Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2013


Vědecky vzato... jsou blbí jako svině

Ross Hedvicek

Podle informace Úřadu vlády ČR bylo na území Čech a Moravy koncem roku 1989 celkem 109 organizací " v oblasti průmyslu a stavebnictví spadajících pod klasifikaci "výzkumný ústav a zaměstnávající přes 21 tisíc lidí - viz http://www.avo.cz/analzmen.htm.

Dle údajů na http://www.vutbr.cz/to.cs/neprehlednete/vysskol.phtml je v České republice 24 veřejných vysokých škol, 22 soukromých vysokých škol, 3 vysoké vojenské školy a jedna státní vysoká škola (policejní akademie), kde pracuje přes 250 tisíc lidí s tzv. "vědeckou hodnosti" (pokud se nepletu, tak známý "ynžynýr" se počítá jako nejnižší vědecká hodnost).

Slavná Akademie věd České republiky (kde akademik Trávníček prohlašoval, že má nad českým jazykem takovou moc, že když to on nařídí, tak se od zítřka bude psát píča s tvrdým y) a která je k nalezení na adrese http://www.cas.cz/en/list.html má 59 specializovaných vědeckých ústavů, od ústavu geoniky až po ústav parazitologie, a před rokem 1990 zaměstnávala přes 100 tisíc "vědců".

Mimo výše uvedené ústavy má každé větší či okresní město nějaký svůj "vyzkumák" - od třeba Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži, kde slyší trávu růst (a zapíší to a zkoumají to vědecky) až po Výzkumný ústav dopravní techniky v Brně, kde zhruba v roce 1980 zkoumali, zda spoilery nad kabinou náklaďáku ušetří palivo (ve zbytku světa už to bylo vyzkoumáno a používáno přes 30 let) a zda přídavné brzdové světlo za zadním sklem embéčka může jiného řidiče oslnit a způsobit nehodu. Můj odhad je dalších sto tisíc vědců.

Když jsem naklepal do www.google.com české slovo "vědecký", dostal jsem 13800 možnosti. Prostě Češi jsou národ vzdělaný, plný vědců a výzkumníků.

Tedy tak jsem si to aspoň myslel, dokud jsem nenarazil na několik vědecky (jak jinak) pojatých tabulek a statistik, jako třeba země hodnocené podle poměru počtu obyvatel ve vztahu k množství získaných Nobelových cen (Nobelovy ceny za "mír" se nepočítaly, to by tak scházelo, aby i Palestina předběhla Českou republiku), což je na adrese http://members.shaw.ca/delajara/Nobels.html a nebo dokonce zkoumající vztah mezi počtem Nobelových cen získaných obyvateli té které země a průměrným IQ obyvatel té země - což je k vidění na http://members.shaw.ca/delajara/NationalIQs.html .

Tabulka porovnávající počet Nobelovek s počtem obyvatelstva je nejzajímavější a nejlogičtější - i když u zemí s velmi malým počtem obyvatelstva (pod 1 milión dochází ke zkreslení) - tak se stalo, že čistě matematicky je na tom nejlíp Island s jednou Nobelovkou a 273 tisíci obyvatel a Lucembursko s taky jednou Nobelovkou a 429 tisíci obyvatel.

Pár údajů k zamyšlení. Za názvem země: počet Nobelových cen - počet obyvatel v milionech - počet obyvatel v tisících na jednu Nobelovu cenu:

1 - Island - 1 - 0.273 - 273

2 - Švédsko - 23 - 8.911 - 387

3 - Lucembursko - 1 - 0.429 - 429

4 - Švýcarsko - 15 - 7.275 - 485

5 - Dánsko - 11 - 5.357 - 487

6 - Velká Británie - 85 - 59.113 - 695

11 - USA - 242 - 272.640 - 1127

12 - Rakousko - 7 - 8.139 - 1163

Říká se, že při nedostatku svobody nekvete tvůrčí duch - jak je ale pak možné, že Španělsko dokázalo získat i za vlády „fašisty“ Franca šest Nobelovek (25. místo, obyvatel 39.168 mil, počet obyvatel v tisících na jednu Nobelovu cenu 6528) a nebo i sousední Polsko, za vlády stejných komunistů jako v ČSSR dokázalo získat sedm Nobelovek (22. místo, obyvatel 38.609 mil, počet obyvatel v tisících na jednu Nobelovu cenu 5516)? Je možné, že by Češi byli jen přízemní švejkové s bezcennými akademickými tituly, neschopní vzletu ducha? Šmankote!

Proč je Československo v téhle tabulce až mezi zeměmi třetího světa? Tak tak že předehnalo Nigérii a Pákistán! Ale bylo to těsně!

Pak jsem začal bádat nad průměrnými IQ z různých zemí na adrese http://members.shaw.ca/delajara/NationalIQs.html - Holandani (109.4) a Němci (109.3) nejinteligentnější, následování Poláky (108.3) - šmarjápano, to je rána českému národnímu sebevědomí, oni se Čecháčci Polákům padesát let pošklebují a teď se vědecky dokáže, že Poláci nejsou vychcaní, že oni jsou prokazatelně inteligentní! Československo zase až vespodu tabulky, jen o chlup nad číslem 100 (100.4) - měřeno na obyvatelích Bratislavy. Hrůza!

Ale nejvíc mne popudila Coxova studie tří set nejznámější géniů - k vidění na adrese http://members.shaw.ca/delajara/Cox300.html - není mezi nimi ani jeden Čech. A pokud chcete něco v češtině - myslím, že je to výstřižek z časopisu Reflex nebo Respekt, nevím - podívejte se, jak to vypadá se studenty - http://www.humintel.com/idioti.htm

Začínají mne jímat temné předtuchy o stavu české vzdělanosti. Vědecky vzato... jsou blbí jako svině.Zpátky