Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2003


Keře

Eva Clarová

Ředitelé škol v různých koutech naší vlasti vytáhli do boje proti drogám, což je velice dobrá věc, uvědomili si závažnost situace, nasazují i psy, žáky podrobují testům. Jak to bude účinné, jaký to přinese užitek, se jistě ukáže. Na Střední odborné škole, středním odborném učilišti řemesel a služeb v Táboře se pánové Nývlt, Švorm, Lefan rozhodli skoncovat s další nebezpečnou drogou, nešvarem, který způsobuje nebezpečná onemocnění, ano, rozhodli se skoncovat s kouřením. Jak toho chtějí dosáhnout? Nechali vykácet stále zelené keře, dosahující 2-3 metrů - po poradě s odborníkem, samozřejmě - aby se kuřáci z řad žactva nemohli za nimi skrývat, aby je učitelé lépe viděli z oken . Podle mne to ale příliš velký účinek nepřinese - kuřáci se přesunou za roh. Jen mne tak napadlo, zda by nebylo účinnější a výchovnější, kdyby vyučující třeba občanské nauky, ekologie, případně tělesné výchovy, vzali žáky na místa, kde jsou snad tisíce oharků, ale i veliká spousta odpadků, opatřili je igelitovými pytli, nechť si po sobě uklidí. Proč potrestali nevinné keře?Zpátky