Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2013


Jak jsem se stal obětí policejního nátlaku

Ross Hedvicek

Ne, tohle se nestalo někde v daleké zemi za oceánem, kde bych třeba byl demonstrovat proti globalismu a dostal od místních policajtů přes hubu, nebo mne vyhodili z okna, ani jsem nikde neprotestoval proti jmenování ředitele televize, že jako mám radši jednoho estébáka, kterého už znám, než toho nového estébáka, kterého ještě neznám. Tohle se stalo v civilizované zemi, tady doma, na Floridě.

Jako každé ráno si to šinu po I-75 South a na exitu 22 začíná zkratka do centra města, která se jmenuje Six Miles Trail, protože je dlouhá přesně těch šest mil. Mírňounce se to kroutí, takže vidíte jen po další zatáčku, ale je to rovné a široké a dá se tam jet solidně rychle. Ujedu první míli a tam stojí nový billboard, který hlásá, kolik se platí za překročení rychlosti, o 10 mil nad limit 50 dolarů, o 20 mil nad limit 100 dolarů a tak dále. Šmankote, pomyslel jsem si, to nás tady budou zase terorizovat kvůli rychlosti? To už bude jak v Česku! Limit tam byl 55 mph.

Přijíždím ke golfovému hřišti a už zdálky vidím, že tam na kraji cesty světelný billboard málem vozíčku, co používají na dálnicích pro světelné vzkazy, když se něco opravuje, a že něco na něm svítí. Policajtské auto nikde v dohledu a tak pokračují stejnou rychlostí a mžourám přes brýle, abych přečetl, co to tam je napsané. Přijedu k tomu blíž, rozmazaná písmenka se zaostřila a já na tom světelném billboardů čtu: "YOUR SPEED IS 78.6 MPH" (vaše rychlost je 78.6 mil za hodinu) - nejen brada, ale i noha mi okamžitě spadla z plynového pedálu, ústa pronesla řadu kritických invektiv v několika jazycích.

Čumím jak vejr na všechny strany, předepsanou rychlostí se šinu dál - a policajti nikde! Kde jsou schovaní? Co je tohle za blafák? A za další zatáčkou, tak, aby nebyly vidět od toho předchozího billboardu stojí další dva světelné vozíky kousek za sebou a ten první pravil "LEGAL SPEED IS 55 MPH" (povolená rychlost je 55 mil za hodinu), jako kdyby mi to teď už nebylo taky jasné, a ten druhý pravil jednoduše "WELL???" - Well není oznámení, že je tam studna, to je těžko přeložitelné slovo, které by v této situaci znamenalo asi zdvořile ponouknutí "Tak co uděláš, lumpe?"

Už jsem se loučil se 150 dolary, když v tom jsem v dálce uviděl další dva světelné ukazatele. První měl toho tam hodně napsaného, zpomalil jsem a četl "YOU WILL NOT BE FINED TODAY, BUT YOU CAN DONATE AMOUNT OF YOUR FINE TO CHARITY! STOP AT A RED STAND AND DONATE NOW!" (Dneska pokutu nedostanete, ale můžete stejnou částku věnovat na dobročinné účely. Zastavte u červeného stánku a zaplaťte teď hned!) A bylo jasno, odkud tohle mohlo přijít. Šerif našeho okresu, John McDougall je bývalý františkánský mnich, kterého přestalo bavit být mnichem a stal se šerifem, ale očividně v něm cosi zůstalo. Úplně jasné to bylo až u posledního světelného billboardu, který stal kousek před červeným stánkem. Nápis na něm jen svítil, ale jakoby křičel: "NO??? FOR PETE'S SAKE - IT'S CHRISTMAS!!!" (Nee? Propánajána - vždyť jsou Vánoce!")

Zastavil jsem a taky dobrovolně přispěl na dobročinné účely. Potvrzení pro daňový úřad jsem si taky vzal. Na celém Six Miles Trail nestálo jediné policajtské auto.Zpátky