Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2005


Nová zpráva: Za zřícením dvojčat je i špatná izolace

Náraz letadel do věží Světového obchodního centra v New Yorku byl tak prudký, že spolu s následným výbuchem odtrhl protipožární izolaci od kovové konstrukce budov. Obnažený skelet pak nevydržel prudký žár, což vedlo ke zřícení „dvojčat“, v jejichž troskách zahynulo 11. září 2001 přes 2700 lidí.

Podle zatím nejpodrobnější zprávy, která šetří příčiny kolapsu, by se věže nemusely zřítit, pokud by izolace vydržela na konstrukci. Zpráva Národního technologického institutu však zároveň konstatuje, že zatím neexistují stavební postupy, které by dokázaly izolaci takto pevně přichytit.

Podle institutu ovšem bylo možné předejít mnohým obětem. Zpráva kritizuje pomalou evakuaci budov, hmotnostně a kapacitně poddimenzovaná schodiště a nedostatky v komunikaci, které zapříčinily, že lidé uvnitř „dvojčat“ přesně nevěděli, co mají dělat. Z bezmála dvou set výtahů zůstaly po explozích funkční pouze dva, lidé se snažili prchnout nedostačujícími požárními schodišti. Skutečný čas potřebný k evakuaci tak byl dvakrát delší, než uvádějí normy, s kterými se počítá při požárních cvičeních.

Zpráva navíc upozorňuje, že úniková schodiště jsou stále standardně projektována na „fázové“ evakuace, kdy lidé opouštějí budovy postupně, nikoli okamžitě a najednou, jak bylo potřeba při útoku z 11. září 2001. O tom, jak málo se evakuační cvičení blížila reálné situaci, vypovídá skutečnost, podle níž polovina lidí, kteří pracovali ve Světovém obchodním centru, nikdy schodiště nepoužila.

Autoři zprávy očekávají, že zveřejněné závěry vyprovokují debatu, jak a zda vůbec lze se současnými technologiemi stavět bezpečnější mrakodrapy. Nejvíce se mluví o nutnosti moderních, ohnivzdorných výtahů a silnějších i širších únikových schodišť.

Štěstím v neštěstí byla podle zprávy vyšetřovatelů poměrně časná dopolední hodina teroristického útoku. Došlo k němu před příchodem lidí do kanceláří. Zpráva odhaduje, že v době plného provozu by evakuace Světového obchodního centra trvala nejméně čtyři hodiny a zahynulo by až čtrnáct tisíc lidí.

(AP, da)

(MFDNES)Zpátky