Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2011


MŮJ DĚDEČEK ...

Jiřina Korčáková

"MŮJ DĚDEČEK JE HODNÝ, SLEPÝ A SILNÝ. VÍŠ, ŽE JE HRDINA?"

Sedím na posteli Nechci spát Nechci myslet na to jedno tělo Jak se rozpadá Jak mizí Pohled Mrtvých Pohled Zavražděných Ideálů Lidí Smyčka Duše Milující Pravdu Maso Srdce Tlukoucí Do prázdna Tikání Víček Křeč kolem úst Tvář Budík Slepý Křik Očí Bez Očí Les Myšlenek Lhostejných A cizích V boji Mezi Nimi Ztracený Čas A MŮJ DĚDEČEK ...

JEHO TVÁŘ

Vidím ji

Pořád ji vidím

Tunel Propast Černá Jáma RUKA SLEPĚ NATAŽENÁ V PŘED Nekonečný prostor pod nohama Nicota A ticho Osamělé Ohlušující Oslepující Jako zrada

A MOJE BABIČKA

Odvlekli ji Nikdy se nevrátila Zůstal v tom sám Odešel A už se nevrátí Zůstala v tom sama Odcházíme A není návratu Všichni jsme v tom sami

Slova

Jako voda

Protékají minutami

Hodiny nebijí

Závaží Jsou Ohlodané Vybělené Kosti

Podemleté břehy

Stržená hráz

Pytle s pískem

Mrtvé ryby

Vzpomínky

Uložené V kufru Na dně

Skříně

Oční důlky Ve dveřích

Pozorují nás

NA ZDI VISÍ OBRAZ

Dlouhá řezná rána Stopa na plátně

Obraz visí na zdi

Přímo proti mně

Jediný můj protivník

V prázdném pokoji V cizím domě

Jenom on a já

Zbraň

V cizí bitvě

Nůž

Ve vlastním srdci

V nebeské modři Prchající Čára

Opouští nás

ZŮSTÁVÁME

Jenom on a já

NA BáJEčNé DOVOLENé

V péči mého dědečka

Jako každý rok

Ale dnes ...

Dědeček tu není

Protože dnes ...

Dědeček je u lékaře

Veze jej tam babička

Babička má rudé vlasy

Ale dnes ...

Dědeček to nevidí

Dědeček nic nevidí

Protože můj dědeček je slepý

Můj dědeček ...

Možná již zapomněl

Jak vypadá vlastní zahrada

Co je to slunce zář

Jaké to je

Když nebesa hoří

Dědečka mučili

A jeho ženu zabili

Ale dnes ...

Tam kdesi

Na druhé straně mříží

Za rozšklebenými okny

Střepinu V oku Umírá Jenom Další Den

Tam kdesi

Na cizí zahradě

Přichází noc

Zuří blesky Duní hromy A padají stromy

A já jsem tu sama A povídám si Se svým Strážným Andělem

Tam kdesi

Za hrubou tabulí z matného skla

Bílé světlo žárovky

Mlčí

A lékař

Léčí

A dědeček stojí Zády ke zdi

Tak jako já

Dnes

A kolem nás

Naši Strážní Andělé ...

A kolem nás

Kroky ...

Nepřekážej ...! Nepřekážej!

OBŘI!

JEJICH STÍNY. TAM ZA TÍM OKNEM ...

Někdo křičí

Okno je otevřené! Kdo ...?

Já ... Dotkla jsem se dlaní té drsné plochy před sebou

Tvořilo ji zrnité pole skleněných krystalů

A předlouhá puklina jeho středu

Klikatá řeka ostrých hran ve skleněném těle mizí do ztracena

Já ...

Chtěla jsem vidět

Rajskou zahradu

Chtěla jsem ven

Chtěla jsem ... Odtažitý pohled Chladné pousmání

A na stěně visí obraz

ZAŤATÁ PĚST

Já a on

Varhany Armáda píšťal Les Plot A HLAVA NAD PLOTEM Vznáší se jako balón Obrazy jsou všude I nad mou postelí I pod stolem I tam I V OKNĚ

Továrních komínů kouřící sbor Atomová katedrála Nebe Koberec ve vězeňské cele Za schodem Schod A za oknem Okno Nahé Slunce Zapřaženo V lidské kůži Už dávno nehřeje Počítám Beránky Zahnané Do kouta Stopy snů Z pšeničných lánů Prší Rozpálené Kamení Syčí Nad hlavou louka Ostříhaná dohola Kolem krku Koleje Vláček houká Z úst lesa Vytéká Kalný Šrám

Místo Měsíce Černá Díra Rudý květ Tiše Zrcadlí se V betonové jímce Plné kalu Z ruského kola Sedačka za sedačkou Padá Bledý stín Po jeho tváři běží Kolem těžních věží V zátočině Stromy Leží Černé saze Do obláčků kanou Telefon V kapse Zebe Zvoní Křídla lodí nad řekou Střeží Hladové Jícny Ledových Slojí Na přídi zima Kvílí V podpalubí Vichřice Strach Bezzubá ústa Zívající V křeči Obrázky v novinách V divokém víru Na ruském kole se točí V samém středu Terč Okno Notová osnova z telegrafních drátů Uvězněná V ocelové kleci Hlavou Dolů Skřivan Visí Tiché prázdno Prázdné ticho Místo kříže Poražený strom

A OBRAZ

Jenom on je sám

Jenom já jsem sama

Jako moje babička

Oči visí na stěně

Jeho oči

Za nimi jsem já

Plátno bez rámu

Barevná skvrna

Tělo

Prach

Ozvěna písně

Kovová Struna

V mé duši

Jednou

Vstoupí Do obrazu

Klopýtne

Tam Někde V hrdle

A protne má ústa

Hlas

Jako výkřik

Nikdy víc

Stále ještě plný života

Poraní mne

Nůž

To já jsem po něm sáhla

A bodla

V modrém vzduchoprázdnu propast

Cizí síla tlačí moji paži k zemi

Ze tmy Vystupuje

Mrazivě Bílá Hvězda

Její srdce

Rudne

Mojí krví

Nenávist

Neznám

Ignoruji

Zatím

MŮJ DĚDEČEK

Můj dědeček Je hodný

Slepý A silný Víš

Je hrdina

"HMM ... DĚDEČEK JE U LÉKAŘE, PROTOŽE JE NEMOCNÝ. LÉKAŘ LÉČÍ ..."

Dědeček tady není ...

Nikdo tady není ...

Můj strážný Anděl pije čaj.

A dráty bzučí …

A DRÁTY BZUČÍ …

TOLIK JSEM MU UBLÍŽILA!Zpátky