Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2005


Zlaté časy exportérů

Vladan Gallistl

Výsledek zahraničního obchodu za únor potvrdil, že české ekonomice se na začátku roku výjimečně daří. V únoru totiž čeští vývozci prodali v cizině zboží v hodnotě, která o 5,2 miliardy přesáhla dovoz, což je nejlepší výsledek za posledních jedenáct let. Tuzemské firmy se navíc prosazují v zahraničí s výrobky, jejichž přidanou hodnotu představují znalosti a práce, a nikoliv jen jednoduché zpracování.

Hlavní zásluhu na tom má vstup Česka do Evropské unie, který dokázal zlepšit obraz tuzemských výrobků v západní Evropě. Zároveň se ovšem stalo české zboží známým nejen v sousedních státech, ale i ve vzdálenějších zemích EU, které o něm neměly příliš ponětí. Připojení republiky k unii zároveň přineslo zrušení protekcionistických bariér.

Kromě vstupu do EU se na zvýšené exportní výkonnosti podílí i příliv zahraničních investic v uplynulých letech. Ty jsou orientovány na výrobu zboží určeného na vývoz. Investice zahraničních firem prováděné i z důvodu vstupu do unie se nyní začínají naplno projevovat. Čísla o zahraničním obchodu ale kromě exportní úspěšnosti českých firem odhalila i řadu skrytých hrozeb. Znatelně klesl dovoz strojů, což naznačuje snížení investiční aktivity tuzemských společností.

Právě mohutné investice přitom táhly českou ekonomiku v loňském roce nahoru. Jejich pokles by tak nepříznivě dopadl na hospodářství, pokud by ovšem nebyl kompenzován zvýšeným utrácením ze strany státu a domácností nebo zlepšeným zahraničním obchodem.

Vláda se ovšem při své snaze přijmout euro do roku 2010 ve výdajích spíše krotí a ani domácnosti rozhodně neutrácejí na plný plyn. Jedině výsledky zahraničního obchodu ze začátku letošního roku naznačují, že by české ekonomice mohla k cestě nahoru pomoci zlepšená vývozní výkonnost tuzemských firem. Mají totiž našlápnuto k nejlepším hodnotám v historii.

Českou ekonomiku však zároveň hrozí přibrzdit vývoj v západoevropských zemích, kde se o ekonomickém boomu nedá hovořit. Svědčí o tom snižování rychlosti, s níž jdou české výrobky v zahraničí na odbyt.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky