Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2009


E. Moravec a chmurná budoucnost českého národa

Pohled do historického kalendáře, fokuzující měsíc leden v časovém horizontu šestileté existence Protektorátu Čechy a Morava, nám odhalí hned několik zajímavých dějinných momentů, jejichž výročí si v dnešním a příštím pojednání krátce připomeneme. Zanechme však pro dnešek konstatování historických skutečností, ale pokusme se atmosféru doby dokumentovat a vykreslit na příkladu několika určitě zajímavých politických komentářů a proslovů pocházejících od Emanuela Moravce, který počínaje 19. lednem 1942 převzal funkci ministra školství a vedoucího Úřadu lidové osvěty, jež byl v létě 1942 taktéž přebudován na ministerstvo.

Ať už se na Moravcovu osobnost a na jeho publicistickou a ideologickou tvůrčí činnost díváme dnes jakkoliv, třeba i v jistých aspektech kriticky, nemůžeme tomuto bezesporu mimořádně činorodému aktivistovi odepřít naprosto upřímně míněnou angažovanost ve věci ideologického boje, v rámci kterého si vytýčil tak vysoké cíle, pro které bylo nutno ... víc ...


Nenápadný půvab vynulování

Jefim Fištejn

Projev Vladimira Putina v Davosu byl prvním tahem geniální finanční kombinace. Letošní Světové ekonomické fórum v Davosu se neslo v duchu doublethinku (dvojmyslní) takřka orwellovského. Vyznávaly se jedny modly, ale tajně se sloužilo jiným. Do všeobecného trendu dobře zapadlo a nikým nepochopeno zůstalo počínání ruského premiéra Vladimira Putina. Je notoricky ... víc ...


Spor o Chrám svatého Víta nekončí

Karel Hvížďala

Před pár dny, 5. března 2009, rozhodl v Brně Nejvyšší soud po téměř sedmnáctiletém sporu o tom, že Chrám svatého Víta na Pražském hradě definitivně patří státu. Tříčlenný senát zamítl dovolání katolické církve. Ta se nyní kvůli porušení práva na spravedlivý proces obrátí k Ústavnímu soudu a poté možná k ... víc ...


Chce Klaus odbourávat mýty?

Prezident Klaus na svých internetových stránkách krátce prezentoval svůj zpětný pohled na rok 2008 a za zmínku stojí jeho překvapivě nezvyklé poznámky k některým přežívajícím českým národním mýtům (celý článek: http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=6N0XZ87oDHhD).

Nejde vesměs o nějaká světoborná objevná sdělení, nezvyklé je na nich pouze to, že přicházejí z pera člověka, který obvykle zatvrzele obhajuje stávající výklad dějin a staví se tvrdě proti tendencím je „revidovat“ a dokonce se i v minulosti několikrát postavil jednoznačně za nacionalistické odbojáře a jejich jednostranné heroizující výklady ... víc ...


Žili jsme si lépe než ostatní národové v Evropě!

Nadcházející rok (2009 - pozn. red. CS-magazínu) bude, co se dějinných výročí týče, z českého hlediska plně ve znamení dvou klíčových historických událostí. V březnu si připomeneme 70 let od zřízení Protektorátu Čechy a Morava a v září pak 70 let od vypuknutí 2. světové války. Této příležitosti se v zesílené míře nepochybně již brzy chopí veškerá česká média – nejen ve formě dokumentaristiky, ale i v podobě v převážné většině ideologicky nastíněné hrané filmové tvorby. A byla to právě v první řadě široká plejáda hraných filmů a televizních her, vyprodukovaných v období pokvětnového šovinistického nacionalismu a poté v době komunistické diktatury, které celým poválečným generacím emotivně vytvářely obraz o životě v protektorátní době, předkládané vesměs jako „nejtemnější“ epocha v dosavadním bytí českého národa.

NÁŠ SMĚR bude v příštím roce tomuto významnému mezníku v českých dějinách pochopitelně věnovat zvýšenou pozornost a bude na těchto místech kromě jiného zařazovat i příspěvky z dobového tisku, dále pak postřehy z politického, kulturního a hospodářského života protektorátu a doslovné citáty z projevů významných osobností této těžké a rozporuplné ... víc ...


Banánová republika? To snad ne, ale...

Daniel Kaiser

Říká bývalý ústavní soudce profesor Vladimír Klokočka LN Bylo tady už něco podobného aféře Čunek–Vesecká–Cepl? Zasahovala od nastolení demokracie politická moc někdy takhle viditelně do chodu justice? V tomto rozsahu ne, ačkoliv nevylučuji, že se třeba pod povrchem něco takového odehrálo. Já osobně jsem se o tom ale nikdy ani ... víc ...


Příliš drahá lekce

Michal Komárek

V Liberci padá sníh a místní začínají bilancovat zisky a ztráty. Právě zahájené lyžařské mistrovství světa v Liberci ozdobila pozoruhodná sestava. Na startu zpíval Karel Gott a organizátoři vedle závodů slibují koncerty Michala Davida, Maxim Turbulenc, Elánu a show Dády Patrasové. Tato směs oportunismu a hrané či skutečné naivity možná ... víc ...


Komunismus jako cena za nové, etnicky čisté slovanské Československo

V těchto dnech (psáno v prosinci 2008 -pozn. red. CS-magazinu) si připomeneme 65. výročí cesty „exilového prezidenta“ Beneše do Moskvy, kde uzavřel osudnou smlouvu o spojenectví se SSSR. Osudnou proto, že tento deal zpečetil další osudy Čech a Moravy na půl století a jeho neblahé dopady nás pronásledují dodnes. Mnozí, i k nacionální pravici se hlásící jedinci si neradi připouští, že opravdovými architekty současných etnicko-demograficky podmíněných sociálních problémů a nepokojů v pohraničních oblastech naší země jsou nepřímo šovinisté v bývalém „československém“ odboji, kteří si již v prvních měsících existence Protektorátu Čechy a Morava stanovili jako hlavní cíl vyhnání nebo vylikvidování německého (a maďarského) obyvatelstva nacházejícího se na území bývalého Československa. Jejich snem byla porážka národního socialismu a následovné vytvoření nového, čistě slovanského Československa. Vyhnání Němců a Maďarů nebylo žádným trestem „za nacistická zvěrstva“, jak se proklamuje. Slováci jako slovanský národ byli od tohoto kolektivního trestu ušetřeni, přestože se – kolektivně vzato – stejně tak podíleli na rozbití ČSR a dokonce podporovali samostatný fašistický stát, který byl spojencem Německa a slovenská armáda bojovala na východní frontě. Vidina čistě slovanského Československa byla slepá ke skutečnosti, že uskutečnění tohoto panslavistického cíle za pomoci velkého slovanského bratra SSSR přivede do země automaticky i komunistickou diktaturu a tím nevídaný kulturní a hospodářský úpadek.

Beneš nikdy neměl demokratické právo vystupovat v exilu jako prezident Edvard Beneš se Mnichovem trápil celý zbytek života. Mohl si za Mnichov sám, přesto jej prý události s ním spojené uvrhly do nejhlubších hlubin lidského zoufalství. Svému životopisci C. Mackenziemu se svěřil: „Mohu vám prohlásit, že jsem od 30. září ... víc ...


Krvavé uvítání v novém státě – 4. březen 1919 v československém pohraničí

Stejně jako v mnoha dalších městech těch částí Čech a Moravy, které byly převážně obývány příslušníky německého jazykového kmene (dále v textu pro zjednodušení uvádíme pouze pojem „Němci“), svolala místní organizace sociálnědemokratické strany v Kadani na úterní odpoledne dne 4. března 1919 shromáždění občanů městečka do prostor střeleckého sálu, kde měl být pokojným způsobem vyjádřen protest proti znemožnění voleb do Národního shromáždění Německého Rakouska českými státními orgány a zároveň mělo jít o demonstraci za právo na sebeurčení národů propagované amerických prezidentem Wilsonem. Jak se brzy ukázalo, zmíněný sál nestačil pojmout kolem 9.000 příchozích demonstrantů, a tak se demonstrace musela přesunout na nádvoří objektu. Řečníci sociálně demokratické strany, svobodně socialistické strany a různých dalších politických stran rozličného ražení se vesměs shodli v tom, že je třeba svorně vyžadovat uplatnění práva na sebeurčení. Nakonec vyzval starosta Kadaně Hergl shromážděný dav, aby se zformoval do průvodu a přesunul se na náměstí a nenechal se strhnout k žádným výtržnostem.

Ještě před tím, než demonstranti na náměstí dorazili, došlo ovšem ke slovní potyčce mezi Němci a Čechy při vyvěšování vlajky na radniční věži. Krátce poté, co na základě povolení českého velitele vojska mohla být vyvěšena na radnici německá vlajka, musela být opět stáhnuta a na jejím místě vyvěšena vlajka bílo–červená. ... víc ...


Kterak sokolové bránili vlajku s hákovým křížem aneb Vídeňští Češi a anšlus v březnu 1938

Před časem se v České republice vzpomínalo 70. výročí mnichovských událostí. Česká televize odvysílala nacionálně propagandistický snímek „Uloupená hranice“ (na obrazovku se takhle dostal zpět film promítaný pravidelně předlistopadovým komunistickým režimem) a národovci ronili slzy nad tehdejšími tragickými událostmi, opět nám vyprávěli příběh o tom, „jak jsme se chtěli bránit ale nemohli jsme“ a sem tam to zakončili jimi rozšířenou a mezi oklamanou veřejností už desetiletí zažitou lží o údajném vyhnání českých obyvatel ze Sudet po jejich záboru Německem v roce 1938. Tato dezinformace je vědomě šířena, aby se tímto způsobem částečně morálně ospravedlnila etnická čistka provedená na 1/3 obyvatel Čech a Moravy, tj. vyhnání Němců po květnu 1945.

Skutečně prvními Čechy, kteří se octli pod novou národně socialistickou německou správou, byla velmi početná česká menšina žijící ve Vídni (a jejím jižním předměstí). Zejména ke konci 19. století docházelo k velkému přílivu Čechů do hlavního města habsburské říše. Ve Vídni tehdy žilo minimálně čtvrt milionu Čechů a byly místa ... víc ...


Mezi nemocí a apokalypsou

Jan Macháček

Jaké jsou možné scénáře vývoje českého hospodářství? V odpovědi na tuto otázku musíme vycházet z dvojího poznání. Tím prvním je to, že v dnešním světě ekonomie platí pouze „vím, že nic nevím“. Většinu ekonomických pravd, modelů, tvrzení a paradigmat totiž současná krize postavila na hlavu. Tím druhým je to, že ... víc ...


Liberecký šampionát jako varování

Jiří Pehe

Světový šampionát v klasickém lyžování v Liberci je jen další připomínkou skutečnosti, že Česká republika má daleko ke standardním poměrům a měla by se podobných akcí vyvarovat. Daňoví poplatníci nakonec zaplatí za tuto parádu zhruba 2 miliardy korun, s nimiž se původně nepočítalo. Nejvyšší kontrolní úřad navíc upozorňuje na velmi ... víc ...


NATO a tající Arktida

Andor Šándor

Arktida byla v období studené války jednou z klíčových oblastí, kde NATO a Sovětský svaz úporně a dlouhodobě soutěžily o strategickou převahu, a to především z pohledu použití atomových ponorek k provedení překvapivého jaderného úderu. První úspěchy slavili Američané, jejichž vůbec první atomová ponorka na světě USS Nautilus získala prvenství ... víc ...


Média se bouří

Martin M. Šimečka, Ondřej Kundra, Tomáš Sachr

Za první vlnou poprasku kolem zákona o zveřejňování odposlechů už probublává i něco mnohem nebezpečnějšího Řada z nich si nemohla přijít na jméno a na společných akcích se sotva pozdravila. Čtrnáct šéfů a jednu šéfku firem, jejichž výrobky si každý den bere do ruky několik milionů Čechů, teď ale svedla ... víc ...


Soudruhu Sýsi, vraťte se raději k satirám o nevěstincích!

Jméno Karel Sýs asi nikomu dnes již nic neříká, leda snad pravidelnému čtenáři komunistických Haló novin, kde se ještě objevují jeho příspěvky. Jinak ale období vzestupu a největší slávy – totiž 70. a 80. léta minulého století, a tedy období zaryté husákovsko-brežněvovské normalizace, má autor už dávno za sebou. Tento pán (ročník 1946) titulující se jako „básník razantní materialistické obraznosti a dychtivého prožitku“ působil od roku 1974 jako redaktor tehdejšího komunistické cenzuře poslušně sloužícího týdeníku Tvorba, přebral zde brzy vedení kulturní rubriky a v roce 1988 se stal zástupce šéfredaktora literárního časopisu Kmen. Listopadové cinkání klíčů mu bylo jako oblíbenci předchozího režimu zlým osudem, znamenalo to jeho vyhození z redakce. Ztratil tak výsadní postavení v české literatuře a přešel pak do otevřené opozice vůči nové době. Svým názorům zůstal věrný dodnes a prakticky by dnes nestál ani za zmínku – nebýt ale jeho pokusu přesedlat z poezie na historiografii před 2 lety, kdy na knižním trhu spatřilo světlo světa jeho dílko s příznačným názvem Protektorát ve fotografii (Text K.Sýs, Foto M.Heyduk)

Když se oplzlost spáří s falšováním historických skutečností Kdo by ale čekal, že ve zmíněné publikaci nalezne seriózní zdroj informací týkajících se našich nedávných dějin, bude zklamán a po pouhém povrchním prolistování už jenom podle popisků k fotografiím tuší, která bije (Ve stalingradském kotli kromě víry ve Führera nejvíc zahřejí ... víc ...


Spravedlnost zvedá hlavu

Jaroslav Spurný, Ondřej Kundra

Odhalení Respektu, že proslulé stop pro vyšetřování korupce vicepremiéra Čunka zřejmě zařizovali lidé z okruhu premiéra Topolánka, přebil další velký šok. Z případu byl odstaven soudce, který toto spiknutí mocenských a justičních špiček za účelem likvidace spravedlnosti popsal zatím nejpřesněji a nejhlouběji. Běžnému pozorovateli z toho musí jít hlava kolem: ... víc ...


Stěhování etnik po roce 1945 vedlo ke zvýchodoevropštění českomoravského prostoru

Poválečné vyhnání Němců z území bývalé ČSR a následné osídlování pohraničí novým obyvatelstvem znamenalo svým rozsahem a časovou radikálností (květen 1945 – léto 1947) v dějinách Čech a Moravy nesrovnatelný, ojediněle velký demografický zásah. Toto „stěhování národů“ v praxi znamenalo celkovou migraci 4,7 milionů lidí, pohyb 3 milionů bývalých občanů směrem převážně na západ mimo hranice země, ale také mimo jiné i příliv nových osadníků, svým kulturním a etnickým původem cizích českomoravskému prostoru, z oblastí východní Evropy. Skutečnost, že se celkový hospodářský a kulturní úpadek poválečného Československa časově kryje s působením komunistické diktatury (a tím se tento úpadek zpravidla zdůvodňuje) nám ztěžuje možnost opravdu objektivně posoudit, do jaké míry byla tato, řekněme výměna obyvatelstva svým dopadem „přínosná“ či naopak.

Vzhledem k tomu, že je ale všeobecně známo, že prvotní příliv nových obyvatel se z naprosté většiny konal z čistě zištných a materielních důvodů a že šlo o rozkrádání, osobní obohacování a vyplýtvání majetku po Němcích ve velkém a že nově přicházející obyvatelé z východní Evropy byli téměř vždy negramotní ... víc ...


Rozpadne se EU?

Marek Švehla

Lotyšsko je co do počtu obyvatel podstatně menší než Berlín, přesto jeho balancování na pokraji státního bankrotu napjatě sledují politici a ekonomové napříč celou Evropou. Každý se to bojí říci nahlas, ale za jistých okolností může ekonomický kolaps jedné nepatrné země kdesi na okraji znamenat rozpad celé Evropské unie. Vtip ... víc ...


Bludné kolo nevinných obětí

Alexander Tomský

V komplikované síti myšlenek Pavla Barši (Nepodporujme Izrael bezpodmínečně (LN 14. 01. 09) se ztrácí pravdy jednoduché a zásadní. Tvrdí totiž, že útok na Gazu evokuje falešný obraz Izraele jako “nevinné” oběti, jež se musí bránit před “krvelačnými” teroristy. Všimněme si emocionálních adjektiv nevinný a krvelačný, které mají zastřít základní ... víc ...


Zaplať pámbu za ty naše Vietnamce

Alexander Tomský

Nechvalně známý a s mafiány zapletený ministr vnitra se nyní zapletl do vnějších záležitostí republiky a usoudil, že kriminalita vietnamské obce u nás přesáhla míru, a proto teď nebudou udělována vietnamským zájemcům o práci a návštěvu u nás víza. Nejsme-li schopni oddělit zrno od plev, tak vše vyřešíme jednoduše a ... víc ...


Zamilovanost je nemoc a škodí národnímu hospodářství

Ladislav Verecký

Profesor sexuologie Petr Weiss říká, že svátek svatého Valentýna patří lidem, kteří trpí vážnou duševní poruchou. Diagnóza? Láska. Jsou zamilovaní. Dobrá zpráva je, že tahle „nemoc“ nejpozději po dvou letech odezní. Zamilovaný člověk se umí chovat jako šílenec. Je snad láska nemoc? Láska ne. Ale zamilovanost ano. S jakými jinými ... víc ...


„Vlastenci" s čistým štítem?

Zvláštní to všehochuť politických uskupení se 28. října 2008, při příležitosti 90. výročí vzniku „milovaného Československa“, hnijícího mezitím víc jak 15 let na smetišti dějin, zase opět hlasitě přihlásila ke slovu a demonstrovala své vlastenecké cítění. Zástupci rozličných politických uskupení odhodili a přehlíželi vzájemné antipatie a společným hlasem pěli ódy na historický odkaz první republiky, tzv. odboje atd., a přitom neopomínali varovat před údajnými revizionisty, revanšisty a domácími zaprodanci a novodobými kolaboranty.

Předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková si veřejně postěžovala nad tím, že mladí lidé v České republice údajně ztrácejí národní hrdost a zapomínají i na „jeden z nejdůležitějších okamžiků v české historii“, čímž 28. říjen podle ní byl. V Národním muzeu promluvili i primátor města Prahy Pavel Bém ... víc ...


Ze zákulisí českého konzervativně liberálního vlastenčení

Českému prezidentovi se podařil opravdu psí kousek: zahraniční média si povšimla jeho kritizujících výroků na adresu Bruselu a francouzského prezidenta Sarkozyho, a tak se Klausovo jméno na chvíli dostalo to palcových titulků evropských deníků. Srdce nejednoho EU-skeptika v té chvíli mírně hrdě zaplesalo. EU (resp. způsob její realizace) má svých nepřátel dost a důvody, pro které není svými odpůrci oblíbena, můžou být vskutku rozličné a valná většina z nich je také rozumně odůvodnitelná. Avšak onen na povrch jednotně se jevící odpor k EU pokrývá směs těch nejrůznějších motivů – některé z nich by mohly obyčejného Čecha i zarazit. Zaráží ale fakt, jaké fantasmagorické a absurdně nelogické konstrukce jsou schopny vytvořit nacionalisticky orientované kruhy v českých luzích a hájích, když se pokouší do této problematiky zabudovat protiněmecký šovinismus. Začteme-li se do jejich komentářů, zmocní se nás záhy pocit, že to není natolik svoboda evropských národních států, za kterou se bijí a pro jejíž ohrožení se proti EU tak vehementně staví.

Slovník rudých hraničářů, odbojářů a KSČM/ČSSD se nápadně kryje s verbálními výplody liberálně nacionalistické pravice, protože jejich teze o údajném vybudování EU jako zbraně sloužící Německu za účelem ovládnutí Evropy je stejná a spoléhá na pitomost nekritického českého mediálního konzumenta a jeho jazykovou izolovanost a tedy na odkázanost účelovým konstruktům ... víc ...


Že USA už nechtějí radar? Nesmysl

Vilam Buchert

S ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem o prezidentu Klausovi, Lisabonu i morálce v době hospodářské krize Pane ministře, prezident Václav Klaus ve čtvrtek dopoledne rozbouřil Evropský parlament. Proč jsou podle vás reakce na něj tak vyhrocené? Říká přece pořád to samé. Protože Václav Klaus formuluje své názory rázovitě. A je, promiňte, ... víc ...


Hlavní články