Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2005


Dopis Evropskému parlamentu

Evropský parlament

Štrasburk

Praha, 8. dubna 2008

Paní poslankyně, páni poslanci,

Letos uplyne šedesát let od konce druhé světové války. Její hlavní viníci jsou mrtvi, účastníci, pokud ještě žijí, jsou velmi staří lidé. Přesto je tato válka stále otevřenou a bolestnou záležitostí. Zanechala spoušť v myslích lidí, vzpomínky na ni vzbuzují nenávist a recidivy nacionalismu. Svět a zejména Evropa se v myslích lidí neustále dělí na vítěze a poražené. Občas to vyvolává dojem, jako bychom žili stále v prvních měsících po jejím skončení.

Důvodů je nepochybně celá řada. Válka byla těmi, co ji vyvolali, započata a vedena s krutostí a zákeřností do té doby nebývalou. Vzhledem k vývoji mezinárodní situace nebyla uzavřena mírovou smlouvou s hlavní poraženou zemí, Německem. Místo toho následovala studená válka, sovětský zábor východní Evropy a komunistické diktatury v řadě zemí, což znemožnilo na mnoho let svobodnou reflexi nad událostmi a zásadní a věcný politický dialog mezi někdejšími nepřáteli.

A tak dnes panuje všeobecná shoda o zločinné podstatě Hitlerova režimu a jeho válečného dobrodružství, nebylo však dosud dostatečně vzato na vědomí, že i vítězná strana se někdy dala strhnout k jednání, zasluhujícímu odsouzení. Je zapotřebí to přiznat, protože i toto jednání způsobilo smrt či utrpení velkému množství lidí. Takové přiznání nemění nic zásadního na hodnocení války a nezmenšuje ani nebagatelizuje nacistické zločiny. Šedesát let po konci války by se už mělo v myslích Evropanů zakotvit vědomí, že Evropa dnes představuje po všech stránkách plnoprávné společenství národů a států, z nichž žádný nenese přímou a bezprostřední odpovědnost za to, co dělali jeho předchůdci, a že viny minulosti už konečně náležejí minulosti.

Prosíme Vás, abyste nadcházejícího výročí války využili k praktickým krokům, jež by uzavřely tuto kapitolu evropských a světových dějin v duchu spravedlnosti a smíření.

Zdeněk Bárta, senátor Senátu Parlamentu České republiky

Dr. Erhard Busek,bývalý rakouský vicekancléř, předseda Institutu pro dunajský prostor a Střední Evropu

Pavel Černý, předseda rady Církve Bratrské, předseda Ekumenické rady církví České republiky

Támás Deutsch, bývalý ministr, nyní poslanec Parlamentu Maďarské republiky

Viktor Dobal, sociolog, bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Bohumil Doležal, politolog a publicista, Česká republika

Dan Drápal, publicista, bývalý senior Křesťanských společenství, Česká republika

Dr. Caspar Einem, poslanec Národní rady Rakouské republiky

Táňa Fischerová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dipl-ing. Franz Fischler, bývalý komisař EU

Prof. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, univerzitní profesor, kněz

Zbyněk Hejda, básník

Daniel Herman, mluvčí České biskupské konference

Prof. Josef Jařab, senátor Senátu Parlamentu České republiky, předseda mediální komise rady Evropy

Svatopluk Karásek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Jan Kasl, předseda strany Evropských demokratů, Česká republika

Prof. Albrecht Konecny, mezinárodní tajemník SPÖ, předseda frakce SPÖ ve Spolkové radě Rakouské republiky

Daniel Kvasnička, kazatel Církve Bratrské, Česká republika

Václav Malý, pomocný biskup pražský, Česká republika

Emanuel Mandler, historik, Česká republika

Zsolt Németh, bývalý státní tajemník v ministerstvu zahraničí Maďarské republiky, nyní předseda zahraničního výboru Parlamentu Maďarské republiky a místopředseda frakce FIDESZ v Parlamentu Maďarské republiky

Edvard Outrata, Senátor Senátu Parlamentu České republiky

Aureliusz Marek Pedziwol, novinář, Polsko

Jiří Pehe, politolog a publicista, bývalý hlavní poradce prezidenta České republiky Václava Havla

Dr. Friedbert Pflüger, zahraničněpolitický mluvčí frakce CDU-CSU ve Spolkovém sněmu, Německo

Mag. Barbara Prammer, druhá předsedkyně Národní rady Rakouské republiky

Jan Ruml, bývalý ministr vnitra České republiky, bývalý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

Dr. Christoph kardinál Schönborn, vídeňský arcibiskup, předseda Rakouské biskupské konference

Pavel Smetana, bývalý senior Českobratrské církve evangelické

Prof. Jan Sokol, děkan fakulty humanitních studií Karlovy univerzity, bývalý ministr školství České republiky

Erika Steinbach, předsedkyně Svazu vyhnanců, poslankyně Spolkového sněmu SRN

Pavel Šafr, šéfredaktor deníku Mladá fronta Dnes

Univ. Prof. Dr. Arnold Suppan, ředitel Institutu východoevropských studií Vídeňské univerzity, předseda Historické komise Rakouské akademie věd

Vladislav Volný, biskup Slezské evangelické církve, Česká republika

Vítězslav Vurst, ředitel nadace Adra, Česká republika

Prof. Jiří Zlatuška, senátor Senátu Parlamentu České republikyZpátky