průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Komora se proto rozhodla podpořit výuku němčiny na českých školách, které se v posledních letech věnuje stále méně dětí a studentů. Německé firmy jsou dlouhodobě nejvýznamnějšími zahraničními investory v ČR a do Německa míří hlavní část českého exportu. Česko-německá obchodní a průmyslová komora je se zhruba 570 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v ČR.

Průzkumu ČNOPK se zúčastnilo 222 firem převážně s německou nebo rakouskou majetkovou účastí, které podnikají v Česku. Pouze 15 procent oslovených firem hodnotí dostupnost německy mluvících zaměstnanců na českém pracovním trhu jako dobrou a 41 procent ji hodnotí jako uspokojivou. Naopak téměř polovina účastníků průzkumů si postěžovala, že nabídka je neuspokojivá či nedostatečná. Podle 18 procent účastníků průzkumu se dostupnost německy hovořícího personálu v Česku v posledních letech velmi zhoršila a podle 27 procent se zhoršila mírně. Pouze desetina respondentů míní, že se dostupnost zaměstnanců ovládajících němčinu zlepšila a 45 procent firem odpovědělo, že se situace nezměnila. Téměř 95 procent podniků, které se průzkumu zúčastnily, považuje znalosti německého jazyka za důležité, tři čtvrtiny pak za velmi důležité. Naopak znalosti anglického jazyka jsou velmi důležité jen pro necelou polovinu respondentů. "Víc než 4000 německých firem poskytuje spolu s četnými rakouskými a švýcarskými podniky v celé ČR přes 100.000 pracovních míst. Jak už podruhé ukázal náš průzkum, je zde znalost německého jazyka velmi žádaná a představuje důležitou výhodu pro profesní dráhu," komentoval výsledky průzkumu výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Podle odhadu oslovených podniků těží ze znalostí německého jazyka především zaměstnanci na odborných a vedoucích postech. Němčinu často používají také vedoucí oddělení, inženýři a další odborníci pro komunikaci s mateřskou společností, německy mluvícími klienty či nadřízenými. Marian Piecha z ministerstva průmyslu a obchodu upozornil, že právě znalost německého jazyka je nyní jednou z nejžádanějších kvalifikací na tuzemském pracovním trhu. Nízká znalost němčiny podle něj zpomaluje expanzi německých firem v Česku a může být nevýhodou při lákání dalších německých investorů.

Podle Milana Mostýna ze Svazu průmyslu a dopravy ČR výrazně klesá počet žáků, kteří se učí německy. Zatímco v roce 2003 jich v Česku bylo 218.000, tak ve školním roce 2009/2010 jejich počet klesl na 111.000. ČNOPK proto nyní společně s Goethe-Institutem a Centrálou pro německé školství v zahraničí zahájila projekt "Němčina pro úspěšnou kariéru", který má za cíl podporovat výuku němčiny v Česku například formou spolupráce škol a firem, prezentačních akcích, veletrhů práce či odborných stáží.

ČTK

(http://byznys.lidovky.cz/nemecke-firmy-si-stezuji-ze-cesi-neumeji-nemecky-fus-/firmy-trhy.asp?c=A110629_105851_firmy-trhy_nev)Zpátky