Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2009


Editorial

Naši prosbu po přenechávání starých Lidových novin svým způsobem vyslyšel pan, říkejme mu na jeho přání Z. z Austrálie a uhradil redakci CS-magazínu roční předplatné onoho deníku. Velmi mu děkujeme!

Kdyby většina z několika tisícovek čtenářů přispěla byť malou částkou na vydávání místo pouhého tuctu v tomto roce, nemuseli bychom se v každém čísle doprošovat podpory. Ostatní čtou všichni CS-magazín po česku, tj. zadarmo, byť je jasné, že vydávání časopisu zdarma není. ... víc ...


Petrouškovy příhody

Petr Anderle

V československé totalitě přišlo hodně názvů o své poctivé jméno. Patřilo mezi ně i slovo POHOSTINSTVÍ. Monopol na ně měly dvě hrůzné organizace – Restaurace a jídelny ve městech a Jednota na venkově. Jakákoli kritika byla tehdy zbytečná a bojkotovat některá zařízení také, neboť vše šlo do jedné státní kapsy. ... víc ...


Mytizace sovětsko-německého paktu

Lukáš Beer

Komentátoři a historici různého politického ražení se v uplynulých týdnech velmi hlasitě zamýšleli nad tím, proč a jak vznikla doposavad nejničivější válka v dějinách lidstva. V České republice velmi rozšířenou mediálně prezentovanou myšlenkou je stále donekonečna omílaný a ze všech stran co možná nejvíce rozpitvávaný scénář střetu či spolupráce „hnědé ... víc ...


Nedokončená pouť Kuratoria - 2

Lukáš Beer

Dalším mezníkem v období přípravné fáze budování Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě představoval 1. říjen 1942, kdy vychází první číslo ústředního listu Kuratoria Zteč, do kterého přispěl programovým článkem Emanuel Moravec a pod nadpisem Minulost bude překonána budoucností též František Teuner. Ten ve svém článku podrobil ... víc ...


Smrt na Budínce

Jan Brabec, Bára Procházková

Česko se pomalu začíná vyrovnávat s temnou stránkou svých dějin. Je to úplně obyčejná louka, až na to, že se na ní stala čtrnáctinásobná vražda. Nikdo neví, kde přesně jsou na té travnaté ploše nedaleko jihlavského Dobronína zahrabána těla obětí a kdo je vlastně zavraždil, ale detektivové to snad brzo ... víc ...


Den české státnosti (28. 09.)

Bohumil Doležal

Ke koloritu českého národního života patří účtování s kolaboranty. Když se řekne účtování s kolaboranty, myslí se na účtování s těmi, co kolaborovali za války s Němci. Pokud jde o kolaboranty s komunisty, přesněji řečeno s Rusy, je zjevné, že účtovat se nemůže. Jednak to, čemu se říká v Benešových ... víc ...


Vystupme z Evropské unie!

Bohumil Doležal

Konečně máme jasno! Vyplývá to z dnešního Práva (15. 10. 2009, včetně rozhovoru s advokátem Pejchalem a prof. Václavem Pavlíčkem). Ohrožuje nás silný a zavilý nepřítel: sudetští Němci (někde se dokonce píše „Sudetoněmecké hnutí“) a jejich případné majetkové nároky, hrozící destabilizovat situaci v naší vlasti. Tvrdí to Klaus, Jakl i ... víc ...


Česká historie a protektorát

Karl Hermann Frank

Zařadili jsme Frankovu přednášku jako poučné shrnutí jiného pohledu na české dějiny a pro vysvětlení protektorátního statutu - redakce CS-magazínu. Tuto přednášku přednesl státní tajemník SS-Gruppenführer Karl Hermann Frank 24. června 1941 ve Východním ústavu v Krakově za přítomnosti generálního guvernéra General Gouvernementu Hanse Franka. Pane generální guvernére, pánové! Nejprve ... víc ...


Evropa na holičkách aneb Představa nepředstavitelného

Luděk Frýbort

Však lépe v mylné naději sníti, / před sebou čirou temnotu, / nežli budoucnost odhaliti, / strašlivou poznati jistotu. K. J. Erben, Kytice To se mi stává častěji, že spisuji nějaký článek, a než se stačí objevit na této stránce, už jej skutečnost překonala. Přihodilo se to i mému hodnocení ... víc ...


O dvojím apartheidu aneb Tak dopadla Jižní Afrika

Luděk Frýbort

Jedno se musí českým novinám nechat: jsou odvážnější, méně servítků si beroucí než ty západní v některých záležitostech, hrozících střetem s bezmála již povinnou zásadou politické korektnosti. Přihodilo se v nedávných dnech, že Kanada udělila azyl jistému jihoafrickému občanu bílé pleti, utýranému a otrávenému ve své domovině šikanami, diskriminací i ... víc ...


O mamutech a slůňatech aneb Na okraj německých voleb

Luděk Frýbort

Nastala neděle volební po vší Spolkové republice německé, i obul jsem si boty a rovněž vykročil k naplnění svého občanského práva, učiniv tak spíš z atavistického pocitu povinnosti, než že bych opravdu věřil, že volby přivodí něco zvlášť převratného. Ale teď je po nich a já zjišťuji, že z nich ... víc ...


Yes, we can ... a co dál?

Luděk Frýbort

Proběhl v nedávných dnech další z půlstoleté řady pokusů o izraelsko-palestinské smíření, tentokrát za osobního přičinění prezidenta B. H. Obamy. Naše hannoverské noviny doprovodily tu událost fotografií ... no, komentářů netřeba. Jest na ní zříti prezidenta Obamu, kterak bere kolem ramen izraelského premiéra Netanjahua a palestinského předáka Mahmúda Abbáse, jako ... víc ...


Malý naučný kalendář vlivných události aneb Co vás ve škole neučili

Ross Hedviček

11/05/863 Řečtí věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj přišli do říše Velkomoravské na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III. Cyril a Metoděj zavedli nové staroslověnské písmo hlaholici. Roku 870 Rostislavův synovec Svatopluk strýce zajal, nechal mu vypíchnout oči, svině jedna, vydal ho nepřátelům a zavládl z Velehradu. 28/09/929 Za pomoci ... víc ...


Čtvrté dělení Polska

Franz Chocholatý-Gröger

Události, které před sedmdesáti lety změnily tvář Evropy a určily její další dějinný vývoj, přispěly také k tomu, že část Evropy se dostala do područí komunistů a Moskvy. Vývoj v Evropě po obsazení zbytku Česko-Slovenska ukazoval, že expanze nacionálně socialistického Německa bude zamířena na Polsko. V roce 1939 si musel ... víc ...


Hankeho zasilatelství

Franz Chocholatý-Gröger

Na jedné z nejživějších tříd ostravských, v Nádražní třídě vedoucí z Ostravy k hlavnímu nádraží do Přívozu, bylo na čísle popisném 75 Hankeho zasilatelství. Na základě rozkazů velitelství zdejší uniformované NBS (Národní bezpečnostní stráž) ze 17. a 18. května 1945 se v několika týdnech ocitlo ve více než dvaceti internačních ... víc ...


Násilné vysídlení Němců z Krnova

Franz Chocholatý-Gröger

Rudá armáda vstoupila do Krnova 6. 5. 1945. Německé obyvatelstvo Krnova a krnovského okresu, které se zčásti uchýlilo do jižní části Sudet, se po vstupu Rudé armády pozvolna vracelo do města. Zde je čekaly dosti vyostřené poměry, zvláště pokud jde o chování vojáků Rudé armády. Šlo především o hromadné znásilňování ... víc ...


O „úředním jazyku“ ve Slezsku

Franz Chocholatý-Gröger

V souvislosti s příspěvkem předneseným v Krnově na setkání „Zbořit hradby mlčení“ 4.-6. 9. 2009 se objevily dotazy. Jak to bylo s používáním jazyka na úřadech a soudech ve Vévodství Slezském (Herzogthum Schlesien) po oddělení se od Moravy 30. 12. 1849. V té době objevují se snahy uplatnit ustanoveni josefínského ... víc ...


Slezsko a národnostní otázka

Franz Chocholatý Gröger

Protože mé rodné Slezsko je velké, rozhodl jsem se zaměřit svůj příspěvek na část bývalého rakouského Slezska vzniklého r. 1742 a to na Opavský kraj, tak jak ho vymezil dr. Ladislav Hosák ve svém Historickém místopisu země moravskoslezské z roku 1937. Tento Opavský kraj v sobě zahrnuje Knížectví opavské, Knížectví ... víc ...


Karantény pro kočku

Pavel Jacko

Za starých, zlých časů měli lidé strach z nakažlivých nemocí a i bez vědeckých znalostí o parazitech, bakteriích a virech, snažili se jejich šíření omezit. Nemocný člověk musel mít pod trestem smrti na krku zvonec, aby své bližní varoval. Kapitán, na jehož lodi byla nakažlivá nemoc, musel vyvěsit žlutou vlajku ... víc ...


Etnický profil našeho národa

Jaromír Korčák

I. Dvojí stránka pojmu národa. Naše národní svébytnost jest naším nejdražším statkem. Je přirozené, že jej chceme poznati co nejlépe. Nestačí nám k tomu vědomosti ze školy, jež představu národa vytváří jen podle dějepisu národ nezačíná teprve tehdy, kdy jej objevil náhodný zájem cizích dějepisců. Uvidíme, že národ má počátky ... víc ...


Na cestě k pokání

Pavel Kosatík

Nejdřív to vypadalo, že se zakládá na další typický životopis jeho generace. I on měl být původně knězem, i on byl (v arcibiskupském konviktu v Příbrami) přistižen při četbě zakázané knížky, Ježíšova životopisu od Ernesta Renana, ve kterém stálo, že Ježíš byl hodný člověk a žádný Bůh. Také Jaroslava Durycha ... víc ...


Vlastním pánem

Pavel Kosatík

Lidé, kteří zanechali v minulosti srovnatelnou stopu jako on, mívají v jednom ohledu podobné životopisy: skoro všichni získali vědeckopedagogické hodnosti, docentury a nejčastěji profesury. Jan Slavík stál bokem. Ať už s ním profesorští současníci souhlasili (Masaryk) nebo vedli spory (Pekař), jeho myšlení i ty nejlepší z nich zaměstnávalo. Přitom proti ... víc ...


Žena, která se zapletla do dějin

Jana Machalická

Stanislav Motl, který se věnuje problematice protektorátu, vydal nyní knihu Lída Baarová a Josef Goebbels, opřenou o studium nových pramenů a o autentické rozhovory se samotnou Baarovou. Stanislav Motl jako novinář ví, že rozhovory s pamětníky jsou nenahraditelným zdrojem. Díky nim se pak otevírají i další cesty, vedoucí k novým ... víc ...


Kocovina zbytkového Československa

Josef Mlejnek jr.

Na slovensko-maďarské spory si Češi již zvykli pohlížet s úšklebkem. Mají pocit, že se jich to příliš netýká a cítí též jistou kulturní povýšenost: podobné konflikty považují za projev zaostalé nacionalistické omezenosti, z níž už dávno vyrostli. I dnes ale stačí, aby se hlasitěji ozval Berndt Posselt, a kosmopolitismus vyspělých ... víc ...


Sedm mrtvých denně

Luděk Navara

Je to krásné místo v lesích. Tedy na první pohled. Ideální k odpočinku. Restaurace, ubytování, koupání. Vše tam najdete. Najdete tam však také hromadný hrob, v němž leží celkem 121 mrtvých. A na hřbitově v nedaleké obci Černovice jich leží dalších 73. „Každej den ráno jsem viděl, jak vezou na ... víc ...


Psohlavci

Ladislav Frank Nykl

Zakladatel sir Baden Powell dal do štítu skautingu stylizovanou lilii, kterou býval na kompasech označován sever a která je též symbolem francouzské šlechty, spřízněné s anglickou. Do českých zemí přinesl tuto myšlenku v r. 1911 profesor Antonín Benjamín Svojsík. Po návratu z Anglie začal se svými žáky a druhy tábořit ... víc ...


Přijel odvěký nepřítel

Tomáš Pecina

Ne snad, že by se to nečekalo: Návštěva papeže v České republice je poznamenána odtažitou, formální zdvořilostí na straně hostitelů a opatrností na straně hosta. Nejpatrnější je to zřejmě z komentářů jindy servilní, ba devotní České televise, která při každé příležitosti neopomene zdůraznit, že papež je sice papež, ale Jan ... víc ...


Deutschland

Jiří Peňás

Přiznat city nebo sympatie k té zemi a národu se u nás nenosí, ba naopak je tak snadné dát najevo despekt, nechuť, snad i nadřazenost. Němci, skopčáci, fricové... Podezíravost a jakousi okázalou ostražitost považuje Čech za výsledek historické zkušenosti a projev národní kmenové moudrosti. Politický demagog ví, že málo věcí ... víc ...


Zrod kapitalismu Czech made

Bára Procházková

Sedm let slušovického počítačového undergroundu. Pro Milana Frnku to byl jediný moment v životě, kdy, jak říká, „pracoval pro stranu“. „Jednou za mnou přišel předseda závodní komunistické organizace a poprosil mě, abychom mu vymysleli počítačový program na výrobu zápisů ze stranických schůzí. Nemusel by tak žádné svolávat, ale zároveň by ... víc ...


Čeští legionáři na Sibiři

Konstantin W. Sakharow

OBSAH: Předmluva 1. Stíny světové ... víc ...


České finance na chvostu Evropy

Radek Šalandra

Evropská komise vyslala České republice další varovný signál. Ve svém včerejším vyjádření (14. 10. 2009 - pozn. red. CS-MAG) upozorňuje na nelichotivou skutečnost, že domácí veřejné finance patří k těm nejhorším v celé Evropské unii. Kvůli tomu se tak Česko stalo součástí skupiny nejrizikovějších zemí. Evropská komise (EK) z hlediska ... víc ...


Jan Sammer (1920 - 2009)

Hana Sammer

This is the hardest letter I have had to write. Please pray for his noble soul. Today, on the 28th day of September 2009, I lost my husband, my best friend, my teacher... someone who believed in me and helped me anytime I turned to him. Jan Amos Sammer was ... víc ...


Z Prahy přes Německo do Německa

Miroslav Šiška

Poslední zářijový den roku 1989 zazněla krátce před sedmou hodinou večerní snad nejslavnější nedokončená věta v novodobých dějinách Evropy. Z balkónu Lobkovického paláce ji na západoněmecké ambasádě vyřkl Hans-Dietrich Genscher: „Milí krajané, přijeli jsme sem, abychom vám sdělili, že vycestovat je dnes…“ Jak se od té doby traduje, západoněmecký ministr ... víc ...


Potíže s interpretací českého penisu

Ondřej Štindl

Sochaře Davida Černého vytáčí zdejší politika a není v tom sám. Rozhodl se proto vyjádřit své znechucení činem a zhmotnit je do fontány v Copa Centru, které má být postaveno v Praze nad stanicí metra Národní třída. Podle popisu soudě by ten objekt neměl být snadno k přehlédnutí jeho dominantou ... víc ...


Chtěli po mně úplatek

Petr Švec

Bez bonboniéry, lahve alkoholu nebo obálky s bankovkami se před rokem 1990 na tehdejší pražský národní výbor téměř nikdo neodvážil. Úředníci dokonce často považovali návštěvu občana v kanceláři bez „všimného“ za troufalost. Podle Pražanů však tato praxe ve městě stále přežívá - zhruba šestina lidí přiznává, že je magistrátní úředníci ... víc ...


Barvoslepost v nedohlednu

Otto Ulč

Již jen nezřídka se cituje tužba Martina Luthera Kinga, před mnoha lety zavražděného, „Mám sen, že jednoho dne mé čtyři děti budou žít v národě, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle svého charakteru.“ Nelze ji slyšet mezi tzv. černochy z povolání, starou gardou nejen velebníčků typu Jesse ... víc ...


Co pudí špiony

Otto Ulč

Americký knižní trh nám nabízí plejádu zajímavostí tohoto žánru - almanachy, analýzy, memoáry, ságy hrdinů a padouchů. Encyklopedie špionáže (Spy Book: The Encyclopedia of Espionage, Random House) obsahuje přes 2000 případů z doby dávné i nejsoučasnější. Daniel Defoe, autor Robinsona Crusoe, byl špion. Takto se za druhé světové války v ... víc ...


Dosud neuskutečnitelná reforma

Otto Ulč

Ošemetným problémem je americké zdravotnictví, s nímž se už bezvýsledně několik desetiletí zápolí. Marně se tak již snažil někdejší prezident Clinton, s nadějí, že Kongres schválí reformu, 1342 stran dlouhou. Tatáž snaha je nyní Obamovou nejzávažnější prioritou. Však je k notnému podivu, že USA, stále přece model v ledajakých odvětvích ... víc ...


Nevidět velikánskou nehoráznost

Otto Ulč

Kdyby mimozemšťan se ocitl na naší planetě a začal se seznamovat se zdejšími trýznivými problémy, brzo by získal dojem, že „palestinští uprchlíci“ jsou jedním ze zdejších primárních bolehlavů. Což by mu potvrdili politicky korektně přesvědčení myslitelé, automaticky omílající tutéž nejapnou mantru. Však se podívejte – útok na mrakodrapy v New ... víc ...


Obamovy iniciativy a svízele

Otto Ulč

Radar nebude, další pádná rána uštědřena válečným paličům. Nejen Jiří Paroubek se raduje z dosaženého vítězství českého, zejména pracujícího lidu. Po něm přece bažila většina, odhadovaných 70 procent veřejnosti. Starostům v Podbrdí odpadla starost, co si počít s miliony nedostavivších se amerických dolarů , jež by byly svým přívalem zobtížnily ... víc ...


Perspektivy dosud vesměs prázdných končin

Otto Ulč

Lidstva přibývá na rozdíl od prostoru k dispozici. Že by už doopravdy hrozila eventualita, pravděpodobnost či dokonce nevyhnutelnost malthusiánského maléru? Takové úzkosti mě netížily za občasných letů do dálav, když jsem z okénka civěl na důkladně značnou prázdnotu vnitrozemské Austrálie, na mnohé, neméně suchopárné končiny africké, arabské nebo naopak na ... víc ...


Práva teroristů, práva ohrožené veřejnosti

Otto Ulč

George W. Bush dovládl s rekordně nízkou popularitou, na jeho hlavu a snad ještě víc na hlavu jeho viceprezidenta Dick Cheneyho se sesypala mnohá závažná obvinění včetně prý porušování ústavy, podupávání lidských práv. Marná obrana těchto údajných provinilců, poukazujících na neoddiskutovatelnou skutečnost, že za jejich vlády, za téměř osm roků, ... víc ...


Sakramentské dilema

Otto Ulč

Ve večerních televizních zprávách v úterý 15. září jsem se zájmem sledoval záznam z Afghánistánu, jak tam za tmy pár chlapíků zahrabává výbušniny do silnice. Aha, Taliban. Letadlo z velké výše počin pozoruje a čeká na povolení z velitelství se do nich strefit. Najednou se ale na obrazovce objevil stín ... víc ...


Štěstí nebo smůla trefit na správnou adresu

Otto Ulč

Na pancéřové nokturnální překvapení s poskytnutou internacionální pomocí v srpnu 1968 zareagoval takto znovuosvobozený, socialismus budující národ dost početnou emigrací. Brežněvovy tanky ponoukly asi čtyři tisíce uprchlíků zvolit Jižní Afriku. Do této jejich nové vlasti jsem nahlédl čtyřikrát. V roce 1984, době již ochabujícího apartheidu, jsem tam přijel na několik ... víc ...


USA - spojené nestejné státy

Otto Ulč

Po příjezdu k americkým břehům nejednoho našince překvapila různojakost zdejšího kontinentu, i když v porovnání s multilingvální Evropou ne tolik značná. Hned nás například trkla jejich tak značně rozlišná velikost. Do Aljašky by se stát Rhode Island vešel víc než dvěstěkrát. Texas disponuje prostorem dohromady větším než Kalifornie, New York, ... víc ...


Václav Klaus a otázka velezrady

Jan Urban

Václav Klaus se jako politik vždy cítil být povznesen nad zákon i nad ústavu. Z posledních let se jistě dá připomenout jeho snaha paralyzovat Ústavní soud nejmenováním jeho nových soudců či opakované odmítání podřídit se rozhodnutí obecných soudů. V posledních týdnech však překročil všechny, i ty nejliberálnější, meze výkladu suverenity ... víc ...


Hra na prozápadní orientaci Česka skončila

Petr Zavoral

Měsíc před dvacátými narozeninami svobody, demokracie a nezávislosti dokazuje Česká republika prostřednictvím svého nejvyššího představitele celému světu, jak málo pro ni znamenají tyto všude na Západě posvátné hodnoty. A také, kolik pravdy měli proroci dnešní české hanby, kteří varovali před naším unáhleným přijetím do euroatlantických struktur. Neboť přítomná realita je ... víc ...


Více článků