Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2011


TOLIK JSEM JIM UBLÍŽILA?

Jiřina Korčáková

Řekni. (Řeknu.) Nevěřícně se dívám kolem sebe. Možná jsem se probudila z nějakého hrozného snu. Možná jsem se ocitla v ráji, nemůžeme za sny, které se nám zdají, co dělám v tomhle přenádherném pokoji? Dívám se dolů, na čem to stojím? Ty přenádherné vzory! Koberce na stěnách, na stropě, na zemi a co to leží na posteli? Šklebí se na mě tygří kůže, pozlacené lože, možná je dokonce z pravého zlata … co to je?

„CO TO JE?“

Nikdy jsem nebyla tak strašně bohatá! Možná. Možná. Všude se toho válí hromady, hromady zlata, drahého kamení, broušené karafy, hedvábný šál … Stejně jako kdysi krásné dívky na stěnách visí, samé obrazy historických vizí, v dobových kostýmech, v radovánkách, v boji a mezi nimi, mezi šavlemi … obyčejná puška. Ne! Samopal! Hele! Mě vynech! Já sem nepatřím! Tak co tu děláš? Já jsem tu omylem, to ty jsi mě sem pověsila! JÁ? KDE JSI? KAM ZMIZEL SAMOPAL?

Možná jsem se octla v prokletém domě? V prokleté zahradě? Za prokletou zdí? Prokleté bloudění hned tak neskončí, to vím, sem mě přivezli, hodili do studny jako kámen, jsem těžší a těžší a zpátky netrefím, držím se provazu jako houba stromu, rozprostřeny po kamení vzpomínky běží jako film, vrací se někam, ale kam … tohle všechno přeci není, poulím oči do neznáma, ve snu uzavřena jako žába v lahvi. Kdy jsem tu byla naposledy? Už jsem tu někdy byla? Určitě! Když jsem byla malá …

OKO KOČKY

Svítí na mě

V černočerné tmě

JEJÍ OCAS

TO JE PROVAZ

Houpá se nade mnou

Přímo nad mou hlavou

Zavěšen jako slunce

Nad zlatou pampeliškou

TLUKOUCÍ SRDCE BUŠÍ PRUDCE

Spíš? Ještě ne!

Co se děje?

OBRAZ S HUSOPASKOU

KDE JE?

A čaroděj z pohádky se směje

A tahá za provaz

A hle Nad mou hlavou

Obraz se houpá

Jako zvon beznaděje

Hele, zmije!

Uštkla mě!

NA HLAVĚ ŠÁTEK

ČERVENÝ

Jak to, že jsem zapomněla

V ruce prut

Byl zelený?

Jakpak bych to nevěděla!

Jakpak bych neviděla

Bílé husy v obilí

Prokvetlém chrpami

Modrými jak tvoje oči

A KOLO VLČÍCH MÁKŮ

JAK SUKNĚ ČERVENÁ TOČÍ SE

A TOČÍ

Prokletý černý kůň

Ach, jak byl krásný!

ZVáLENé OBILí

A KOLEM DíVKY

VYSOKá TRáVA

Špalek se kutálí

Na dvorku Padlý kmen

ZAŤATÁ SEKERA

HOTOVÁ POPRAVA!

Netahej za provaz!

Kouzelníkův úsměv je rozšlápnutý šnek

Kniha jako harmonika rozložena na cestičce

NAD CESTOU SE KLENE

PAPÍROVÁ DUHA

Rozházené pampelišky

Jsou jedna jako druhá

Věneček z jejich hlaviček

Nikdy nebude dopleten

Pampelišky leží v klíně

Je bílý den

Pole plné vlčích máků

Zahalen v modrém oblaku

Sen se počíná

NOC PLNÁ ZÁZRAKŮ

Mladičká husopaska

V červeném šátku

Usmívá se na mě v zelené trávě

A její ústa jsou půlkruh hřebíků

Na koženém kanapátku

Plném dětských zmatků

Křeslo z lidské kůže

Novinový článek

KDO ZA TO MŮŽE

A za stolem voják se usmívá

A PTÁ SE

Co je to pánbu?

KDE JE?

OBLOHA JEDE PO RUDÉ DRÁZE

Na přejezdu obrys stromu

Proti ní se vzpíná

Jako závora

Vrata u východu rozšklebená

Černá jáma dračí sluje

Železný jezdec Zlomený dřevec

Skrz zuby kolejnic

Jak po peřejích pluje

Zářivá

Nepřirozeně velká

Kulatá

A čistá

JE LUNA

Když proti ní běží

RUDÁ OPONA

Zatahujem! Zatahujem!

Všichni zpátky do stroje!

Zpátky do obrazu!

A za stolem voják se usmívá

A ptá se

Stále se ptá

CO JE TO PÁN BŮH?

KDE JE?

Tak povíš mi to?

KOHO TO ZAJÍMÁ

V PROKLETÉM DOMĚ!

SLUNCE SE LESKNE NA OSTŘÍ NOŽE

HROMADA KOSTÍ NA PODLAZE

Zaštěkej!

Pane?

Zaštěkej!

Ne! Co jsem vám udělala? Já jsem tady doma!

Já … Ne …

Jsem doma na obraze.

Za sklem!

ZA SKLEM!Zpátky