Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2011


Epidemie

Miroslav Václavek

Sterilní ulice přes noc vyčištěné roboty uklízeči se blýskaly jako operační sál. Spořádané město Mutual Thorough bylo ještě ponořeno do spánku, jeho obyvatelé zatím ještě nedostali příkaz k probouzení, když multiskenery zaznamenaly narušení hladiny povoleného hluku na křižovatce ulic Oxygen boulevard a Big ear. Po setině vteřiny, kterou trvalo zpracování signálu o narušení biopočítačem bdícím jako boží oko nad tímto městem byl vyhlášen poplach. Výstražný signál vyvolalo slovo "Kurva!"

Seržant Cleareye vyskočil zprudka na svém inteligentním křesle, tvarujícím se pod jeho tělem podle senzorů únavy a bolesti implantovaných do jeho těla a jeho myslí projela myšlenka vzrušení. Po padesáti třech letech má jeho práce nějaký smysl, je k něčemu užitečný a bude se o něm psát v celé sluneční soustavě jako o hrdinovi. Zásah před více než půlstoletím znal jenom z doslechu a oslavných článků na jeho předchůdce, který po hlášení senzoru divného chování zneškodnil posledního člena tajné sekty požívačů organických uhlovodíkových sloučenin pojmenovaných podle jejich vynálezce, nějakého Araba jménem Al-Kohol a jejich sekta Alkoholici osmého dne byla dávno rozprášena. Seržant Cleareye si připnul na opasek generátor silového pole a s úšklebkem si pomyslel jak mohli ti středověcí policajti nosit ty neprůstřelné vesty i v takovém horkém dni jako je ten dnešní. "A to neměli ani paměťový demodulátor lži," ušlíbl se v duchu.

Seržant si nastoupil do hlídkového maglevu, Slídiče, jak kyborgové konstruktéři pojmenovali jeho poslední typ. Slídič za seržantem uzavřel vstup a podal hlášení svým robotickým hlasem, "Podprahové fraktální třídiče myšlenkových toků určily jako zdroj narušení průsečík tvořený spánkovými vjemy občanů na byt 128, dům 456-45-13, zdroj narušení John Honey, vytvořen na základě požadavku Ministerstva lidských zdrojů dne 15.06.2114, genetický kód alfa-zulu-omega555-633, barva bílá. Věk v poločasu výtěžnosti 45 let.

Čidlo IQ hlásí náhlé zvýšení nekontrolovaného výronu neznámého druhu inteligence generovaného v levé mozkové hemisféře, kvadrant ixz-m-m-447, návrh k eliminaci a izolaci." Cleareye si pomyslel, "Bude to krásný zásah,"

zapnul si svoje silové pole, odjistil vrhač geomagnetické sítě a Slídič se vydal nejbližší možnou trasou k narušiteli.

"Seržante jsme na místě, zapínám vznos do výškové hladiny možného vstupu do bytu 128, otevírám nouzovou bránu, kód 122133, telemetrie přiblížení zapojena, spojový tunel vysunut, monitorizace subjektu John Honey zahájena - subjekt sedí, úroveň nebezpečných látek normální, můžete zahájit eliminaci,"

zašuměl bezpohlavním hlasem Slídič. Cleareye obezřetně vnikl do bytu 128 a uviděl Johna Honeye jak sedí u podivné černé skříňky archaického designu.

Seržantovi navíc podal hlášení přenosný tester výrazů, že John nemá na tváři úsměv číslo 478 pro tento den, nařízený vládou nejvyššího blaha. "Co se to děje?" mihla se v Cleareyeovi jako blesk neklidná myšlenka a zároveň probudila zvědavost v jeho pravé mozkové hemisféře. Všechny hlásiče se najednou roztančily ve všech možných barvách a hlášeních. John Honey totiž pronesl, "Do prdele, to je fakt dobrý" a dál zíral do té zatracené černé skříňky a jeho nepovolený výraz se stal úplně zakázaným.

John se totiž soustředěně zamračil! Seržant Cleareye v následujícím okamžiku vystřelil geomagnetickou síť a okamžitě zúžil její souřadnice natolik, že John byl svázán téměř do kozelce."Seržante, sakra co to děláte, k čertu"

zamumlal skrze stažená ústa John, který si teprve až nyní uvědomil realitu dokonalého světa i s jeho neméně dokonalými strážci. "Máte právo na soud, na trest vypočítaný podle rovnice křivky viny a koeficientu absolutna souhrnu potenciálu ohrožení společnosti a všechno co jste si do této chvíle myslel, bude použito proti vám," poučil Johna o jeho právech seržant.

"Ty jeden teploušskej dokonalej kovboji, běž se i s mými právy někam ošukat," opáčil s klidem John a seržant uzamkl jeho ústa malým polem energie. Cleareye povolal nanoroboty aby eliminovaného Johna přepravili do Slídiče a umístili jej v biokleci. Sám se posadil před záhadnou černou skříňku, která musela být určitě příčinou zločinu Johna Honeyho. Na obrazovce se vlnili podivně a chaoticky oblečení lidé s kovem na obličeji, vlasy jako chapadla chobotnic a mluvili seržantovi neznámou řečí v nějakém rychlopalném slovosledu, jakoby středověkou angličtinou.

Seržant vytáhl přenosný skener a zjistil, že černá skříňka je takzvaná televize. Primitivní elektronické zařízení na přenos elektromagnetického signálu zakázané dne 06.02.2056 vládou nejvyššího blaha. Jeho čidla neustále generovala poplašná hlášení, ale seržant nerozuměl ani jednomu slovu, které na něj televize chrlila a zapojil translátor středověkých a zakázaných slov a posadil se k ní. "Baby kurva jsem raper, černej klenot tvýho bílýho těla a můj černej kluk tě naplní až po okraj," nasál do sebe translátor a seržant si nechal přeložit slovo kurva dle významového slovníku. "Kurva, osoba ženského pohlaví netající se zvýšenou příchylností k pohlaví mužskému, jednak za úplatu, nebo kvůli svým volným mravům."

Cleareye ta definice zaujala natolik, že odložil vrhací pušku a zahleděl se pořádně na obrazovku kde se černoch začal vášnivě líbat s mladou běloškou a ta barbarská divošská melodie se mu začala líbit. Bílá holka v televizi si rozepnula blůzku, černá ruka zajela dovnitř a běloška vychrlila. "Hochu můžeš mě šukat, až budu slyšet anděly zpívat".

Seržant Cleareye se opřel hluboko do křesla a mimoděk pronesl nahlas "Kurva to je něco," a ani nepostřehl, že multiskenery vydaly hlášení o narušení hladiny hluku a definovaly slovo na výstrahu nejvyšší priority nejbližšímu okrsku policie, kód 666 policista v ohrožení, nutná eliminace a izolace.

© Miroslav VáclavekZpátky