Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2005


Benjamin Kuras: Sebemrskačský Západ je ohrožen totalitním islámem

Ptal se Lukáš Petřík

Kromě toho, že jste znám jako velký kritik Evropské unie, tak se o vás také ví, že jste odpůrcem islamizace Evropy a nekontrolovatelného přívalu imigrantů. V jakém okamžiku života jste došel k takovému názoru na islám a imigraci. Co bylo vašimi hlavními motivacemi?

Toho dne, kdy byl starostou mé čtvrti zvolen soused Ahmed Shahzad, který mě spolu s dalšími třemi po islámsku oděnými sousedy pár měsíců předtím veřejně vynadal do rasistů, když jsem ho na setkání radních s občany slušně požádal, zda by nemohl své povídání (po asi půlhodině blábolení) zkrátit, neboť na slovo čekají desítky občanů. Ten jeho půlhodinový blábol byl o tom, že zatímco my všichni musíme platit parkovací poplatky na nově zavedených zákazech volného parkování, našim muslimským spoluobčanům musí být dovoleno parkovat zdarma v okolí místních mešit v dobách modliteb. Zda se to dá nazvat motivací, nedovedu posoudit.

Víte, že v internetovém serveru Muslimské listy je obrázek vlajky EU a u ní nápis Evropská unie - náš domov?

Nevím, Muslimské listy neznám, ale nepřekvapuje mě to.

Můžete nám něco říci o tom, jak probíhali irácké volby v Británii? V médiích se ukázalo, že Iráčané byli napadeni muslimy z jiných zemí.

Buď je to kachna, nebo si to už britská média nedovolila napsat, aby nevyvolala hněv muslimů. Nějak mně ta napadení unikla. Všiml jsem si jen zpráv o radostných a hrdých iráckých voličích.

Souhlasil jste s válkou v Iráku? Totiž mezi konzervativci na to nebyl jednotný názor - proti byli např. paleokonzervativci v USA, u nás např. i prezident Václav Klaus.

Souhlasil jsem se svržením Saddámovy tyranie a s pokusem o zavedení demokracie v některém z islámských států. Vycházel jsem při tom ze stejné teorie, jako George Bush, že tyranie představují pro svět věští riziko, než demokracie či podobné humánní systémy. Platnost - či přinejmenším záhodnost - této teorie mně nevyvrátila ani poměrná nepřipravenost spojenců na organizaci Iráku po invazi. Rozhodně pokládám za kýžené v tomto pokusu o demokracii pokračovat, dokud se mimo veškeré pochybnosti neprokáže, že demokracie je s islámem skutečně neslučitelná. V tom bude Irák jakýmsi lakmusovým papírkem. Přitom ale těžko chápu, proč se trvá na tom, že musí zůstat pohromadě nepřirozeně udržovaný celek tří nebo čtyř vzájemně nevraživých etnik, který splácali dohromady Britové z rozpadlé Osmanské říše před necelým stoletím. Proč například neumožnit svobodu a demokracii Kurdům, kteří o ni stojí a mohli by být spolehlivými spojenci (dokonce bohatými na ropu), a přitom ji vnucovat šíitům, kteří by raději měli teokracii.

Lze podle Vás vyvážet demokracii do společností, kde ještě funguje kmenová a rodová společnost? Není lepší spíše podporovat „rozumné“ sekularizované a umírněné vojenské diktatury, které brání v uchopení moci fanatikům? Narážím tím např. na Atatürka v Turecku.

Nemám na to jasnější odpověď, než jsem dal v té předchozí otázce. Za pokus to stojí, dokud se neprokáže, že to za žádných okolností není možné. Totéž se říkávalo velmi nedávno o zemích postkomunistických, předtím o Španělsku, Portugalsku a Řecku, předtím o Německu a Japonsku.

Myslíte si, že dojde, či už dochází ke Střetu civilizací nebo Smti Západu? Jistě jste poznal, že tím narážím i na knihy Samuela Huntigtona a Pata Buchanana.

Už probíhá, a nedovedu si představit, jak se neustále o sobě pochybující morálně degenerovaný Západ, který ztrácí sebevědomí, sebeúctu a pud sebezáchovy jako nezbytnou motivaci k sebeobraně, může ubránit geometrickým tempem sílící vlně vitality, sebejistoty a totální jediné pravdy islámu.

Kolik antisemitistických (míněno protižidovských) útoků v Evropě či Británii mají na svědomí muslimové a o čem to podle vás vypovídá?

Podle zjištění jedné velké studie EU je to okolo 90 procent, alespoň ve Francii. Ta studie ale byla cenzurována, aby neurazila muslimy, a její shrnutí pro veřejnost místo toho uvádělo pravicový extremismus jako hlavní motivaci, než si ji celou přečetlo pár investigativních novinářů. Pravicový extremismus ve skutečnosti zůstal zhruba stejný, jako v předchozích letech. O čem to vypovídá? Nejspíš o pravdivosti Izajášova proroctví, že "v každé generaci bude někdo, kdo vás bude chtít zničit". Znamená to taky asi, že Evropa brzy opět přestane být pro Židy bezpečný kontinent. Většině Evropanům to asi bude vyhovovat. Evropa dodnes nedokázala Židům odpustit holocaust.

Myslíte si, že islámský fanatismus je jen okrajovou záležitostí islámu nebo je fenoménem široce rozšířeným a nakonec i logickým vyústěním muslimské věrouky rozlišující svět na „území míru“, kde vládne islám a „území války“, které musí být dobyto? Není islám extrémní ze své podstaty?

Že není záležitostí okrajovou, se ukázalo už na počtech a společenském průřezu britských muslimů, kteří pálili v ulicích knihy Rushdieho a žádali jeho spravedlivé "potrestání" za urážku víry. My naivní Zápaďáci si pořád myslíme, že urážky se neřeší zabíjením a pálením, nýbrž diskusí a nanejvýš soudem. To bude možná zase brzy na dlouho věcí minulosti.

Co si myslíte o teorii tzv. multikulturalismu. Není to po 11. září a nedávných událostech v Holandsku jen prázdná utopie levicových snílků?

Mám okolo sebe rád směsici kultur, pokud gravitují ke společnému jmenovateli, jímž jsou kultura, tradice a zákony hostitelské země. Tak mohou příchozí kultury být přínosem, jak se dá dokázat na staletích různých vln imigrace. Zároveň bych ale pokládal za spravedlivější a logičtější, kdyby uprchlíci prchající z tyranie bránili ten systém, který jim poskytl útulek, místo aby se snažili jej nahradit systémem, před nímž uprchli. Připadá mně to jako kdybychom v osmašedesátém z komunismu všichni prchali na Západ nastolovat komunismus. A rmoutí mě, že tuto podobnost dnes nikdo nevidí. Nechci zde vyslovovat soud, zda západní demokracie je systém ve všem a navždy nadřazený všem jiným, akorát se mně pod tímto režimem žije ze všech existujících nejradostněji a nerad bych jej měnil za jiný - zvlášť je-li to takový, který by mě nenechal žít vůbec, tím méně radostně.

Proč podle vás nacisté (např. Heinrich Himmler) podporovali islám a řada muslimů byla obdivovateli Hitlera a sloužila i v SS (divize Handschar, Skandenberg). Existuje spojitost mezi nacismem a islámem?

Vzájemné sympatie mezi všemi totalitními myšlenkovými systémy existují od doby, kdy někdo přišel s nápadem tolerantního, spravedlivého a liberálního uspořádání vztahů mezi lidmi. Jako první s takovými nápady přišli židovští proroci, což možná vysvětluje, proč jsou Židé vždycky jedním z prvních terčů každé totality. Taky se podle toho totalismus pozná hned v začátcích. Antisemitismus je vždy jakýsi barometr, který ukazuje, že tlak totalismu stoupá.

Souhlasíte s tezí bývalého poradce Margareth Thatcherové Johna O´Sullivana, že imigranté by se měli přizpůsobit a přijmout identitu hostitelské země, a ne naopak?

Samozřejmě.

Jak se vůbec k otázkám imigrace staví britší konzervativci? Je jejich postoj podobně vybledlý jako k Evropské unii po odchodu M. Thatcherové?

Jednak je, jak říkáte, vybledlý. Také je odsouzen k zániku už v zárodku, jak se ukázalo. když Michael Howard chtěl kontrolu imigrace dát do volebního programu. Levicová média ho označila za rasistu a EU ho upozornila, že touto otázku se už vůbec nemusí obtěžovat, protože jakoukoli kontrolou přistěhovalectví by porušil nový evropský zákon, podle něhož pouze Brusel smí výlučně rozhodovat o migračních "tocích", jak to humánně nazývá evropská ústava.

Má islám se svým brutálním zacházením se ženami v západní společnosti místo?

Já mám ženy rád a chtěl bych, aby nám pro změnu vládly ony, tak si nedovedu představit, jak to s tím islámem skloubit.

Co říkáte tomu, že EU posílá peníze palestinské samosprávě, která je pak posílá muslimským teroristům?

Je to už v souladu s myšlením většiny Evropanů, kteří z 60 procent pokládají Izrael za největší hrozbu světového míru, a dovedu si to vysvětlil opět jen tím, že Evropa stále není schopna odpustit Židům za holocaust a docela se těší, jak jim zas někdo napráská.

Ve svém článku Neomarxismus a vláda puberty píšete o tom, příslušníci nové levice bojují za feminismus a homosexuály, stejně tak jako za islám, který předchozí dvě skupiny nenávidí. Jak si tento paradox vysvětlujete?

Schizofrenií.

Máme přijmout Turecko do EU? Řada euroskeptiků jako např. David Hanák je pro, řada ale proti…

To záleží na tom, jak chcete zrychlit islamizaci Evropy a její ekonomický kolaps. Přijetím Turecka se počet evropských muslimů zpětinásobí z 20 na 100 milionů. A všichni budou mít zaručené právo na sociální podporu ve všech členských státech.

Jak bránit Západ?

Jestliže nevíme proč, je to otázka nezodpověditelná.Zpátky