Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2004


Boj za lepší uzeniny

Před rokem vstoupila v platnost vyhláška, jež měla zabránit nastavování tradičních uzenin levnými náhražkami, jako je sója, strouhanka či drůbeží separáty. Ne všichni výrobci se však příkazem řídí.

Vyhlášku, jež předepisuje standardy pro vybrané uzeniny, vydalo ministerstvo zemědělství. Předpis zakazuje výrobcům používat levné náhražkové suroviny místo hovězího či vepřového masa, nebrání v produkci levnějších masných výrobků, v případě nesplnění stanovených standardů však musí uzenina změnit název. Například: gothajský salám vyrobený z jiných "látek" místo z masa se musí přejmenovat. Kvalitu výrobků monitoruje ministerstvo zemědělství.

"Kontroly na dodržování stanovených parametrů jsou průběžné, dále byly provedeny tři větší, speciálně zaměřené kontroly," říká mluvčí ministerstva Martin Severa. "Nejčastější nedostatky nacházíme v chybném značení výrobků." Nadále se tedy k zákazníkovi dostávají ošizené uzeniny pod tradičními názvy, díky vyhlášce však v daleko menší míře, než tomu bylo před rokem.

(Týden)



Zpátky