Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2005


Okresní soud Přerov 20. dubna 2005 aneb Spravedlnost přichází!

Jan Šinágl

Doplňuji osobním svědectvím a uvádím na pravou míru ne zcela pravdivé informace šířené oficiálními médii (ČT, ČTK, LN, MFD, ČRO, TELETEXT) ohledně průběhu včerejšího soudního jednání s panem Hučínem a jeho lékařem MUDr.Chmelařem. Je zcela nepravdivé a zavádějící tvrzení, že předseda senátu Mgr.Michal Jelínek nechal vyklidit soudní síň.

Uvádím doslovný přepis zvukového záznamu, který začíná poté, kdy jsem po svědectví ředitele BIS Olomouc plk.Jana Prince, jehož bezcharakternost, zbabělost a zločinné jednání vyplouvá stále více na povrch, vyřkl slovo „hanba“ - poté co kolem mne odcházel ze soudní síně a doslova prchal před panem Martinem Vadasem, filmovým dokumentaristou, který s ním chtěl natočit rozhovor: „Hanba jsem vyslovil já pane předsedo, abyste věděl!“ „Dobře, v tom případě opusťte jednací síň, ano. Rušil jste jednání nepřípustným způsobem, přes mé upozornění.“ „Je to hanbou i Vaší pane předsedo!“ „Pane Šinágl, opusťte jednací síň.“ „Velmi rád.“ „Opusťte jednací síň paní Hučínová, ano.“ (Na zvukovém záznamu není nic slyšet, přesto, že paní Hučínová seděla kousek ode mne, čili soudce se musel splést, či rozhodl podle výrazu tváře paní Hučínové - na to už máme také zákon?). „Rušíte jednání, opusťte jednací síň.“ „Já jsem ale nic špatného neřekla.“ „Já Vám říkám, abyste opustila jednací síň. Já s Vámi nepolemizuji. Já Vás vyzývám, abyste opustila jednací síň.“ „No, takový soud jsem ještě nezažila!“ „Já jdu s Vámi paní Hučinová!“ (Claudie Nikolajenková) „Opustíme všichni jednací síň!“ (Milan Řehák). „Nebudeme zde sedět!“ „Že se nestydíte!“ (M. Ř.) „Maminka!“ (C. N.) „Že se nestydíte, fuj!“ „Co si myslíte že Vy jste?“ „Jste zločinec, nic víc, jenom zločinec!“ „Vyzývám veřejnost, aby opustila síň!“ „Pane předsedo, jdeme dobrovolně!“ „Je to zločinec!“ Ozývalo se z úst mnoha občanů spontánně a opakovaně.

Státní zástupkyně JUDr. Jana Staňková si vzala čas na rozmyšlenou. Navrhla opakovaně vyšší tresty – panu Hučínovi 1 rok vězení s podmínkou na 2 roky, u MUDr. Chmelaře ponechala již jí dříve navrhnutý 20 000 Kč pokuty, či 3 měsíce vezení. „Zneužitá“ častka 7 600 Kč byla již dávno vrácena. Dosavadní soudní jednání stálo již řádově nepochybně daňové poplatníky statisíce korun.

Dělo se toho mnohem více o čem veřejnost nebyla informovaná. Navštívil jsem soudkyni JUDr. Emilii Richterovou, která se podstatně podílela na protizákonném pronásledování pana Hučína. Informoval jsem ji o dokumentech, volně přístupných v internetu, které se jí týkají, a které se chystám veřejně a v zájmu veřejnosti šířit. Vyzvala mne k odchodu slovy „Vypadněte!“ a primitivně vyhrožovala. Hrozila mi i přivoláním justiční stráže. Má poněkud divné představy o slušném chování, ale zřejmě už nezvládá nejen sama sebe, ale i výchovu svého syna, který krade automobily a bere drogy.

Předsedkyni téhož soudu JUDr.Táňu Šimečkovou se mi nepodařilo zastihnout. I jí jsem přenechal dokumenty o „soudkyni“ Emilii Richterové. Obdržela je i justiční stráž, zaměstnanci OS Přerov a zástupci přítomných, veřejných sdělovacích prostředků. Zaměstnanci OS Přerov byli zděšeni. Budou zděšeni i ze soudce JUDr. Pšenici. Moji stížnost na tohoto „soudce“ předsedkyně OS Přerov JUDr.Táňa Šimečková zamítla jako nedůvodnou. Dle vyjádření soudce JUDr. Pšenici je mé šíření o jeho homosexualitě nepravdivé a pochybné a zřejmě bude i pochybný důvod proč tak činím. Těžko k uvěření, ale zřejmě paní předsedkyně nemá asi tušení o existenci svazku s názvem Diagram, kde je chování soudce mnou oznamované zdokumentované – sexuální styk prováděl s nezletilými i na pracovišti!

V zájmu spravedlnosti, práva, pravdy a v zájmu naší země budou tyto důležité a závažné dokumenty, včetně dokumentů dokazující nevinnu a statečnost pana Vladimíra Hučína postupně zveřejňovány.

Písemná stížnost k výše uvedenému k rukám předsedkyně OS Přerov JUDr.Táni Šimečkové bude následovat, včetně stížnosti na chování postup předsedy senátu Mgr. Michala Jelínka. Chci jen věřit, že jako bývalá předsedkyně SSM a členka KSČ už skutečně prozřela a nezúčastní se právě chystaného celosvětového zasedání komunistů v Praze v hotelu Olympik. Média mlčí, zatím neinformují, několik informací z veřejných serverů, zmizelo. Telefon hotelu Olympik sdělený mně informacemi nikdo nebere, můj telefon je už 3 dny blokován, pouze přijímá, když ho chci nabít, tak bankomat hlásí neplatné číslo.

Nic dobrého a hodnotného se samo neudělá – z nečinnosti a pasivity jen zlo – a zasloužené!

Demonstrace proti setkání komunistů z celého světa se připravuje v Praze tento víkend. V pátek 22. dubna bude upřesněno. Samozřejmě pozveme politiky, studenty, herce, známe osobnosti, politické vězně, včetně prezidentů Václava Klause a Václava Havla.

Soudní jednání s Vladimírem Hučínem ve dnech 16 - 19. května 2005 u OS Přerov musí být veřejné – v eminentním zájmu této země – neveřejné pouze v eminentním zájmu těch, kteří mají oprávněné obavy z odhalení své zločinné minulosti, jdoucí proti zájmům občanů a zájmům České republiky!Zpátky